Autor:
Mariana Tulf

Magistriõpe

Õppekavad:

Image
Tudengid laboris arvutit vaatamas

Molekulaarsete bioteaduste magistriõppekava on suurepärane näide kaasaegsest ja dünaamilisest õppekavast, millel on konsentreeritud tuum ning mitmekesised, tudengite huvisid toetavad, õppesuunad. Õppekavasse integreeritud mahukad mobiilsus- ja praktikamoodulid annavad lõpetajale praktilise ja mitmekülgse erialase ettevalmistuse, mis on kõrgelt hinnatud tööandjate hulgas paljudes sektorites nii kodu- kui välismaal. 

Tervelt pool õppekava mahust on suunatud mitmekülgsete praktiliste oskuste arendamisele, hõlmates mitut praktikamoodulit. Praktilised oskused ja teadmised vastavad kõigi ettevõtete laborite vajadustele ja neid on soovi korral võimalik omandada valitud ettevõttes, sidudes ennast varakult sobiva tööandjaga.
Valikmoodulitesse integreeritud mahukad mobiilsusaknad soodustavad õpingute mitmekesistamist nii ühes, kui mitmes välisriigis, võimaldades varakult luua endale tutvusvõrgustikke.

Molekulaarsed bioteadused on kiiresti arenev valdkond millel on aina laienev rakenduspotentsiaal. Õppekava lõpetajal on teadmised haiguste arengust ja diagnostikast ning uute ravivõimaluste loomisest. Õppimine sellel õppekaval võimaldab olla tõepoolest uute tehnoloogiate sünni ja rakenduse juures - olgu selleks näiteks CRISPR-Cas tehnoloogia, rohepöördeks vajalik bioenergeetika või personaalmeditsiini rakendamine. Lõpetajad on oodatud tööle biotehnoloogia ettevõtetesse, riigiasutustesse ja bioparkidesse, haiglalaboritesse ja samuti põllumajandusesse, farmaatsia- ja keskkonnasektorisse.  

Molekulaarsed bioteadused magistriõppekava parim lahendus tudengile, kes soovib osa saada biotehnoloogia tormilisest arengust ja rakendamisest inimkonna ja kliima hüvanguks, kuid kes hindab valikuvabadust, paindlikkust ning praktilisust.


Image
Tudengid praktikumis

Biomeditsiini õppekaval valmistatakse ette kõrgharitud spetsialiste, kes omavad lisaks bioloogia ja biotehnoloogia oskustele ka algteadmisi meditsiinist. Õppekava sisu on jagatud molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja meditsiiniteaduste valdkonna vahel. Selline sümbioos võimaldab omandada parima võimaliku kvaliteediga hariduse biomeditsiini vallas. Biomeditsiini magistriõpet pakume Eestis ainsa ülikooli ja teadusasutusena.

Biomeditsiin on saanud ülimalt suure potentsiaaliga valdkonnaks, kuna personaalmeditsiin areneb hoogsalt ja rahvastik nii kasvab kui vananeb kiiresti. Õppekavas oleme meditsiini- ja bioteadused ühendatud nii teoorias kui ka praktikas. Sind õpetavad ja juhendavad tunnustatud teadlased tänu millele oled pärast lõpetamist konkurentsivõimelisem nii tööturul kui ka akadeemilises sfääris. Lõpetajad on oodatud tööle eelkõige meditsiinilaboritesse, kuid rakendusi leiab ka teistes biotehnoloogia sektorites ja riigiasutustes.

Lõputööde teemad on koondatud eraldi lehele

Teemale klõpsates leiate:

  • teema lühikirjelduse;
  • teadusgrupi, mis teemaga tegeleb;
  • info, millise taseme lõputööks teema sobib
  • kontaktisiku andmed

Õppeaastal 2023-2024 lõpetas TÜMRI-s magistriõpingud 18 üliõpilast, kellest 13 lõpetas biomeditsiini ja 5 molekulaarsete bioteaduse õppekaval.

Õppeaastal 2022-2023 lõpetas TÜMRI-s magistriõpingud 12 üliõpilast, kellest 5 lõpetas biomeditsiini ja 7 molekulaarsete bioteaduse õppekaval.

Õppeaastal 2021-2022 lõpetas TÜMRI-s magistriõpingud 19 üliõpilast, kellest 11 lõpetas biomeditsiini, 6 molekulaarsete bioteaduste, 1 bioloogia  ja 1 geenitehnoloogia õppekaval.

TÜMRI-s kaitstud bakalauresetööd Tartu Ülikooli andmebaasis DSpace (valik aasta kaupa).

NB! Need tööd, millel on avaldamise piirang, ei kajastu andmebaasis enne piirangu tähtaja möödumist. 

Lihtlitsentsi vormid

Üliõpilane annab ülikoolile loa valminud lõputöö (teose) avaldamiseks ülikooli raamatukogu veebikeskkonnas DSpace rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 4.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 4.0 kokkuvõte eesti keeles on kättesaadav siin. Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (tavaline)

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (õppeprodekaani nõusolekul avaldamisel tähtajaline piirang)

 

Juhend üliõpilasele lõputöö avaldamise kohta.

 

 

Piirangud lõputööle ja kinnine kaitsmine

Taotlus lõputööle piirangute kehtestamiseks ja kaitsmise kinniseks kuulutamiseks
 

 

 

 


(muudetud viimati 2023)

Samal teemal video asub siin.

Plagiaat ehk loomevargus

Akadeemiline petturlus

 

Videod akadeemilisest petturlusest:

  •