Skip to main content
Kairi Raime doktoritöö kaitsmine 25.08.21
Foto: Jüri Parik

Doktoriõpe

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis saab õppida kahel doktoriõppe õppekaval:

  • Geenitehnoloogia
  • Molekulaar- ja rakubioloogia

Õppekava lõikes spetsialiseerutakse konkreetsele erialale, näiteks bioinformaatikale, rakubioloogiale, geneetikale jt erialadele.

Riiklik stipendium doktorandile on 660 eurot kuus. Kõikidele atesteeritud ja 100%-liselt õppekava täitvatele doktorantidele makstakse lisaks juurde tulemusstipendiumit 400 eurot kuus.

Doktoriõppesse astumine ja doktoriõppes õppimine muutuvad seoses ülikooli doktoriõppe reformiga alates 2022. aasta sügisest.
Veebruaris 2022 algab vastuvõtt uutele doktoriõppe programmidele. 
2022/2023. õppeaasta sügissemestril toimub uutele programmidele vastu võetud doktorantide immatrikuleerimine.

Enne õppeaastat 2022/2023 sisse astunud doktorandid lõpetavad õpingud vana korra kohaselt. 

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool tegutseb 2022.a. juunini. 
Doktorikooli kuuluvad biomeditsiini ja biotehnoloogiaga seotud õppekavadel õppivad doktorandid erinevatest ülikooli struktuuriüksustest (molekulaar- ja rakubioloogia instituut, tehnoloogiainstituut, meditsiiniteaduste valdkond).
Doktorikooli juhib molekulaar- ja rakubioloogia instituut.
Lisateave doktorikooli kodulehel.

Tartu Ülikoolis on kokku 11 doktorikooli. 2018. aastast alates korraldavad doktorikoolid ühiseid üritusi kõigile Tartu Ülikooli doktorantidele. 

LT valdkonna senised doktorikoolid.

ASTRA doktorikoolid alustasid oma tegevust 2009. aastal. 2016. aastast alates tegutsevad doktorikoolid rahastusmeetme "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" ehk "Asutuste STRateegilise Arengu toetamine" (ASTRA) raames (TÜ ASTRA projekt PER ASPERA). Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Doktoriõppe reform

Õppeaastal 2022/2023 rakendub Tartu Ülikoolis doktoriõppe reform. Õppekavad uuendatakse, väheneb doktorantide kohustusliku õppetöö maht, doktorant saab kesenduda õpingute käigus rohkem oma teadustööle. Doktorandid on uue reformi kohaselt töölepinguga nooremteadurid. Ülikoolis luuakse doktoriõppe keskused, mis hakkavad tegelema õppe korraldamisega ja nõustamisega.

Doktoriõppe arenguplaan

Valdkonna uued doktoriõppe programmid

Instituut on osaline kahes Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna uues doktoriõppe programmis: 1) tehnika ja tehnoloogia (erialadeks molekulaarne biotehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia) 2) elu- ja maateadused (erialaks molekulaarsed bioteadused). Vastuvõtutingimuseks meie erialadel on motivatsioonikiri ja sisseastumisintervjuu. Intervjuu viiakse läbi kandidaatidele, kelle motivatsioonikirja hindamise tulemus on vähemalt 70 % maksimumist.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
MR LT-Tulf-362 (Mariana Tulf)

Ülikoolis jätkub lähiõpe ning eksamid ja arvestused võivad toimuda õpperuumides

Jaga
15.12.2021
#õppimine
MR LT-Tulf-362 (Mariana Tulf)

Õppetöö

Jaga
08.12.2021