TÜMRI ja GI aastakonverentsid

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut ning Eesti Biokeskus, nüüdne genoomika instituut ülikoolis (koondab Eesti Geenivaramu ja Eesti Biokeskuse), korraldavad ühiseid aasta teadustööd kokku võtvaid konverentse igal aastal. Varasemalt on konverentsid toimunud detsembri alguses, viimastel aastatel on korraldatud järgmise aasta jaanuaris. Ühiseid konverentse on toimunud juba üle kolmkümmene aasta.

Konverentsid ei kanna temaatilisi pealkirju vaid toimuvad aastakonverentsi ja konkreetse aastanumbri egiidi all. 

Konverentside peaesinejad on doktorandid, kelle jaoks on aastakonverentsil esinemine tihti esimene suurem avalik esinemine oma teadustöö teemal. Igal aastal on konverentsile kutsutud ka paar instituutide välist külalisesinejat ning sõna saavad ka paar instituutide teadlast, kellel on möödunud aastal midagi eriti põnevat käsil olnud. 
Lisaks suulistele ettekannetele toimub traditsiooniline postersessioon, kus on doktorantidel kindlasti soovituslik osaleda.

Konverentse korraldavad instituudid kordamööda ning igal aastal toimetab korraldamisega konkreetse instituudi üks õppetool või uurimisrühm, kes paneb kokku konverentsi kava ning mõlema instituudi teadlastest koosneva žürii, kelle ülesandeks on muu hulgas ka parimate suuliste ja posterettekannete välja valimine.

Aasta linkide alt avanevad konverentsi programm, parooli all olev aastaraamat (ei ole avalikult kättesaadav), postersessioonide info ja mõnel juhul ka pildigalerii.

2020.a. konverents toimus Covid-19 olukorra tõttu 2021.a. jaanuaris ning esimest korda üle videosilla.
2021.a. konverents toimus Covid-19 olukorra tõttu 2022.a. 25.-26. jaanuaril. Konverents toimus täies mahus Zoomi vahendusel.
2022.a. konverents toimus täiskontaktsena 19.-20.01.2023. Konverentsilt veebiülekannet ei toimunud.

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning TÜ genoomika instituudi ühine aastakonverents toimub 11. - 12. jaanuaril 2024 aadressil Riia 23b/2 ning auditooriumis 105.

Mõlema instituudi teadlastest koosnev kümneliikmeline žürii valib välja parimad esinejad ja stendiettekannete autorid, kellel on välja pandud auhinnad. Lisaks valitakse nii esinejate kui ka stendiettekandjate seast publiku lemmikud. 

Lisaks astuvad konverentsil üles ka välised külalisesinejad: TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi professorid Leho Tedersoo ja Tuul Sepp, TÜ tehnoloogia instituudist kaasprofessor Arvi Jõers, Tervisetehnoloogiate arenduskeskuse teadur Kairi Raime ning Dr. Sille Remm Zürichi Ülikoolist.

Konverents toimub Omicumi auditooriumis (Riia 23b/2 ruumis 105) ja stendiettekanded kõrvalasuvas aatriumis. Konverentsi töökeeleks on läbivalt inglise keel ja veebiülekannet sellel aastal ei toimu.

Tutvu programmiga

Konverentsi uudis


Auhinnad:

Žürii auhinnad 

  • Posterettekanne - Biancamaria Bonucci (GI)
  • Suuline ettekanne - Kateryna Pantiukh (GI)

Publiku lemmikud 

  • Posterettekanne - Robin Sarv (MRI)
  • Suuline ettekanne - Kateryna Pantiukh (GI)

Eesti Mikrobioloogide Ühenduse eriauhinnad 

  • Posterettekanne - Annabel Klemets (GI)
  • Suuline ettekanne - Lea Ets (MRI)

Kokkuvõtted

Genoomika insituudi 2023. aasta kokkuvõte

Molekulaar ja rakubioloogia instituudi 2023. aasta kokkuvõte


Kogumik:

Loe aastakonverentsi kogumikku (inglise keeles)

Kogumikule juurdepääs on tagatud parooliga. 

