Skip to main content

Kaitstud doktoritööd

Siit lehelt leiad kaitstud doktoritööd alates instituudi loomisest. Esimene doktoritöö kaitsti meie instituudi nõukogus aastal 1991. 
Hetkel ei ole siia jõutud veel kõiki töid vanalt kodulehelt ümber tõsta, kuid töö selles osas käib. 


Uuemad tööd on leitavad ka ülikooli raamatukogu digitaalsest repositrooriumist DSpace (otsing näiteks autori nime alusel).

File

13. mail 2022 kell 14.15 kaitses Kreete Lüll oma doktoritööd „Investigating the relationships between human microbiome, host factors and female health“ („Inimese mikrobioomi mõjutavad faktorid ning seosed naiste tervisega“). 

Juhendaja:
kaasprofessor Elin Org, Tartu Ülikool

Oponent:
dr Anne Salonen, Helsingi Ülikool, Soome

Kokkuvõte
Viimastel aastatel on inimese mikrobioomi ja tervise vaheliste seoste uurimine olnud väga aktuaalseks teemaks teaduses. Mikrobioomi olulisus väljendub nii ainevahetusprotsesside, kui ka närvi- ja immuunsüsteemi töös ning toimimises. Mikrobioomi ennast mõjutavad mitmed erinevad faktorid, mille alla kuuluvad muuhulgas vanus, toitumine, ravimite tarbimine ja füüsiline aktiivsus. Geneetika mõju meie tervisele ning selle roll erinevate haiguste juures on uuritud pikalt, kuid samas on mikrobioomi ning inimesegeneetika vaheliste seoste uurimine alles algusjärgus.

Õppekava:
geenitehnoloogia

Eriala:
geenitehnoloogia

DSpace

Aeg ja koht: Teisipäeval, 30. märtsil 2021 kell 12.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Arüülsüsivesinike retseptori uurimine hiire munasarja granuloosarakkudes ja inimese embrüonaalsetes tüvirakkudes" ("Studies on aryl hydrocarbon receptor in murine granuIosa cells and human embryonic stem cells")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia doktoriõppekava
Eriala: rakubioloogia

Töö DSpace'is

Juhendajad: TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi rakubioloogia professor Toivo Maimets ja epigeneetika professor Arnold Kristjuhan

Oponent: professor Xavier Coumoul, University Paris Descartes, Prantsusmaa

 

Aeg ja koht: Teisipäeval, 15. juunil 2021 kell 14.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Induse jõe oru inimeste, parside, India juutide ja Tharu hõimu geneetilise põlvnemise piiritlemine" ("Delineating genetic ancestries of people of the Indus Valley, Parsis, Indian Jews and Tharu tribe")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia doktoriõppekava
Eriala: molekulaarbioloogia

Töö DSpace'is

Juhendajad:  TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi populatsioonigeneetika professor Richard Villems ja Banaras Hindu ülikooli professor Gyaneshwer Chaubey

Oponent: professor Francesc Calafell, Pompeu Farba ülikool (Barcelona), Hispaania

Aeg ja koht: Teisipäeval, 24. augustil kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Iidsete Euraasia mõjude iseloomustamine tänapäeva inimgenoomides" ("Characterization of ancient Eurasian influences within modern human genomes")
Õppekava: geenitehnoloogia doktoriõppekava
Eriala: geenitehnoloogia

Töö DSpace'is

Juhendajad: TÜ GI külalisprofessor Luca Pagani, GI evolutsioonilise genoomika professor Mait Metspalu ja GI populatsioonigeneetika kaasprofessor Toomas Kivisild

Oponent: Dr Mehmet Somel, Associate Professor in Human Evolutionary Genetics at the Middle East Technical University of Ankara, Türgi

Aeg ja koht: Kolmapäeval, 25. augustil kell 11.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Taimede DNA tuvastamine metagenoomsetest proovidest" ("The identification of plant DNA in metagenomic samples")
Õppekava: geenitehnoloogia doktoriõppekava
Eriala: geenitehnoloogia

