Arengufondist saadi teadustaristu arendamise projekt

2023. aastal toimus ülikoolis teist korda taotlusvoor uurimisgruppide teadustaristu arendamiseks. Taotlusvooru eesmärk on toetada põhivarainvesteeringuid, et hoida valdkondade teadusaparatuur ja -taristu ajakohane. See on oluline selleks, et tagada teadustöö hea kvaliteet ning kasvatada ülikoolist väljapoole pakutavate taristuteenuste mahtu ja ettevõtluslepingutest saadavat tulu. 


Toetuse andmise tingimused ja taotluste hindamine
 
Toetust said taotleda kõigi valdkondade teadlased. Grandikeskuse poolt hallatava, kuid valdkondades hinnatava taotlusvooru toetuse maht käesoleval aastal alustavatele uutele projektidele oli 840 000 eurot.  Toetussumma ühe projekti kohta võis olla 100 000 – 500 000 eurot ja see moodustas kuni 50% projekti maksumusest, s.t toetusele pidi lisanduma omafinantseering vähemalt 50% projekti maksumusest. 
 

Toetuse sai projekt „Makromolekulaarsete komplekside uurimiseks vajaliku teadusaparatuuri kaasajastamineʺ

Toetuse said kokku seitse projekti esitatud kümnest taotlusest, mille seas ka molekulaar- ja rakubioloogia instituudi projekt „Makromolekulaarsete komplekside uurimiseks vajaliku teadusaparatuuri kaasajastamineʺ toetussummaga 126 000 eurot. Projekt tuleb ellu viia 31. märtsiks 2024. 

Projekti peamiseks eesmärgiks on füüsiliselt amortiseerunud erinevate makromolekulaarsete komplekside ja nende koostisosade eraldamiseks ja analüüsimiseks vajaliku teadusaparatuuri uuendamine ja kaasajastamine. See on oluline säilitamaks instituudis tehtava teadustöö kõrget kvaliteeti ja suurendamaks rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Teiseks eesmärgiks on uue makromolekulide analüüsivõimekuse loomine ning Eesti kontekstis ainulaadsete meetodite kasutuselevõtt, näiteks innovatiivsed puidukeemiaga seotud analüüsitehnikad. Pikemas perspektiivis aitab projekt kaasa makromolekulaarsete komplekside tuumiklabori loomisele instituudis, kus on võimalik kaasaegsete täppismeetoditega puhastada, kvantifitseerida ja analüüsida erinevat tüüpi makromolekule. See võimaldab lahendada teaduslikke küsimusi alates analüütilisest test-faasist lõpetades mahukate pilootprojektidega. 

Projekti raames hangitakse järgmised seadmed: ultrastentrifuug koos tarvikutega; kaasaegsed kromatograafiasüsteemid.  

Projekti tulemusel paraneb instituudi võimekus pakkuda spetsiifilisi analüüsiteenuseid teadusgruppidele ja tööstuspartneritele. Uuendatav taristu avatakse kasutamiseks kõikidele ülikooli sisestele ja välistele koostööpartneritele.

 

Päises kasutatud skeem ja foto:
LPMO vahendatud tselluloosi lagundamise keeruline reaktsioon, kus kõik ei sõltu ainult ensüümist (autor: Priit Väljamäe)
Eppendorf.com (tsentrifuugimise ajalugu)

Kaitstud doktoritööd

Siit lehelt leiad kaitstud doktoritööd alates instituudi loomisest. Esimene doktoritöö kaitsti meie instituudi nõukogus aastal 1991.  Hetkel ei ole siia jõutud veel kõiki töid vanalt kodulehelt ümber
MR eesti loodus tümri

Meedia

temporary file_hero-project-management-stockphoto-agile-standup-meeting-3840x979px_w2000

Teadus- ja arendusprojektid