Image
TÜMRI aastakonverents 2023

Korraldaja: 

TÜ molekulaar ja rakubioloogia instituut

Bioinformaatika õppetool

Maido Remm

Konverentsi toetavad: 

Lanlab OÜ

Upstream OÜ

HNK Analüüsitehnika OÜ

Nova Natura OÜ

Eesti Mikrobioloogide Ühendus

Image
TÜMRI aastakonverentsi logod 23

Varasemad aastakonverentsid

Alljärgnevast sektsioonist leiate viimaste toimunud aastakonverentside materjalid.

Konverents toimus 19.-20.01.2023.
Aastakonverents võttis traditsiooniliselt kokku TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning TÜ genoomika instituudi teadusaasta. 

Konverentsi peamises fookuses on kahe instituudi doktorandid, kes saatsid 1. detsembriks aastakonverentsi teese. Samuti oodati teese mõlema instituudi tegevteadlastelt. Konverentsi programmikomitee valis saabunud teeside alusel 19. detsembriks välja esinejad, kellel avanes võimalus suuliseks ettekandeks. Ülejäänud teeside autorid esitlesid enda teadustööd posterettekannetena. Parimatele esinejatele ja posterettekannete autoritele pandi välja auhinnad (vt allpool). Kokku toimus 19 suulist ettekannet (4 teadlast ja 15 doktoranti) ning 22 stendiettekannet. Lisaks esinesid kaks väljaspoolt konverentsile kutsutud teadlast.

Auhinnad:

Žürii valis välja esinejate seast ühe parima suulise ettekande ja ühe parima posterettekande:

Parim suuline ettekanne: Vi Tran Ngan (molekulaar- ja rakubioloogia instituut)
Parim posterettekanne: Baris Yasar (molekulaar- ja rakubioloogia instituut)
 

Eesti Mikrobioloogide Ühendus koostöös Ameerika Mikrobioloogide Ühendusega andis välja kaks eriauhinda mikrobioloogiaga seotud ettekannetele (mõlemad läksid sel aastal posterettekannetele)

Kertu Liis Krigul (genoomika instituut)
Lea Lopp (molekulaar- ja rakubioloogia instituut)

 

Aastakonverentsi kogumik (inglise keeles):

Abstract book IMCB and GI Annual Conference 2022 (pdf 1.41 MB)

Juurdepääs on tagatud ülikooli kasutajatunnuse ja parooliga. Juurdepääsu puudumisel võtke ühendust konverentsi korraldusmeeskonnaga (kontakt: Anne-Mai Ilumäe).

 

TÜMRI direktori eessõna konverentsile ning 2021. aasta teadus- ja õppetöö kokkuvõte (inglise keeles)

Institute of Molecular and Cell Biology 2022.pdf

 

Genoomika instituudi aastakokkuvõte:

LINK

 

Korraldaja:

TÜ genoomika instituut (kontakt Anne-Mai Ilumäe).

 

Toetajad:

HNK Analüüsitehnika OÜ
LanLab OÜ
Lanmer OÜ
Nova Natura OÜ
Quantum Eesti AS
Semetron AS
Upstream OÜ
Carlova Consult OÜ

 25. ja 26. jaanuaril 2022 toimus traditsiooniline TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning TÜ genoomika instituudi ühine aastakonverents, mis võttis kokku 2021. aasta sündmused teaduses.

 

Auhinnad:

Žürii valis välja mõlemast instituudist ühe parima suulise ettekande ja ühe parima posterettekande, kokku neli preemat:

  • Parimad suulised ettekanded: Kertu Liis Krigul (genoomika instituut), Angela Peeb (molekulaar- ja rakubioloogia instituut)
  • Parimad posterettekanded: Rita Kreevan (molekulaar- ja rakubioloogia instituut), Arun Kumar Devarajan (genoomika instituut)

 

Eesti Mikrobioloogide Ühendus koostöös Ameerika Mikrobioloogide Ühendusega andis välja kaks eriauhinda mikrobioloogiaga seotud ettekannetele - üks auhind suulisele ettekandele ja teine posterettekandele:

  • eripreemia suulisele ettekandele: Kertu Liis Krigul (genoomika instituut)
  • eripreemia posterettekandele: Sirelin Sillamaa (molekulaar- ja rakubioloogia instituut)

 

Aastakonverentsi kogumik (inglise keeles):

Abstract book IMCB and GI Annual Conference 2021.pdf (1.44 MB)

Juurdepääs on tagatud ülikooli kasutajatunnuse ja parooliga. Juurdepääsu puudumisel võtke ühendust konverentsi korraldusmeeskonnaga (kontakt: Priit Jõers).