Töö DSpace'is

Juhendaja: TÜ professor Maido Remm

Oponent: Filipe Pereira, PhD (Coimbra Ülikool, Portugal)

Aeg ja koht: Teisipäeval, 31. augustil kell 11.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktortöö teema: „Ameerika populatsioonide genoomne portree" ("A genomic portrait of American populations")
Õppekava: geenitehnoloogia doktoriõppekava
Eriala: geenitehnoloogia

Töö DSpace'is

Juhendajad: TÜ GI moodsa populatsioonigeneetika teadur Francesco Montinaro, TÜ GI külalisprofessor Luca Pagani,  TÜ GI evolutsioonilise genoomika professor Mait Metspalu

Oponent: Dr Cesar Fortes Lima, Uppsala Ülikool, Rootsi

Aeg ja koht: esmaspäev, 29. juuni 2020.a. kell 11.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema:
"Understanding the mechanisms of endometrial receptivity through integration of 'omics' data layers"
(Geeniekspressiooni andmete integreerimine teiste 'oomika' andmetega kirjeldamaks endomeetriumi retseptiivsuse mehhanisme)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Info DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi juhtivteadur Reedik Mägi, TÜ genoomika instituudi juhtivteadur ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Andres Metspalu, TÜ kliinilise meditsiini instituudi professor Andres Salumets
Oponent: Dr Stephan Beck (PhD FMedSci, Professor of Medical Genomics, UCL Cancer Institute University College London, Suurbritannia)

 

Aeg ja koht: kolmapäev, 26. august 2020. a. kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Overview of the phylogeny and phylogeography of the Y-chromosomal haplogroup N in northern Eurasia and case studies of two linguistically exceptional populations of Europe - Hungarians and Kalmyks''
(,,Ülevaade Põhja_Euraasias laialt levinud Y_kromosoomaalse haplogrupi N fülogeneesist ja fülogeograafiast ning Euroopa kahe keeleliselt erandliku rahva - ungarlaste ja kalmõkkide - populatsiooniuuringud")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Töö DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi vanemteadur Siiri Rootsi ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor ja genoomika instituudi juhtivteadur Richard Villems
Oponent: professor Maarten Larmuseaud, lnimese Geneetika osakond, Leuveni Ülikool, Belgia

Aeg ja koht: neljapäev, 27. august 2020. a. kell 11.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Exploring the genetics of adverse events in pharmacotherapy using Biobanks and Electronic Health Records"
(,,Farmakoteraapias esinevate kõrvaltoimete geneetika uurimine biopankade ja elektrooniliste terviseandmete põhjal")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Töö DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi juhtivteadur Lili Milani ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor ja genoomika instituudi juhtivteadur Andres Metspalu
Oponent: professor Sir Munir Pirmohamed, Liverpooli Kuninglik Ülikool, Suurbritannia

Aeg ja koht: reede, 4. september 2020. a. kell 11.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Mutagenic effect of transcription and transcription-coupled repair factors in Pseudomonas putida"
(,,Transkriptsiooni ja transkriptsiooniseoselist reparatsiooni vahendavate faktorite mutageenne mõju bakteris Pseudomonas putida")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Töö DSpace'is
Juhendaja: professor Maia Kivisaar, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: professor Elzbieta Kraszewska, Biokeemia ja Biofüüsika Instituut, Varssav, Poola

Aeg ja koht: reede, 18. september 2020. a. kell 14.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Signals and responses of ColRS two-component system in Pseudomonas putida''
("ColRS süsteemi aktiveeriv signaal ning selle süsteemi roll Pseudomonas putida stressitaluvuses")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Töö DSpace'is
Juhendaja: TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika vanemteadur Rita Hõrak
Oponent: professor Thorsten Mascher, Chair of General Microbiology, lnstitute of Microbiology, Technische Universität Dresden

