Bakalaureuseõpe

Bakalaureuseõppes on võimalik õppida järgnevatel õppekavadel:

Geenitehnoloogia õppekava


Molekulaar- ja rakubioloogia instituudil on geenitehnoloogia õpetamises kogemust juba juba üle 30 aasta. Selle aja jooksul on õppekava pidevalt arendatud, hoides seda kaasaegse ja konkurentsivõimelisena. Õpe on mitmekesine, sisaldades endas nii loenguid ja seminare kui ka praktikat ja praktikume. Selline õppevormide sümfoonia annab muu hulgas põhjaliku ülevaate geneetikast ning raku- ja molekulaarbioloogiast nii teoorias kui praktikas. Õppekaval omandatavad teadmised ja oskused on hädavajalikud, et panustada tänapäevase bio- ja meditsiinitehnoloogia arendamisesse, rohepöördest vaktsiinideni. Õppekava lõpetajad on kõrgelt hinnatud nii kodu- kui välisriikides ning see annab valikuvõimaluse töötamaks väga paljudes erinevates eluvaldkondades põllumajandusest meditsiinini.

Geenitehnoloogia õppekava tutvustav leht Tartu Ülikooli peaveebis (ava sektsioonid "Õppetöö", "Õppeained" jne avaneva lehekülje allosas mustas alas)

 

Lisaks osaleb molekulaar- ja rakubioloogia instituut järgnevate õppekavade õpetamises:

Bioloogia ja elustiku kaitse (võimalus valida molekulaar- ja rakubioloogia või elustiku kaitse erialade vahel)

Loodusteadused ja tehnoloogia (inglise keelne õppekava)

Õppeaastal 2021-2022 lõpetas TÜMRI-s bakalaureuseõpingud 31 üliõpilast, neist 19 geenitehnoloogia õppekaval ja 12 bioloogia õppekaval.

TÜMRI-s kaitstud bakalauresetööd Tartu Ülikooli andmebaasis DSpace (valik aasta kaupa)

NB! Need tööd, millel on avaldamise piirang ei kajastu andmebaasis enne piirangu tähtaja möödumist.

 

 

Lihtlitsentsi vormid

Üliõpilane annab ülikoolile loa valminud lõputöö (teose) avaldamiseks ülikooli raamatukogu veebikeskkonnas DSpace rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 4.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 4.0 kokkuvõte eesti keeles on kättesaadav siin. Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (tavaline)

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (õppeprodekaani nõusolekul avaldamisel tähtajaline piirang)

 

Juhend üliõpilasele lõputöö avaldamise kohta.

 

 

Piirangud lõputööle ja kinnine kaitsmine

Taotlus lõputööle piirangute kehtestamiseks ja kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Plagiaat ehk loomevargus

Akadeemiline petturlus

 

Videod akadeemilisest petturlusest:

#õppimine
gloobus

Infotund: Erasmus+ programmiga Euroopasse õppima!

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine
Ajai Kumar Pathak saab kätte doktoridiplomi 27.05.2022

Doktoriõpe