Eukarüootse valgu biosünteesi uurimisgrupp

Uurime kuidas toimib valgusünteesi aparaat eukarüootses rakus. Ribosoom, mis on suur RNA-valk kompleks, tõlgib informatsiooni RNA-s (mRNA) sisalduva geneetilise informatsiooni valkude keelde. Meie teadusuuringute põhiküsimuseks on: kuidas eukarüootse ribosoomi ülesehitus ehk struktuur määrab ribosoomide funktsiooni.

Sellele küsimusele vastamiseks kasutame erinevaid geneetika, biokeemia ja rakubioloogia meetodeid. Käimasolevate projektide raames keskendume kolme ribosoomivalgu funktsioonide uurimisele. Need eukarüootidele omased valgud on olulised ribosomaalsete subühikute vaheliste kontaktide ehk sildade moodustamisel.

Kasutame pärmitüvesid, mis sisaldavad mutantseid ribosoome. Selgitame välja kuidas subühikute vaheliste sildade puudumine mõjutab valgusünteesi erinevaid etappe, valgusünteesi kiirust ja täpsust ning erinevate mRNA elementide äratundmist ribosoomide poolt (näiteks ülesvoolu asuvad avatud lugemisraamid, IRES elemendid, programmeeritud raaminihke signaalid). Uurime, kuidas mutantsete ribosoomidega rakud taluvad erinevaid stressitingimusi ja kuidas muutub nendes rakkudes sünteesitud valkude muster.
 

Kisly, I., Kattel, C., Remme, J. Tamm, T. (2021) Luciferase-based reporter system for in vitro evaluation of elongation rate and processivity of ribosomes. Nucleic Acids Res. 49(10):e59. doi: 10.1093/nar/gkab121

Tamm T, Kisly I, Remme J. (2019) Functional Interactions of Ribosomal Intersubunit Bridges in Saccharomyces cerevisiae. Genetics 213(4):1329-1339. doi: 10.1534/genetics.119.302777

Kisly I, Remme J, Tamm T. (2019) Ribosomal protein eL24, involved in two intersubunit bridges, stimulates translation initiation and elongation. Nucleic Acids Res. 47(1):406-420. doi: 10.1093/nar/gky1083

Novaator: Tartu Ülikooli teadlased tegid elu alusprotsesse uurides tähtsa avastuse

Kuku raadio:Teadus teab

Kuku raadio: Kuue samba taga. Mida uurivad molekulaarbioloogid ning kuidas nende töö aitab ravimitootjaid ja veinitegijaid? Saatekülaline on molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Tiina Tamm.

Novaator: Gümnasistid tegid koos teadlastega kindlaks Eestis kasvavad pärmseened

#kirjastamine #teadus
"The Book of Fructans" toimetajad ja TÜMRI-poolsed autorid 2019. aastal Tartus Omicumi auditooriumis

TÜMRI teadlaste kaasautorluses ilmus rahvusvaheline raamat fruktaanidest

#teadus
Auditoorium

TÜMRI majaseminarid 2023. aasta kevadel

#ettevõtlus #teadus
temporary file_hero-project-management-stockphoto-agile-standup-meeting-3840x979px_w2000

Teadus- ja arendusprojektid