Aeg ja koht: esmaspäev, 5. oktoober 2020 kell 15.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse auditoorium) ja videosillas
Doktoritöö teema: "Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model" ("Arüülsüsivesinike retseptor hiire munasarja granuloosarakkudes")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Töö DSpace`is
Juhendaja: Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: professor Jason Matthews, Oslo Ülikool, Norra

Aeg ja koht: teisipäev, 04. juuni 2019 kell 14:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Value of genomics for atherosclerotic cardiovascular disease risk prediction”
("Geeniinfo väärtus kardiovaskulaarhaiguste riski hindajana")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Töö DSpace'is
Juhendajad: Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti geenivaramu juhataja, genoomika ja biopankade juhtivteadur ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi biotehnoloogia professor Andres Metspalu ning genoomika instituudi asedirektor ja populatsiooni- ja funktsionaalse genoomika vanemteadur Tõnu Esko
Oponent: rahva tervise ja geneetika professor Martina Cornel, PhD, M.D., Kliinilise Geneetika / Amsterdami Rahva Tervise Uurimise Instituut Amsterdam UMC (Clinical Genetics/Amsterdam Public Health research institute Amsterdam UMC), Amsterdam, Holland
 

Aeg ja koht: teisipäev, 27. august 2019 kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „The pleiotropic functions of ribosomal proteins eL19 and eL24 in the budding yeast ribosome”
(“Ribosoomi valkude eL19 ja eL24 funktsioonid pagaripärmi ribosoomis”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Töö DSpace'is
Juhendajad: professor Jaanus Remme ja vanemteadur Tiina Tamm, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: professor Denis LJ Lafontaine, Molekulaarbioloogia ja Meditsiini Instituut, Brüsseli Vaba Ülikool, Belgia

Aeg ja koht: kolmapäev, 28. august 2019 kell 14.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „On the origin of papillomavirus proteins”
(“Papilloomiviirustes esinevate valkude päritolu”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: bioinformaatika
Info DSpace'is
Juhendajad: vanemteadur Aare Abroi, tehnoloogiainstituut ja professor Maido Remm, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: vanemteadur Andrew E. Firth, PhD, Patoloogia osakond, Cambridge’i Ülikool, Cambridge, Suurbritannia

Aeg ja koht: neljapäev, 12. september 2019. a. kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „The prehistory of Estonia from a genetic perspective: new insights from ancient DNA”
(“Eesti esiajalugu geneetika vaatevinklist: uus teave vana DNA uuringutest”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi direktor ja vanemteadur Mait Metspalu, TÜ genoomika instituudi vanemteadur Kristiina Tambets ning TÜ genoomika instituudi vanemteadur ja Leuven KU professor Toomas Kivisild
Oponent: geneetika professor Daniel Bradley, PhD, Trinity College Dublin, Dublini Ülikool, Iirimaa

Aeg ja koht: esmaspäev, 07. oktoober 2019. a. kell 14.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Meandering along the mtDNA phylogeny; causerie and digression about what it can tell us about human migrations”
(“Uidates mtDNA fülogeneesi radadel; essee väikeste kõrvalepõigetega sellest, mida see meile inimese migratsioonidest kõnelda võib”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Richard Villems ning TÜ genoomika instituudi direktor ja vanemteadur Mait Metspalu
Oponent: dotsent Rosa Fregel, PhD, Geneetika osakond, La Laguna Ülikool, Tenerife, Hispaania

Aeg ja koht: neljapäev, 17. oktoober 2019. a. kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Levansucrase Lsc3 and endo-levanase BT1760: characterization and application for the synthesis of novel prebiotics”
(“Levaansukraasi Lsc3 ja endo-levanaasi BT1760 iseloomustamine ja rakendatavus uudsete prebiootikumide tootmises")
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika dotsent Tiina Alamäe
Oponent: professor Ebru Toksoy Öner, PhD, Biotehnoloogia osakond, Inseneriteaduskond, Marmara Ülikool, Istanbul, Türgi

