Skip to main content

Kaitstud doktoritööd

Siit lehelt leiad kaitstud doktoritööd alates instituudi loomisest. Esimene doktoritöö kaitsti meie instituudi nõukogus aastal 1991. 
Hetkel ei ole siia jõutud veel kõiki töid vanalt kodulehelt ümber tõsta, kuid töö selles osas käib. 


Uuemad tööd on leitavad ka ülikooli raamatukogu digitaalsest repositrooriumist DSpace (otsing näiteks autori nime alusel).

File

Aeg ja koht: Teisipäeval, 30. märtsil 2021 kell 12.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Arüülsüsivesinike retseptori uurimine hiire munasarja granuloosarakkudes ja inimese embrüonaalsetes tüvirakkudes" ("Studies on aryl hydrocarbon receptor in murine granuIosa cells and human embryonic stem cells")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia doktoriõppekava
Eriala: rakubioloogia

Töö DSpace'is

Juhendajad: TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi rakubioloogia professor Toivo Maimets ja epigeneetika professor Arnold Kristjuhan

Oponent: professor Xavier Coumoul, University Paris Descartes, Prantsusmaa

 

Aeg ja koht: Teisipäeval, 15. juunil 2021 kell 14.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Induse jõe oru inimeste, parside, India juutide ja Tharu hõimu geneetilise põlvnemise piiritlemine" ("Delineating genetic ancestries of people of the Indus Valley, Parsis, Indian Jews and Tharu tribe")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia doktoriõppekava
Eriala: molekulaarbioloogia

Töö DSpace'is

Juhendajad:  TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi populatsioonigeneetika professor Richard Villems ja Banaras Hindu ülikooli professor Gyaneshwer Chaubey

Oponent: professor Francesc Calafell, Pompeu Farba ülikool (Barcelona), Hispaania

Aeg ja koht: Teisipäeval, 24. augustil kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Iidsete Euraasia mõjude iseloomustamine tänapäeva inimgenoomides" ("Characterization of ancient Eurasian influences within modern human genomes")
Õppekava: geenitehnoloogia doktoriõppekava
Eriala: geenitehnoloogia

Töö DSpace'is

Juhendajad: TÜ GI külalisprofessor Luca Pagani, GI evolutsioonilise genoomika professor Mait Metspalu ja GI populatsioonigeneetika kaasprofessor Toomas Kivisild

Oponent: Dr Mehmet Somel, Associate Professor in Human Evolutionary Genetics at the Middle East Technical University of Ankara, Türgi

Aeg ja koht: Kolmapäeval, 25. augustil kell 11.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Taimede DNA tuvastamine metagenoomsetest proovidest" ("The identification of plant DNA in metagenomic samples")
Õppekava: geenitehnoloogia doktoriõppekava
Eriala: geenitehnoloogia

Töö DSpace'is

Juhendaja: TÜ professor Maido Remm

Oponent: Filipe Pereira, PhD (Coimbra Ülikool, Portugal)

Aeg ja koht: Teisipäeval, 31. augustil kell 11.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Ameerika populatsioonide genoomne portree" ("A genomic portrait of American populations")
Õppekava: geenitehnoloogia doktoriõppekava
Eriala: geenitehnoloogia

Töö DSpace'is

Juhendajad: TÜ GI moodsa populatsioonigeneetika teadur Francesco Montinaro, TÜ GI külalisprofessor Luca Pagani,  TÜ GI evolutsioonilise genoomika professor Mait Metspalu

Oponent: Dr Cesar Fortes Lima, Uppsala Ülikool, Rootsi

Aeg ja koht: esmaspäev, 29. juuni 2020.a. kell 11.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema:
"Understanding the mechanisms of endometrial receptivity through integration of 'omics' data layers"
(Geeniekspressiooni andmete integreerimine teiste 'oomika' andmetega kirjeldamaks endomeetriumi retseptiivsuse mehhanisme)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Info DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi juhtivteadur Reedik Mägi, TÜ genoomika instituudi juhtivteadur ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Andres Metspalu, TÜ kliinilise meditsiini instituudi professor Andres Salumets
Oponent: Dr Stephan Beck (PhD FMedSci, Professor of Medical Genomics, UCL Cancer Institute University College London, Suurbritannia)

 

