Skip to main content

Magistriõpe

Biomeditsiini magistriõppekava

Biomeditsiini õppekaval valmistatakse ette kõrgharitud spetsialiste, kes omavad lisaks bioloogia ja biotehnoloogia oskustele ka teadmisi meditsiinist. Õppekava sisu on jagatud molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja meditsiiniteaduste valdkonna vahel. Selline sümbioos võimaldab omandada parima võimaliku kvaliteediga hariduse biomeditsiini vallas. Lõpetajad on eelkõige meditsiinilaborite sihtgrupp, kuid takistusi ei ole ka teistes biotehnoloogia sektorites töötamine.


Molekulaarsete bioteaduste magistriõppekava

Molekulaarsete bioteaduste õppekava on loogiline jätk Geenitehnoloogia bakalaureuse õppele, kus on võimalik süvendatult spetsialiseeruda huvipakkuvatele teemadele. Õppekava võimaldab spetsialiseerumist väga laias spektris, molekulaar- ja mikrobioloogiast kuni genoomika ja bioinformaatikani. Õppekava on oma ülesehituselt väga paindlik, võimaldades üliõpilasel teha valikuid sõltuvalt oma huvidest ja vajadustest. Erialateadmisi on võimalik rakendada praktikas nii akadeemilises, kui ka erasektoris. Avatud on võimalused ennast juba varakult siduda tööandjatega ja lisaks lõputöö tegemisele ettevõttes on võimalik valida ettevõtte seisukohast olulisi õppeaineid enda täiendamiseks, saades sellega konkurentsieelise.
Lihtlitsentsi vormid

Üliõpilane annab ülikoolile loa valminud lõputöö (teose) avaldamiseks ülikooli raamatukogu veebikeskkonnas DSpace rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 3.0 tõlge eesti keelde on kättesaadav siin. Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (tavaline)

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (õppeprodekaani nõusolekul)

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks kopeerimiseks säilitamise eesmärgil

Juhend üliõpilasele lõputöö avaldamise kohta

 

Piirangud lõputööle ja kinnine kaitsmine

Taotlus lõputööle piirangute kehtestamiseks ja kaitsmise kinniseks kuulutamiseks (2014)

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
MR LT-Tulf-362 (Mariana Tulf)

Ülikoolis jätkub lähiõpe ning eksamid ja arvestused võivad toimuda õpperuumides

Jaga
15.12.2021
#õppimine
MR LT-Tulf-362 (Mariana Tulf)

Õppetöö

Jaga
08.12.2021