 

TÜMRI direktori eessõna konverentsile ning 2021. aasta teadus- ja õppetöö kokkuvõte (inglise keeles)

 

 

Genoomika instituudi aastakokkuvõte:

LINK

 

Korraldajad:

TÜMRI üldise- ja mikroobibiokeemia õppetool
Eesti Mikrobioloogide Ühendus

 

Toetajad:

Ameerika Mikrobioloogide Ühendus
Eesti Mikrobioloogide Ühendus
BiotaTec OÜ
Upstream OÜ
Quantum Eesti AS
Solis BioDyne OÜ

Image
MRI toetajate logod ver2

 

 

 

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning TÜ genoomika instituudi 2020. aasta aastakonverents toimus 18.–19. jaanuaril 2021.
Esimest korda toimus konverents üle videosilla, mis oli tingitud Covid-19 olukorrast. 

Programme

Abstract Book (küsida Liis Karo-Astover'i käest)

Posters

Korraldaja: genoomika instituut
Korraldaja kontakt: Liis Karo-Astover; liis.karo-astover@ut.ee

Image
aastakonverentsi slider 01_2021

 

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja genoomika instituudi aastakonverents
3.-4. detsembril 2019
Omicumi auditoorium 105, Riia 23b/2, Tartu

Annual Conference of the Institute of Molecular and Cell Biology and Institute of Genomics, University of Tartu
December 3-4, 2019
Lecture Hall 105, 23b/2 Riia Str., Tartu

Konverentsi korraldaja:      
Biotehnoloogia õppetool, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Korraldaja kontakt: Ants Kurg, ants.kurg@ut.ee

Conference organizer:
Chair of Biotechnology, Institute of Molecular and Cell Biology

Program

Poster presentations

Abstract book (küsida Ants Kure käest)


Toetajad/Supporters:
Graduate School in Biomedicine and Biotechnology created under the auspices of the European Regional Development Fund
Solis BioDyne OÜ
Quantum Eesti AS
Lanlab
HNK Analüüsitehnika OÜ
Upstream OÜ
Carlova Consult OÜ
Diamedica OÜ
Labochema Eesti OÜ
Estonian Society for Microbiology
American Society for Microbiology

Image
aastakonverentsi slider 2019

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja genoomika instituudi aastakonverents 
11.-12. detsembril 2018
Genoomika instituudi auditoorium 105, Riia 23b/2, Tartu

Annual Conference of the Institute of Molecular and Cell Biology and Institute of Genomics, University of Tartu
December 11-12, 2018
Lecture Hall 105, 23b/2 Riia Str., Tartu

Program

Poster presentations

Abstract Book

Konverentsi korraldaja:       
Arengubioloogia õppetool, Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Conference organizer: 
Chair of Developmental Biology, Institute of Molecular and Cell Biology

Toetajad:
Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool (Euroopa Regionaalarengu Fond)
Supporters: 
Graduate School in Biomedicine and Biotechnology created under the auspices of the European Regional Development Fund 

Image
aastakonverentsi slider 2018

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi, Eesti Geenivaramu ja Eesti Biokeskuse aastakonverents 
11.-12. detsembril 2017
Eesti Biokeskuse auditoorium 105, Riia 23b/2, Tartu

Annual Conference of the Institute of Molecular and Cell Biology, Estonian Genome Centre and Estonian Biocentre
December 11-12, 2017
Lecture Hall 105
23b/2 Riia Str., Tartu

Konverentsi korraldaja:       
Geneetika õppetool, Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Conference organizer: 
Chair of Genetics, Institute of Molecular and Cell Biology

Program

Abstract book (küsida Maia Kivisaare käest)

Toetajad/Supporters:
Graduate School in Biomedicine and Biotechnology created under the auspices of the European Regional Development Fund
Estonian Biocentre
Estonian Genome Center
Institute of Molecular and Cell Biology
Quantum Eesti AS
Estonian Society for Microbiology

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi, Eesti Geenivaramu ja Eesti Biokeskuse aastakonverents 
19.-20. detsembril 2016
Eesti Biokeskuse auditoorium 105, Riia 23b/2, Tartu

Annual Conference of the Institute of Molecular and Cell Biology, Estonian Genome Centre and Estonian Biocentre
December 19-20, 2016
Lecture Hall 105
23b/2 Riia Str., Tartu

