Teadus- ja arendusprojektid

Eesti teaduse rahastamise süsteemi alustalad on riiklikud finantsinstrumendid, mida täiendavad Euroopa Liidu ja muud välisfinantseerimise skeemid.

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis tehakse uurimis- ja arendustööd nii Eesti riiklike uurimistoetuste toel (rühmagrant, järeldoktori grant, stardigrant) kui ka Euroopa Liidu (Horisont 2020, Euroopa Horisont) jt välisrahastuse skeemide raames.

Lisaks arendame koostööd ka ettevõtetega.

Käesoleval lehel on ära toodud vaid jooksvad teadus- ja arendusprojektid. Lõppenud projektid ei ole siit loetelust leitavad. 

 

Jooksvad teadus- ja arendusprojektid
Jrk nr Vastutav täitja Projekti pealkiri Projekti number Projekti kestvus
1 Hedvig Tamman EMBO installatsioonigrant (teema: The role of stringent response in the phage defence of Pseudomonas putida) IG 5323 2023 - 2025
2 Toivo Maimets Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool, Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA  2014-2020.4.01.16-0027 01.01.16 - 31.08.23
3 Maia Kivisaar Bakterite evolutsioneerumise molekulaarsed mehhanismid stressitingimustes

PRG707

2020 - 2024
4 Jaanus Remme Ribosoomi RNA modifikatsioonid peptiidsideme moodustumisel PRG1179 2021 - 2025
5 Arnold Kristjuhan DNA replikatsiooni ja transkriptsiooniga kaasnev genoomi stabiilsuse reguleerimine pagaripärmis PRG757 2020 - 2024
6 Tiina Tamm Viiruslike IRES-te poolt algatatud translatsiooni regulatsioon PRG1741 2023 - 2027
7 Maia Kivisaar Synthetic biology- guided engineering of Pseudomonas putida for biofluorination (SinFonia) H2020 (814418) 01.01.19 - 31.08.23
8 Jaak Truu Nafta biolagunemisega seotud mikrobioom Läänemeres PRG548 2019 - 2023
9 Priit Väljamäe Pleegitatud keemilis-termilise puitmassi (BCTMP) ja töötlemata sekundaarsete puitmassi voogude keemilise ja biokeemilise väärindamise tehnoloogiate väljaarendamine RESTA11
(Eesti Teadusagentuur)

(juhtpartner Tallinna Tehnikaülikool, Tiit Lukk)
01.09.20 - 31.05.23
10 Angela Ivask Bakterite stressivastused ja adaptatsioon antimikroobsetel pindadel ning nende roll antibiootikumiresistentsuse kujunemisel PRG1496 2022 - 2026
11 Priit Väljamäe Lüütilised polüsahhariid monooksügenaasid tõrksate polüsahhariidide lagundamises PRG1540 2022 - 2026
12 Mariliis Klaas Rakuvälise maatriksi ja makrofaagide vastastikused interaktsioonid Dupuytreni haiguse patoloogias PSG737 01.01.2022 - 30.06.2027
13 Toivo Maimets Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe H2020 (964997) 01.05.21 - 30.04.24
14 Rita Hõrak Kromosomaalsete toksiin-antitoksiin süsteemide osalus faagivastases kaitses PRG1431 2022 - 2026
15 Toivo Maimets Inhibition of AHR signaling in pancreatic cancer to increase susceptibility to PD-1/PD-L1 inhibitors and chemotherapy via ELAVL1 pathway
Projektist rohkem.

Balti Teaduskoostöö programm

LT08-2-LMT-K-01-041

01.01.21 - 31.12.23
16 Indrek Teino Adenosiini metüleerimine mRNA-l positsioonis N6 toetab dopamiini neuronite elulemust – uudsed madalmolekulaarsed ühendid Parkinsoni tõve raviks PUTJD1101 01.02.2022 - 31.01.2025
17 Juhan Sedman Bioatlas OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2022 - 2024
18 Maia Kivisaar BiotaTec OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2021 - 2023
19 Hedvig Tamman Poomisvastuse roll Pseudomonas putida faagivastases kaitses Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus  2021 - 2023
20 Juhan Sedman DNA ja RNA metabolismi ensüümide suuremahulise produtseerimise katseplatvorm TÜ eksperimentaalteaduse projekt 2022-2023
21 Angela Ivask
Patogeensete mikroobide levik pindadel
Euroopa Horisont (101057961) 01.09.2022 - 31.08.2026
22 Maia Kivisaar BIOS: Biointelligentne DBTL-tsükkel, peamine tegur, mis toetab tööstuslikku ümberkujundamist säästvale biotootmisele Euroopa Horisont (101070281) 01.10.2022 - 30.09.2026

 

#ettevõtlus #kestlikkus #tudengile
Salutaguse Pärmitehas

Üliõpilased külastasid Salutaguse Pärmitehast

#teadus #ühiskonnale
Doktoridiplomite kaaned Foto Andres Tennus

Rain Inno kaitseb doktoritööd: „Placental transcriptome and miRNome in normal and complicated pregnancies“

#ettevõtlus #teenused #instituudist
Tsentrifuugimise ajalugu

Arengufondist saadi teadustaristu arendamise projekt

TÜ arengufondist saadi teadustaristu arendamise projekt