Teadus- ja arendusprojektid

Eesti teaduse rahastamise süsteemi alustalad on riiklikud finantsinstrumendid, mida täiendavad Euroopa Liidu ja muud välisfinantseerimise skeemid.

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis tehakse uurimis- ja arendustööd nii Eesti riiklike uurimistoetuste toel (rühmagrant, järeldoktori grant, stardigrant) kui ka Euroopa Liidu (Horisont 2020, Euroopa Horisont) jt välisrahastuse skeemide raames.

Lisaks arendame koostööd ka ettevõtetega.

Käesoleval lehel on ära toodud vaid jooksvad teadus- ja arendusprojektid. Lõppenud projektid ei ole siit loetelust leitavad. 

 

Jooksvad teadus- ja arendusprojektid
Jrk nr Vastutav täitja Projekti pealkiri Projekti number Projekti kestvus
1 Maia Kivisaar American Society for Microbiology välistoetus Välistoetus 01.07.12 -
30.06.22
2 Toivo Maimets Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool, Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA  2014-2020.4.01.16-0027 01.01.16 - 31.08.23
3 Maia Kivisaar Bakterite evolutsioneerumise molekulaarsed mehhanismid stressitingimustes

PRG707

2020 - 2024
4 Jaanus Remme Ribosoomi RNA modifikatsioonid peptiidsideme moodustumisel PRG1179 2021 - 2025
5 Arnold Kristjuhan DNA replikatsiooni ja transkriptsiooniga kaasnev genoomi stabiilsuse reguleerimine pagaripärmis PRG757 2020 - 2024
6 Viljar Jaks Maksa ekstratsellulaarse maatriksi roll koe terviklikkuse taastamisel ning maksa patoloogiate tekkel PRG57 2018 - 2022
7 Maia Kivisaar Synthetic biology- guided engineering of Pseudomonas putida for biofluorination (SinFonia) H2020 (814418) 01.01.19 - 31.08.23
8 Margus Leppik Pseudouridiinide bioloogiline roll eukarüootide mRNAs PUTPSG295 2019 - 2022
9 Jaak Truu Nafta biolagunemisega seotud mikrobioom Läänemeres PRG548 2019 - 2023
10 Priit Väljamäe Pleegitatud keemilis-termilise puitmassi (BCTMP) ja töötlemata sekundaarsete puitmassi voogude keemilise ja biokeemilise väärindamise tehnoloogiate väljaarendamine RESTA11
(Eesti Teadusagentuur)

(juhtpartner Tallinna Tehnikaülikool, Tiit Lukk)
01.09.20 - 31.05.23
11 Angela Ivask Bakterite stressivastused ja adaptatsioon antimikroobsetel pindadel ning nende roll antibiootikumiresistentsuse kujunemisel PRG1496 2022 - 2026
12 Priit Väljamäe Lüütilised polüsahhariid monooksügenaasid tõrksate polüsahhariidide lagundamises PRG1540 2022 - 2026
13 Mariliis Klaas Rakuvälise maatriksi ja makrofaagide vastastikused interaktsioonid Dupuytreni haiguse patoloogias PSG737 2022 - 2025
14 Toivo Maimets Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe H2020 (964997) 01.05.21 - 30.04.24
15 Rita Hõrak Kromosomaalsete toksiin-antitoksiin süsteemide osalus faagivastases kaitses PRG1431 2022 - 2026
16 Toivo Maimets Inhibition of AHR signaling in pancreatic cancer to increase susceptibility to PD-1/PD-L1 inhibitors and chemotherapy via ELAVL1 pathway
Projektist rohkem.

Balti Teaduskoostöö programm

LT08-2-LMT-K-01-041

01.01.21 - 31.12.23
17 Indrek Teino Adenosiini metüleerimine mRNA-l positsioonis N6 toetab dopamiini neuronite elulemust – uudsed madalmolekulaarsed ühendid Parkinsoni tõve raviks PUTJD1101 01.02.2022 - 31.01.2025
         
18 Maido Remm Diagnostiline test Listeria monocytogenes MLST tüübi kiireks määramiseks Arendusgrant (EAG) projekt EAG129 2021 - 2022
19 Juhan Sedman Bioatlas OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2022
20 Maia Kivisaar BiotaTec OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2021 - 2023
21 Tiina Tamm ProProtein OÜ ja Tartu Ülikool ettevõtluskoostöö 2021 - 2022
22 Hedvig Tamman Poomisvastuse roll Pseudomonas putida faagivastases kaitses Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus  2021 - 2023
23 Juhan Sedman DNA ja RNA metabolismi ensüümide suuremahulise produtseerimise katseplatvorm TÜ eksperimentaalteaduse projekt 2022-2023
24 Angela Ivask
Patogeensete mikroobide levik pindadel
Euroopa Horisont (101057961) 01.09.2022 - 31.08.2026
25 Maia Kivisaar BIOS: Biointelligentne DBTL-tsükkel, peamine tegur, mis toetab tööstuslikku ümberkujundamist säästvale biotootmisele Euroopa Horisont (101070281) 01.10.2022 - 30.09.2026

 

#teadus
kuvatõmmis projekti Väike Nirvana videost

Värske teadus: Eesti rahva juurtest, sotsiaalmeedia mõjust, valuhirmu leevendamisest ja uudsest haavandite ravist

#teadus
Hedvig Tamman sai EMBO grandi

Hedvig Tamman pälvis maineka EMBO installatsioonigrandi

#teadus
TÜMRI 30. juubeli konverents Omicumi maja suures auditooriumis

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja genoomika instituudi aastakonverents tuleb taas