Bakalaureuseõpe

Geenitehnoloogia õppekava:

Geenide muutmine ja biotehnoloogia on üks kiiremini arenevaid tehnoloogia harusid, millel on suur mõju nii meditsiinile, keskkonnale, põllumajandusele kui teadusele. Geenitehnoloogia bakalaureuseõppekava on meie instituudis juba üle 30 aasta pakkunud praktilist ning mitmekülgset geeni- ja biotehnoloogiaalast haridust Eestis. Selle aja jooksul on toimunud biotehnoloogia sektoris väga tormiline areng, mistõttu on õppekava järjepidevalt uuenenud, et säilitada hariduse kaasaegsus ja hea kvaliteet. Õppeprotsess koosneb loengutest ning seminaridest, mida täiendavad paljud praktikumid ja praktilised laboritööd. Selline õppevormide sümbioos annab muu hulgas põhjaliku ülevaate geneetikast, raku- ja molekulaarbioloogiast ning nende rakendustest nii teoorias kui praktikas.

Õppekaval omandatavad teadmised ja oskused on hädavajalikud, et panustada tänapäevase bio- ja meditsiinitehnoloogia arendamisesse, rohepöördest vaktsiinideni. Meie lõpetajad moodustavad suurema osa tänaste Eesti biotech ettevõtete ja biotehnoloogia ning mikrobioloogiaga seotud riigiasutuste töötajatest.

Õppekava lõpetajad on kõrgelt hinnatud nii kodumaal kui välisriikides ning see annab valikuvõimaluse töötamaks väga paljudes erinevates eluvaldkondades meditsiinist keskkonnatehnoloogiani, põllumajandusest bioinformaatikani. Tule ja õpi geenitehnoloogiat, mis on nii paljude tulevikutehnoloogiate võti!

Geenitehnoloogia õppekava tutvustav leht Tartu Ülikooli peaveebis (ava sektsioonid "Õppetöö", "Õppeained" jne avaneva lehekülje allosas mustas alas)


Lisaks osaleb molekulaar- ja rakubioloogia instituut järgnevate õppekavade õpetamises:

Bioloogia ja elustiku kaitse (võimalus valida molekulaar- ja rakubioloogia või elustiku kaitse erialade vahel)

Loodusteadused ja tehnoloogia (inglise keelne õppekava)

Lõputööde teemad on koondatud eraldi lehele

Teemale klõpsates leiate:

  • teema lühikirjelduse;
  • teadusgrupi, mis teemaga tegeleb;
  • info, millise taseme lõputööks teema sobib
  • kontaktisiku andmed

Õppeaastal 2023-2024 lõpetas TÜMRI-s bakalaureuseõpingud 42 üliõpilast, neist 32 geenitehnoloogia õppekaval ja 10 bioloogia ja elustiku kaitse õppekaval.

Õppeaastal 2022-2023 lõpetas TÜMRI-s bakalaureuseõpingud 43 üliõpilast, neist 30 geenitehnoloogia õppekaval ja 13 bioloogia ja elustiku kaitse õppekaval.

Õppeaastal 2021-2022 lõpetas TÜMRI-s bakalaureuseõpingud 31 üliõpilast, neist 19 geenitehnoloogia õppekaval ja 12 bioloogia õppekaval.

TÜMRI-s kaitstud bakalauresetööd Tartu Ülikooli andmebaasis DSpace (valik aasta kaupa).

NB! Need tööd, millel on avaldamise piirang ei kajastu andmebaasis enne piirangu tähtaja möödumist.

Lõputöö

 

 

Lihtlitsentsi vormid

Üliõpilane annab ülikoolile loa valminud lõputöö (teose) avaldamiseks ülikooli raamatukogu veebikeskkonnas DSpace rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 4.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 4.0 kokkuvõte eesti keeles on kättesaadav siin. Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (tavaline)

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (õppeprodekaani nõusolekul avaldamisel tähtajaline piirang)

Juhend üliõpilasele lõputöö avaldamise kohta.


Piirangud lõputööle ja kinnine kaitsmine

Taotlus lõputööle piirangute kehtestamiseks ja kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

ChatGPT kasutamine

 

 


(muudetud viimati 2023)

Lühivideo samal teemal siin.

Plagiaat ehk loomevargus

Akadeemiline petturlus

 

Videod akadeemilisest petturlusest: