Sõnastikud, õpikud ja õppematerjalid

Eesti rahvusülikoolis töötades ja õppides peame oluliseks eesti teaduskeele arendamist koos eestikeelse oskussõnavara loomise, täpsustamise ja rakendamisega.

Instituudi teadlaste ja töötajate sulest on ilmunud mitmeid eestikeelseid kõrgkooliõpikuid, sõnaraamatuid, veebisõnastikke, aga ka lühemaid õppematerjale, juhendmaterjale ning populaarteaduslikke raamatuid. 

Meie instituudi teadlased on ka väga aktiivsed teaduse populariseerijad eesti ajakirjades. Horisondist, Eesti Loodusest või Vikerkaarest võib sageli leida artikleid meie autorite sulest. 

Eestikeelsele terminoloogiatööle geneetika ja biotehnoloogia valdkonnas panid aluse professor Artur Linnu ja Jüri Kärneri laboritest sirgunud teadlased. Süstemaatilise terminoloogiatööga eesti keeles hakkas simesena tegelema lektor Mart Viikmaa, kes koostas geneetika veebisõnastiku. Temaga koos võttis valdkonna teaduskeele arendamise oma südameasjaks professor Ain Heinaru. Lisandusid professorid Toivo Maimets, Maido Remm, vivaariumi juhataja Sulev Kuuse ja paljud teised instituudi teadlased, töötajad, aga ka kraadiõppurid. Terminoloogiatöö kipub ikka olema kolleegide ühislooming, kus sageli osalevad ka teadlased piirnevatelt teadusaladelt. 

Kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“
Kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“

Koostajad: Sulev Kuuse, Toivo Maimets
Ilmumisaasta: 2023


Rakubioloogia õpiku kirjutamisse on kaasatud 31 autorit, kes kõik on nö kitsama eriala spetsialistid Eestis. Seda selleks, et anda kõrgkooli tudengile, kraadiõppurile, õpetajale-õppejõule või ka oma eriala süvateadjale, aga miks mitte ka tublile gümnasistile, ülevaade rakubioloogiast kui väga mitmepalgelisest distsipliinist.


Lisateave

Osta raamat

Rakubioloogia kõrgkooliõpik
Rakubioloogia kõrgkooliõpik

Koostajad: Sulev Kuuse, Toivo Maimets
Ilmumisaasta: 2023

 

 

Geneetika sõnastik
Geneetika sõnastik

Autorid: Ain Heinaru, Sulev Kuuse
Ilmumisaasta: 2020
Üle 7500 mõiste ja termini
Jätk Ain Heinaru eestikeelsele kõrgkooliõpikule „Geneetika“ (2012)
Lisateave

Bioinformaatika kõrgkooliõpik
Bioinformaatika kõrgkooliõpik

Autor: Maido Remm
Ilmumisaasta: 2015
Lisateave

Geneetika õpiku kaas
Geneetika õpik

Autor: Ain Heinaru
Toimetajad: Sulev Kuuse, Rein Sikut, Mart Viikmaa
Ilmumisaasta: 2012
Kõrgkooliõpik
Lisateave

Geneetika praktikumi juhendi esikaas
Geneetika praktikumi juhend

Autorid: Heili Ilves, Rita Hõrak jt
Ilmumisaasta: 2020
Õppematerjal kõrgkoolile
Ester
DSpace

Experimental Microbiology
Experimental Microbiology

Autorid: Eeva Heinaru, Eve Naanuri
Ilmumisaasta: 2018
Õppematerjal kõrgkoolile
Ester
DSpace

Practical Course in Genetics
Practical course in Genetics

Practical course in Genetics
Autorid: Heili Ilves, Rita Hõrak jt
Ilmumisaasta: 2020
Õppematerjal kõrgkoolile
Ester
DSpace

Eesti teaduskeel kaas
Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas

Koostanud Peep Nemvalts
Sisaldab peatükki Toivo Maimetsalt ja Sulev Kuuselt:
Emakeelse õpiku „Rakubioloogia“ koostamine
Ilmumisaasta: 2021

 

Gerontoloogia
Gerontoloogia

Õpik kõrgkoolidele
Kai Saks, Toivo Maimets, Riin Tamm, Raivo Uibo jt.
Mida me saame teha, et pikeneks tervena ja toimetulevana elatud eluiga?
Ilmumisaasta: 2017
Lisateave

Teaduse teed
Teaduse teed

Autor: Toivo Maimets
Ilmumisaasta: 2012
Lisateave

Molekulaarne rakubioloogia õpiku kaas
Molekulaarne rakubioloogia

Autor: Toivo Maimets
Ilmumisaasta: 1999
Lisateave

Üks meeter elu
Üks meeter elu

100 müüti geneetikast: midagi sinust ja sulle
Autor: Ain Heinaru
Ilmumisaasta: 2018
Lisateave