Autor:
Mariana Tulf

Teadus- ja arendusprojektid

Eesti teaduse rahastamise süsteemi alustalad on riiklikud finantsinstrumendid, mida täiendavad Euroopa Liidu ja muud välisfinantseerimise skeemid.

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis tehakse uurimis- ja arendustööd nii Eesti riiklike uurimistoetuste toel (rühmagrant, järeldoktori grant, stardigrant) kui ka Euroopa Liidu (Horisont 2020, Euroopa Horisont) jt välisrahastuse skeemide raames.

Lisaks arendame koostööd ka ettevõtetega.

Käesoleval lehel on ära toodud vaid jooksvad teadus- ja arendusprojektid. Lõppenud projektid ei ole siit loetelust leitavad. Kõige mugavam on lõppenud projekte leida konkreetse teadlase alt Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS).

Jooksvad teadus- ja arendusprojektid

Nr Vastutav täitja Projekti nimi Projekti andmed Projekti kestvus
1 Hedvig Tamman EMBO installatsioonigrant; ETIS
IG5323
 
2023 - 2027
2 Maia Kivisaar Bakterite evolutsioneerumise molekulaarsed mehhanismid stressitingimustes PRG707 2020 - 2024
3 Jaanus Remme Ribosoomi RNA modifikatsioonid peptiidsideme moodustumisel PRG1179 2021 - 2025
4 Arnold Kristjuhan DNA replikatsiooni ja transkriptsiooniga kaasnev genoomi stabiilsuse reguleerimine pagaripärmis PRG757 2020 - 2024
5 Tiina Tamm Viiruslike IRES-te poolt algatatud translatsiooni regulatsioon PRG1741 2023 - 2027
6 Angela Ivask Bakterite stressivastused ja adaptatsioon antimikroobsetel pindadel ning nende roll antibiootikumiresistentsuse kujunemisel PRG1496 2022 - 2026
7 Priit Väljamäe Lüütilised polüsahhariid monooksügenaasid tõrksate polüsahhariidide lagundamises PRG1540 2022 - 2026
8 Mariliis Klaas Rakuvälise maatriksi ja makrofaagide vastastikused interaktsioonid Dupuytreni haiguse patoloogias PSG737 01.01.2022 - 30.06.2027
9 Toivo Maimets Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe H2020 (964997) 01.05.2021 -
30.04.2024
10 Rita Hõrak Kromosomaalsete toksiin-antitoksiin süsteemide osalus faagivastases kaitses PRG1431 2022 - 2026
11 Juhan Sedman Bioatlas OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2022 - 2024
12 Maia Kivisaar BiotaTec OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2021 - 2024
13 Angela Ivask
Patogeensete mikroobide levik pindadel
Euroopa Horisont (101057961) 01.09.2022 - 31.08.2026
14 Maia Kivisaar BIOS: Biointelligentne DBTL-tsükkel, peamine tegur, mis toetab tööstuslikku ümberkujundamist säästvale biotootmisele Euroopa Horisont (101070281) 01.10.2022 - 30.09.2026
15 Andres Ainelo Pseudomonas putida viirusvastaste kaitsesüsteemide kaardistamine ja analüüs Eesti Teadusagentuur STP39 01.12.2023 -
30.11.2025
16 Maido Remm Test mikroobide identifitseerimiseks rakuvabast DNAst sepsisega patsientidel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, RUP - ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine 01.10.2023 - 30.09.2026
17 Hedvig Tamman Poomisvastuse valgud ja toksiin-antitoksiin süsteemid bakterite ja faagide vahelises võidurelvastumises Horizon Europe, ERC grant 2024 - 2028
18 Toivo Maimets Alliance for Life_BRIDGE (Alliance4Life - Bridging the Research and Innovation Gap in Life Sciences) Horizon Europe-WIDERA-2023 (101136453) 2024 - 2028

 

Üliõpilane praktikal

Praktika

Teadmussiirdedoktorantuur

Teadmussiirdedoktorantuur on rikastav kogemus nii ülikoolile kui ka ettevõttele

Ameerika bioloogist Martin Farleyst sai 2013. aastal Ühendkuningriigi ja Euroopa esimene kutseline kestliku labori ekspert, konsultant ja avalik kõneleja.

Head teadust saab teha planeeti kahjustamata