Aeg ja koht: kolmapäev, 26. august 2020. a. kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Overview of the phylogeny and phylogeography of the Y-chromosomal haplogroup N in northern Eurasia and case studies of two linguistically exceptional populations of Europe - Hungarians and Kalmyks''
(,,Ülevaade Põhja_Euraasias laialt levinud Y_kromosoomaalse haplogrupi N fülogeneesist ja fülogeograafiast ning Euroopa kahe keeleliselt erandliku rahva - ungarlaste ja kalmõkkide - populatsiooniuuringud")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Töö DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi vanemteadur Siiri Rootsi ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor ja genoomika instituudi juhtivteadur Richard Villems
Oponent: professor Maarten Larmuseaud, lnimese Geneetika osakond, Leuveni Ülikool, Belgia

Aeg ja koht: neljapäev, 27. august 2020. a. kell 11.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Exploring the genetics of adverse events in pharmacotherapy using Biobanks and Electronic Health Records"
(,,Farmakoteraapias esinevate kõrvaltoimete geneetika uurimine biopankade ja elektrooniliste terviseandmete põhjal")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Töö DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi juhtivteadur Lili Milani ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor ja genoomika instituudi juhtivteadur Andres Metspalu
Oponent: professor Sir Munir Pirmohamed, Liverpooli Kuninglik Ülikool, Suurbritannia

Aeg ja koht: reede, 4. september 2020. a. kell 11.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Mutagenic effect of transcription and transcription-coupled repair factors in Pseudomonas putida"
(,,Transkriptsiooni ja transkriptsiooniseoselist reparatsiooni vahendavate faktorite mutageenne mõju bakteris Pseudomonas putida")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Töö DSpace'is
Juhendaja: professor Maia Kivisaar, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: professor Elzbieta Kraszewska, Biokeemia ja Biofüüsika Instituut, Varssav, Poola

Aeg ja koht: reede, 18. september 2020. a. kell 14.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Signals and responses of ColRS two-component system in Pseudomonas putida''
("ColRS süsteemi aktiveeriv signaal ning selle süsteemi roll Pseudomonas putida stressitaluvuses")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Töö DSpace'is
Juhendaja: TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika vanemteadur Rita Hõrak
Oponent: professor Thorsten Mascher, Chair of General Microbiology, lnstitute of Microbiology, Technische Universität Dresden

Aeg ja koht: esmaspäev, 5. oktoober 2020 kell 15.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model" ("Arüülsüsivesinike retseptor hiire munasarja granuloosarakkudes")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Töö DSpace`is
Juhendaja: Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: professor Jason Matthews, Oslo Ülikool, Norra

Aeg ja koht: teisipäev, 04. juuni 2019 kell 14:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Value of genomics for atherosclerotic cardiovascular disease risk prediction”
("Geeniinfo väärtus kardiovaskulaarhaiguste riski hindajana")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Töö DSpace'is
Juhendajad: Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti geenivaramu juhataja, genoomika ja biopankade juhtivteadur ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi biotehnoloogia professor Andres Metspalu ning genoomika instituudi asedirektor ja populatsiooni- ja funktsionaalse genoomika vanemteadur Tõnu Esko
Oponent: rahva tervise ja geneetika professor Martina Cornel, PhD, M.D., Kliinilise Geneetika / Amsterdami Rahva Tervise Uurimise Instituut Amsterdam UMC (Clinical Genetics/Amsterdam Public Health research institute Amsterdam UMC), Amsterdam, Holland
 

Aeg ja koht: teisipäev, 27. august 2019 kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „The pleiotropic functions of ribosomal proteins eL19 and eL24 in the budding yeast ribosome”
(“Ribosoomi valkude eL19 ja eL24 funktsioonid pagaripärmi ribosoomis”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Töö DSpace'is
Juhendajad: professor Jaanus Remme ja vanemteadur Tiina Tamm, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: professor Denis LJ Lafontaine, Molekulaarbioloogia ja Meditsiini Instituut, Brüsseli Vaba Ülikool, Belgia

Aeg ja koht: kolmapäev, 28. august 2019 kell 14.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „On the origin of papillomavirus proteins”
(“Papilloomiviirustes esinevate valkude päritolu”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: bioinformaatika
Info DSpace'is
Juhendajad: vanemteadur Aare Abroi, tehnoloogiainstituut ja professor Maido Remm, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: vanemteadur Andrew E. Firth, PhD, Patoloogia osakond, Cambridge’i Ülikool, Cambridge, Suurbritannia

