Magistriõpe

Magistriõppes saab õppida kahel õppekaval:

Molekulaarsete bioteaduste magistriõppekava

Molekulaarsete bioteaduste õppekava on loogiline jätk Geenitehnoloogia bakalaureuse õppele, kus on võimalik süvendatult spetsialiseeruda huvipakkuvatele teemadele. Õppekava võimaldab spetsialiseerumist väga laias spektris, molekulaar- ja mikrobioloogiast kuni genoomika ja bioinformaatikani. Õppekava on oma ülesehituselt väga paindlik, võimaldades üliõpilasel teha valikuid sõltuvalt oma huvidest ja vajadustest. Erialateadmisi on võimalik rakendada praktikas nii akadeemilises, kui ka erasektoris. Avatud on võimalused ennast juba varakult siduda tööandjatega ja lisaks lõputöö tegemisele ettevõttes on võimalik valida ettevõtte seisukohast olulisi õppeaineid enda täiendamiseks, saades sellega konkurentsieelise.

 

Biomeditsiini magistriõppekava

Biomeditsiini õppekaval valmistatakse ette kõrgharitud spetsialiste, kes omavad lisaks bioloogia ja biotehnoloogia oskustele ka teadmisi meditsiinist. Õppekava sisu on jagatud molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja meditsiiniteaduste valdkonna vahel. Selline sümbioos võimaldab omandada parima võimaliku kvaliteediga hariduse biomeditsiini vallas. Lõpetajad on eelkõige meditsiinilaborite sihtgrupp, kuid takistusi ei ole ka teistes biotehnoloogia sektorites töötamine.

Õppeaastal 2021-2022 lõpetas TÜMRI-s magistriõpingud 19 üliõpilast, kellest 11 lõpetas biomeditsiini, 6 molekulaarsete bioteaduste, 1 bioloogia  ja 1 geenitehnoloogia õppekaval.

TÜMRI-s kaitstud bakalauresetööd Tartu Ülikooli andmebaasis DSpace (valik aasta kaupa).

NB! Need tööd, millel on avaldamise piirang ei kajastu andmebaasis enne piirangu tähtaja möödumist. 

Lihtlitsentsi vormid

Üliõpilane annab ülikoolile loa valminud lõputöö (teose) avaldamiseks ülikooli raamatukogu veebikeskkonnas DSpace rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 4.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 4.0 kokkuvõte eesti keeles on kättesaadav siin. Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (tavaline)

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (õppeprodekaani nõusolekul avaldamisel tähtajaline piirang)

 

Juhend üliõpilasele lõputöö avaldamise kohta.

 

 

Piirangud lõputööle ja kinnine kaitsmine

Taotlus lõputööle piirangute kehtestamiseks ja kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

 

Plagiaat ehk loomevargus

Akadeemiline petturlus

 

Videod akadeemilisest petturlusest:

  •  
#õppimine
gloobus

Infotund: Erasmus+ programmiga Euroopasse õppima!

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine
Ajai Kumar Pathak saab kätte doktoridiplomi 27.05.2022

Doktoriõpe