Skip to main content

Bakalaureuseõpe

Geenitehnoloogia õppekava


Molekulaar- ja rakubioloogia instituudil on geenitehnoloogia õpetamises kogemust juba juba üle 30 aasta. Selle aja jooksul on õppekava pidevalt arendatud, hoides seda kaasaegse ja konkurentsivõimelisena. Õpe on mitmekesine, sisaldades endas nii loenguid ja seminare kui ka praktikat ja praktikume. Selline õppevormide sümfoonia annab muu hulgas põhjaliku ülevaate geneetikast ning raku- ja molekulaarbioloogiast nii teoorias kui praktikas. Õppekaval omandatavad teadmised ja oskused on hädavajalikud, et panustada tänapäevase bio- ja meditsiinitehnoloogia arendamisesse, rohepöördest vaktsiinideni. Õppekava lõpetajad on kõrgelt hinnatud nii kodu- kui välisriikides ning see annab valikuvõimaluse töötamaks väga paljudes erinevates eluvaldkondades põllumajandusest meditsiinini. 

 

Lisaks osaleb molekulaar- ja rakubioloogia instituut järgnevate õppekavade õpetamises:

Bioloogia ja elustiku kaitse (võimalus valida molekulaar- ja rakubioloogia või elustiku kaitse erialade vahel)

Loodusteadused ja tehnoloogia (inglise keelne õppekava)

 


Lihtlitsentsi vormid

Üliõpilane annab ülikoolile loa valminud lõputöö (teose) avaldamiseks ülikooli raamatukogu veebikeskkonnas DSpace rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 3.0 tõlge eesti keelde on kättesaadav siin. Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (tavaline)

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (õppeprodekaani nõusolekul)

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks kopeerimiseks säilitamise eesmärgil

Juhend üliõpilasele lõputöö avaldamise kohta


Piirangud lõputööle ja kinnine kaitsmine

Taotlus lõputööle piirangute kehtestamiseks ja kaitsmise kinniseks kuulutamiseks (2014)

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
MR LT-Tulf-362 (Mariana Tulf)

Ülikoolis jätkub lähiõpe ning eksamid ja arvestused võivad toimuda õpperuumides

Jaga
15.12.2021
#õppimine
MR LT-Tulf-362 (Mariana Tulf)

Õppetöö

Jaga
08.12.2021