Aeg ja koht: neljapäev, 12. september 2019. a. kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „The prehistory of Estonia from a genetic perspective: new insights from ancient DNA”
(“Eesti esiajalugu geneetika vaatevinklist: uus teave vana DNA uuringutest”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi direktor ja vanemteadur Mait Metspalu, TÜ genoomika instituudi vanemteadur Kristiina Tambets ning TÜ genoomika instituudi vanemteadur ja Leuven KU professor Toomas Kivisild
Oponent: geneetika professor Daniel Bradley, PhD, Trinity College Dublin, Dublini Ülikool, Iirimaa

Aeg ja koht: esmaspäev, 07. oktoober 2019. a. kell 14.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Meandering along the mtDNA phylogeny; causerie and digression about what it can tell us about human migrations”
(“Uidates mtDNA fülogeneesi radadel; essee väikeste kõrvalepõigetega sellest, mida see meile inimese migratsioonidest kõnelda võib”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Richard Villems ning TÜ genoomika instituudi direktor ja vanemteadur Mait Metspalu
Oponent: dotsent Rosa Fregel, PhD, Geneetika osakond, La Laguna Ülikool, Tenerife, Hispaania

Aeg ja koht: neljapäev, 17. oktoober 2019. a. kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Levansucrase Lsc3 and endo-levanase BT1760: characterization and application for the synthesis of novel prebiotics”
(“Levaansukraasi Lsc3 ja endo-levanaasi BT1760 iseloomustamine ja rakendatavus uudsete prebiootikumide tootmises")
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika dotsent Tiina Alamäe
Oponent: professor Ebru Toksoy Öner, PhD, Biotehnoloogia osakond, Inseneriteaduskond, Marmara Ülikool, Istanbul, Türgi

Aeg ja koht: teisipäev, 12. november 2019. a. kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema:
Genetic history of the Uralic-speaking peoples as seen through the paternal haplogroup N and autosomal variation of northern Eurasians
(“Uurali rahvaste geneetiline ajalugu läbi isaliini N ja autosoomse varieeruvuse prisma")
Õppekava: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi vanemteadurid Kristiina Tambets ja Siiri Rootsi ning TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi arheogeneetika professor Richard Villems
Oponent: dotsent Beniamino Trombetta, PhD, Bioloogia ja biotehnoloogia osakond “C. Darwin”, Rooma Sapienza Ülikool, Itaalia

Aeg ja koht: teisipäev, 20. märts 2018 kell 14:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, auditoorium 105)
Doktoritöö teema: „Irc3 is a mitochondrial branch migration enzyme in Saccharomyces cerevisiae”
("Mitokondriaalne DNA hargnemisi mobiliseeriv ensüüm Irc3")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia 
Eriala: biokeemia
Info Dspace'is
Juhendajad: professor Juhan Sedman, teadur Tiina Sedman
Oponent: professor Cyril Mark Sanders, Sheffieldi Ülikool, Suurbritannia

Aeg ja koht: teisipäev, 22. mai 2018 kell 12:15 Tartu Ülikooli genoomika instituudis, auditooriumis Riia 23b/2-105
Doktoritöö teema: "Genome structural variation modulating the placenta and pregnancy maintenance"
("Genoomi struktuursed varieeruvused platsenta ja raseduse mõjutajatena")
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: professor Maris Laan, bio- ja siirdemeditsiini instituut, Tartu Ülikool
Oponent: professor Julie C.Baker, Stanfordi Ülikool, Stanford, California, USA

Aeg ja koht: reede, 15. juuni 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli genoomika instituudis, auditooriumis Riia 23b/2-105
Doktoritöö teema: „Fis regulates Pseudomonas putida biofilm formation by controlling the expression of lapA”
(“Fis suurendab Pseudomonas putida biofilmi hulka, tõstes lapA ekspressiooni”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: dotsent Riho Teras, molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Tartu Ülikool
Oponent: professor Fernando Govantes, Pablo de Olavide Ülikool, Sevilla, Hispaania

Aeg ja koht: neljapäev, 21. juuni 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli genoomika instituudis, auditooriumis Riia 23b/2-105
Doktoritöö teema: „The role of global regulator Fis in regulating the expression of lapF and the hydrophobicity of soil bacterium Pseudomonas putida”
(“Globaalse regulaatorvalgu Fis-i roll lapF geeni ekspressiooni reguleerimisel ja rakupinna hüdrofoobsuse mõjutamisel mullabakteris Pseudomonas putida”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Info DSpace'is
Juhendaja: dotsent Riho Teras, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: juhtivteadur Carla C. C. R. de Carvalho, PhD,  Instituto Superior Técnico, Lissaboni Ülikool, Lissabon, Portugal

