Skip to main content

Teadus- ja arendusprojektid

Eesti teaduse rahastamise süsteemi alustalad on riiklikud finantsinstrumendid, mida täiendavad Euroopa Liidu ja muud välisfinantseerimise skeemid.

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis tehakse uurimis- ja arendustööd nii Eesti riiklike uurimistoetuste toel (rühmagrant, järeldoktori grant, stardigrant) kui ka Euroopa Liidu (Horisont 2020, Euroopa Horisont) jt välisrahastuse skeemide raames.

Lisaks arendame koostööd ka ettevõtetega.

 

Jooksvad teadus- ja arendusprojektid
Jrk nr Vastutav täitja Projekti pealkiri Projekti number Projekti kestvus
1 Maia Kivisaar American Society for Microbiology välistoetus Välistoetus 01.07.12 -
30.06.22
2 Toivo Maimets Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool, Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA  2014-2020.4.01.16-0027 01.01.16 - 31.08.23
3 Maia Kivisaar Bakterite evolutsioneerumise molekulaarsed mehhanismid stressitingimustes

PRG707

2020 - 2024
4 Jaanus Remme Ribosoomi RNA modifikatsioonid peptiidsideme moodustumisel PRG1179 2021 - 2025
5 Arnold Kristjuhan DNA replikatsiooni ja transkriptsiooniga kaasnev genoomi stabiilsuse reguleerimine pagaripärmis PRG757 2020 - 2024
6 Viljar Jaks Maksa ekstratsellulaarse maatriksi roll koe terviklikkuse taastamisel ning maksa patoloogiate tekkel PRG57 2018 - 2022
7 Maia Kivisaar Synthetic biology- guided engineering of Pseudomonas putida for biofluorination (SinFonia) H2020 01.01.19 - 28.02.23
8 Margus Leppik Pseudouridiinide bioloogiline roll eukarüootide mRNAs PUTPSG295 2019 - 2022
9 Jaak Truu Nafta biolagunemisega seotud mikrobioom Läänemeres PRG548 2019 - 2023
10 Priit Väljamäe Pleegitatud keemilis-termilise puitmassi (BCTMP) ja töötlemata sekundaarsete puitmassi voogude keemilise ja biokeemilise väärindamise tehnoloogiate väljaarendamine RESTA11
(Eesti Teadusagentuur)

(juhtpartner Tallinna Tehnikaülikool, Tiit Lukk)
01.09.20 - 31.05.23
11 Angela Ivask Bakterite stressivastused ja adaptatsioon antimikroobsetel pindadel ning nende roll antibiootikumiresistentsuse kujunemisel PRG1496 2022 - 2026
12 Priit Väljamäe Lüütilised polüsahhariid monooksügenaasid tõrksate polüsahhariidide lagundamises PRG1540 2022 - 2026
13 Mariliis Klaas Rakuvälise maatriksi ja makrofaagide vastastikused interaktsioonid Dupuytreni haiguse patoloogias PSG737 2022 - 2025
14 Toivo Maimets Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe H2020 01.05.21 - 30.04.24
15 Rita Hõrak Kromosomaalsete toksiin-antitoksiin süsteemide osalus faagivastases kaitses PRG1431 2022 - 2026
16 Toivo Maimets Inhibition of AHR signaling in pancreatic cancer to increase susceptibility to PD-1/PD-L1 inhibitors and chemotherapy via ELAVL1 pathway
Projektist rohkem.

Balti Teaduskoostöö programm

LT08-2-LMT-K-01-041

01.01.21 - 31.12.23
17 Tiina Tamm Uuendusliku kääritustehnoloogia arendamine looduslikel pärmidel põhinevate starterkultuuride abil TÜ eksperimentaalteaduse projekt 03.2021 - 03.2022
18 Angela Ivask Antimikroobsete reaalelu oludes testitud pinnakatete arendamine katsetootmise faasi TÜ eksperimentaalteaduse projekt (juhtpartner TÜ füüsika instituut, Vambola Kisand) 03.2021 - 03.2022
19 Osamu Shimmi Morfogenees ja rakudünaamika MOBERC33 01.2021 - 06.2022
20 Indrek Teino Adenosiini metüleerimine mRNA-l positsioonis N6 toetab dopamiini neuronite elulemust – uudsed madalmolekulaarsed ühendid Parkinsoni tõve raviks PUTJD1101 01.02.2022 - 31.01.2025
21 Maido Remm Antibiootikumiresistentsuse levikuteed ja resistentsuse ohjamise võimalused RITA1 (juhtpartner TÜ tehnoloogiainstituut, Tanel Tenson) 07.2019 - 06.2022
22 Maido Remm Diagnostiline test Listeria monocytogenes MLST tüübi kiireks määramiseks Arendusgrant (EAG) projekt EAG129 2021 - 2022
23 Juhan Sedman Bioatlas OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2021
24 Maia Kivisaar BiotaTec OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2021 - 2023
25 Tiina Tamm ProProtein OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2021 - 2022
26 Hedvig Tamman Poomisvastuse roll Pseudomonas putida faagivastases kaitses Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus  2021 - 2023
27 Juhan Sedman DNA ja RNA metabolismi ensüümide suuremahulise produtseerimise katseplatvorm TÜ eksperimentaalteaduse projekt 2022-2023

 

#ettevõtlus #koostöö
Maarjavälja karjääripäev
Jaga
16.05.2022
#ettevõtlus #instituudist #koostöö #õppimine #valdkonnast #
Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022

Jaga
02.05.2022
#ettevõtlus #instituudist #rahvusvaheline
MR A4L logo-01

Alliance4Life Trigger Event Was a Big Hit

Jaga
10.02.2022