Program

Abstract book (küsida Aivar Liivilt)

Konverentsi korraldaja:        
Molekulaarbioloogia õppetool, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Conference organizer: 
Chair of Molecular Biology, Institute of Molecular and Cell Biology

Image
aastakonverentsi slider 2016

Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi, Eesti Biokeskuse ja Eesti Geenivaramu aastakonverents 
14.-15. detsembril 2015
Eesti Biokeskuse auditoorium 105, Riia 23b, Tartu

Annual Conference of the Institute of Molecular and Cell Biology, Estonian Biocentre and Estonian Genome Centre
December 14-15, 2015
Lecture Hall 105
23b Riia Str., Tartu

Program

Abstract book (küsida kontaktilt toivo.maimets@ut.ee)

Konverentsi toetajad:
Eesti Biokeskuse ja Tartu Ülikooli Genoomika tippkeskus
Eesti Mikrobioloogide Ühendus
Eesti Inimesegeneetika Ühing
Eesti Geenikeskus
Upstream OÜ
Inbio OÜ
Solis BioDyne OÜ
Lanlab OÜ

Supported by:
Center of Excellence in Genomics hosted by Estonian Biocentre and University of Tartu
Estonian Society for Microbiology
Estonian Society of Human Genetics
Estonian Genome Foundation
Upstream OÜ
Inbio OÜ
Solis BioDyne OÜ
Lanlab OÜ

Konverentsi korraldaja:        
Rakubioloogia õppetool, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Conference organizer: 
Chair of Cell Biology, Institute of Molecular and Cell Biology

Image
tymri ja omicumi hooned

Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi, Eesti Biokeskuse ja Eesti Geenivaramu aastakonverents
15.-16. detsembril 2014
Eesti Biokeskuse auditoorium 105, Riia 23b, Tartu

Annual Conference of the Institute of Molecular and Cell Biology, Estonian Biocentre and Estonian Genome Centre
December 15-16, 2014
Lecture Hall 105
23b Riia Str., Tartu

Program

Konverentsi toetajad:

Tartu Ülikooli Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool
Tartu Ülikooli ja Eesti Biokeskuse Genoomika tippkeskus
Eesti Mikrobioloogide Ühendus

Supported by:
Graduate School in Biomedicine and Biotechnology
Center of Excellence in Genomics hosted by University of Tartu and Estonian Biocentre
Estonian Society for Microbiology

Konverentsi korraldaja:        
Bioinformaatika õppetool, molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Conference organizer:
Department of bioinformatics, Institute of Molecular and Cell Biology

Image
aastakonverents 2014 foto

Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi, Eesti Biokeskuse ja Eesti Geenivaramu aastakonverents
17.-18. detsembril 2013
Eesti Biokeskuse auditoorium 105, Riia 23b, Tartu

Annual Conference of the Institute of Molecular and Cell Biology, Estonian Biocentre and Estonian Genome Centre
December 17-18, 2013
Lecture Hall 105
23b Riia Str., Tartu

Program

Konverentsi toetajad:
Tartu Ülikooli Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool
Tartu Ülikooli ja Eesti Biokeskuse Genoomika tippkeskus

Supported by:
Graduate School in Biomedicine and Biotechnology
Center of Excellence in Genomics hosted by University of Tartu and Estonian Biocentre

Konverentsi organiseerijad:        
Üldise ja mikroobibiokeemia õppetool, Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Eesti Mikrobioloogide Ühendus

Conference organizers:
Department of general and microbial biochemistry, Institute of Molecular and Cell Biology
Estonian Society for Microbiology

Aastakonverentside pildid

Alljärgnevas valikus on fotod 2015. ja 2016.a. konverentsidest. Fotode autor on Jüri Parik.

Teadmussiirdedoktorantuur

Teadmussiirdedoktorantuur on rikastav kogemus nii ülikoolile kui ka ettevõttele

Ameerika bioloogist Martin Farleyst sai 2013. aastal Ühendkuningriigi ja Euroopa esimene kutseline kestliku labori ekspert, konsultant ja avalik kõneleja.

Head teadust saab teha planeeti kahjustamata

Elin Org, portree

JÄRELVAATA: mikrobioomika professor Elin Org räägib inauguratsiooniloengul mikrobioomi uuringutest