Aeg ja koht: reede, 22. juuni 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Genomic imprinting in complex traits” 
(“Geneetilise vermimise mõju komplekstunnustele”)
Info DSpace'is
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Juhendajad: Tartu Ülikooli genoomika instituudi bioinformaatika vanemteadur Reedik Mägi ning genoomika instituudi direktor ja molekulaar- ja rakubioloogia instituudi biotehnoloogia professor Andres Metspalu
Oponent: meditsiinigenoomika professor Stephan Beck, PhD, University College London, London, Suurbritannia

Aeg ja koht: kolmapäev, 29. august 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „K-mer based methods for the identification of bacteria and plasmids”
(“K-meeridel põhinevad meetodid bakterite ja plasmiidide tuvastamiseks”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: bioinformaatika
Info DSpace'is
Juhendaja: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Maido Remm
Oponent: professor Ole Lund, Bio- ja meditsiiniinformaatika osakond, Taani Tehnikaülikool, Lyngby, Taani

Aeg ja koht: reede, 21. september 2018 kell 12:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23-217)
Doktoritöö teema: „Role of translesion DNA polymerases in mutagenesis and DNA damage tolerance in Pseudomonads"
("Spetsialiseeritud DNA polümeraaside osalus mutageneesil ja DNA kahjustuste tolereerimisel pseudomonaadides")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Info DSpace'is
Juhendajad: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Maia Kivisaar
Oponent: teadur, rühmajuht Vincent Pagès, PhD, Marseille Vähiuuringute Keskus (CRCM), Prantsusmaa

Aeg ja koht: reede, 28. september 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Utilization of α-glucosidic sugars by Ogataea (Hansenula) polymorpha”
(“α-glükosiidsete suhkrute kasutamine pärmil Ogataea (Hansenula) polymorpha”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: mikrobioloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi dotsent Tiina Alamäe
Oponent: dotsent Stefan Janecek, Molekulaarbioloogia Instituut, Slovakkia Teaduste Akadeemia, Bratislava, Slovakkia

Aeg ja koht: neljapäev, 15. november 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Physiological effects of the Pseudomonas putida toxin GraT”
(“Pseudomonas putida toksiini GraT mõju bakteri füsioloogiale”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Info DSpace'is
Juhendajad: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika vanemteadur Rita Hõrak ja molekulaarbioloogia professor Jaanus Remme
Oponent: dotsent Ditlev Egeskov Brodersen, PhD, Molekulaarbioloogia ja Geneetika osakond, Aarhusi Ülikool, Taani

Aeg ja koht: esmaspäev, 10. detsember 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Perspectives from human Y chromosome – phylogeny, population dynamics and founder events”
(“Vaade inimese Y kromosoomile – fülogenees, populatsiooni dünaamika ja asutajasündmused”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: Tartu Ülikooli genoomika instituudi vanemteadur ja direktor Mait Metspalu, genoomika instituudi vanemteadur Ene Metspalu, genoomika instituudi vanemteadur Siiri Rootsi, genoomika instituudi vanemteadur Toomas Kivisild
Oponent: professor ja vanemteadur Agnar Helgason, Islandi Ülikool, deCODE Genetics, Reykjavik, Island
 

Aeg ja koht: reede, 20.01.2017 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B/2 auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: „Comparative genome-wide DNA methylation studies of healthy human tissues and non-small cell lung cancer tissue”
(“Inimese tervete kudede ja mitteväikerakulise kopsuvähi võrdlevad ülegenoomsed DNA metülatsiooni uuringud”)
Info DSpace'is
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: molekulaardiagnostika
Juhendajad: TÜ Eesti geenivaramu vanemteadurid Neeme Tõnisson ja Lili Azin Milani
Oponent: prof. Stephan Beck, University College London, Suurbritannia

Aeg ja koht: reede, 24. märts 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr. 105)
Doktoritöö teema: „Processivity of cellulases and chitinases” 
(“Tsellulaaside ja kitinaaside protsessiivsus”)
Info DSpace'is
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia 
Juhendaja: TÜ LTMR vanemteadur Priit Väljamäe
Oponent: dotsent Jerry Ståhlberg, Keemia ja Biotehnoloogia osakond, Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool (SLU), Uppsala, Rootsi

Aeg ja koht: reede, 21.aprill 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: „Scavenger receptors as a target for nucleic acid delivery with peptide vectors” 
(“Püüdurretseptorid kui peptiididega nukleiinhapete rakku transportimise sihtmärgid")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: LTMR professor ja LTTI vanemteadur Margus Pooga; LTMR teadur Kärt Padari
Oponent: professor Pirjo Laakkonen, arstiteaduskond, Helsingi Ülikool, Soome

Aeg ja koht: esmaspäev, 22. mai 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: "The Williams-Beuren syndrome chromosome region protein WBSCR22 is a ribosome biogenesis factor"
(“Williams-Beureni sündroomi kromosoomiregiooni valk WBSCR22 kui ribosoomi biogeneesifaktor")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: LTMR professor Ants Kurg ja LTTI vanemteadur Reet Kurg
Oponent: professor Pierre-Emmanuel Gleizes, Toulouse-Paul Sabatier'i Ülikool, Prantsusmaa

Aeg ja koht: reede, 9. juuni 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: „In-depth analysis of factors affecting variability in thiopurine methyltransferase activity”
(“Uute tiopuriinmetüültransferaasi aktiivsust mõjutavate biomarkerite otsingul”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: molekulaardiagnostika
Info DSpace'is
Juhendajad: LTMR professor ja Eesti Geenivaramu direktor Andres Metspalu, Eesti Geenivaramu vanemteadur Lili Milani
Oponent: professor Ingolf Paul Erich Cascorbi, Kieli Christian Albrechti Ülikool, Kiel, Saksamaa

Aeg ja koht: neljapäev, 22. juuni 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: "The role of RIC8A in the development and regulation of mouse nervous system”
(“RIC8A roll hiire närvisüsteemis ja selle arengus”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: arengubioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: LTMR professor ja LTTI vanemteadur Margus Pooga ja LTMR dotsent Tambet Tõnissoo
Oponent: professor David J. Price, Edinburgh Ülikool, Suurbritannia

Aeg ja koht: teisipäev, 22. august 2017 kell 14:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: „Genetic regulation of gene expression: detection of tissue- and cell type-specific effects”
(“Geeniekspressiooni geneetiline regulatsioon: koe- ja rakutüübi-spetsiifiliste efektide leidmine”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Info DSpace'is
Juhendajad: Eesti Geenivaramu farmakogenoomika vanemteadur Lili Milani, Eesti Geenivaramu biostatistika vanemteadur Krista Fischer ning TÜ MRI biotehnoloogia professor ja Eesti Geenivaramu direktor Andres Metspalu
Oponent: dotsent Tuuli Lappalainen, PhD, New Yorgi Genoomikakeskus, Süsteemibioloogia teaduskond, Columbia Ülikool, New York, USA

Aeg ja koht: kolmapäev, 20. september 2017 kell 12:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: "The acquisition of cellulose chain by a processive cellobiohydrolase"
("Tselluloosiahela sidumine protsessiivse tsellobiohüdrolaasi poolt"
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: biokeemia
Info DSpace'is
Juhendaja: vanemteadur Priit Väljamäe, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Tartu Ülikool
Oponent: dotsent Kiyohiko Igarashi, Metsakeemia laboratoorium, Biomaterjaliteaduse osakond, Tokyo Ülikool, Jaapan
 

Aeg ja koht: reede, 15. detsember 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: „Dissecting the mechanism of enzymatic degradation of cellulose using low molecular weight model substrates”
("Tselluloosi ensümaatilise hüdrolüüsi mehhanismi uurimine madalmolekulaarsete mudelsubstraatide abil")
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: vanemteadur Priit Väljamäe, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Tartu Ülikool
Oponent: dotsent ja uurija-professor Kristiina Kruus, PhD, Helsinki Ülikool, Helsinki; Tehnoloogia Uurimiskeskuses VTT OY, Espoo, Soome

#kaitsmine
Linda Ongaro kaitses doktoritöö
Jaga
15.12.2021
#kaitsmine
Linda Ongaro kaitses doktoritöö

Linda Ongaro kaitseb doktoritööd

Jaga
08.10.2021
#kaitsmine

Juhendid

Lihtlitsentsi vormid

Üliõpilane annab ülikoolile loa valminud lõputöö (teose) avaldamiseks ülikooli raamatukogu veebikeskkonnas DSpace rahvusvahelise Creative Commonsi lit

Jaga
02.09.2021