Aeg ja koht: teisipäev, 12. november 2019. a. kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema:
Genetic history of the Uralic-speaking peoples as seen through the paternal haplogroup N and autosomal variation of northern Eurasians
(“Uurali rahvaste geneetiline ajalugu läbi isaliini N ja autosoomse varieeruvuse prisma")
Õppekava: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi vanemteadurid Kristiina Tambets ja Siiri Rootsi ning TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi arheogeneetika professor Richard Villems
Oponent: dotsent Beniamino Trombetta, PhD, Bioloogia ja biotehnoloogia osakond “C. Darwin”, Rooma Sapienza Ülikool, Itaalia

Aeg ja koht: teisipäev, 20. märts 2018 kell 14:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, auditoorium 105)
Doktoritöö teema: „Irc3 is a mitochondrial branch migration enzyme in Saccharomyces cerevisiae”
("Mitokondriaalne DNA hargnemisi mobiliseeriv ensüüm Irc3")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia 
Eriala: biokeemia
Info Dspace'is
Juhendajad: professor Juhan Sedman, teadur Tiina Sedman
Oponent: professor Cyril Mark Sanders, Sheffieldi Ülikool, Suurbritannia

Aeg ja koht: teisipäev, 22. mai 2018 kell 12:15 Tartu Ülikooli genoomika instituudis, auditooriumis Riia 23b/2-105
Doktoritöö teema: "Genome structural variation modulating the placenta and pregnancy maintenance"
("Genoomi struktuursed varieeruvused platsenta ja raseduse mõjutajatena")
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: professor Maris Laan, bio- ja siirdemeditsiini instituut, Tartu Ülikool
Oponent: professor Julie C.Baker, Stanfordi Ülikool, Stanford, California, USA

Aeg ja koht: reede, 15. juuni 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli genoomika instituudis, auditooriumis Riia 23b/2-105
Doktoritöö teema: „Fis regulates Pseudomonas putida biofilm formation by controlling the expression of lapA”
(“Fis suurendab Pseudomonas putida biofilmi hulka, tõstes lapA ekspressiooni”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: dotsent Riho Teras, molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Tartu Ülikool
Oponent: professor Fernando Govantes, Pablo de Olavide Ülikool, Sevilla, Hispaania

Aeg ja koht: neljapäev, 21. juuni 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli genoomika instituudis, auditooriumis Riia 23b/2-105
Doktoritöö teema: „The role of global regulator Fis in regulating the expression of lapF and the hydrophobicity of soil bacterium Pseudomonas putida”
(“Globaalse regulaatorvalgu Fis-i roll lapF geeni ekspressiooni reguleerimisel ja rakupinna hüdrofoobsuse mõjutamisel mullabakteris Pseudomonas putida”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Info DSpace'is
Juhendaja: dotsent Riho Teras, molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: juhtivteadur Carla C. C. R. de Carvalho, PhD,  Instituto Superior Técnico, Lissaboni Ülikool, Lissabon, Portugal

Aeg ja koht: reede, 22. juuni 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Genomic imprinting in complex traits” 
(“Geneetilise vermimise mõju komplekstunnustele”)
Info DSpace'is
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Juhendajad: Tartu Ülikooli genoomika instituudi bioinformaatika vanemteadur Reedik Mägi ning genoomika instituudi direktor ja molekulaar- ja rakubioloogia instituudi biotehnoloogia professor Andres Metspalu
Oponent: meditsiinigenoomika professor Stephan Beck, PhD, University College London, London, Suurbritannia

Aeg ja koht: kolmapäev, 29. august 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „K-mer based methods for the identification of bacteria and plasmids”
(“K-meeridel põhinevad meetodid bakterite ja plasmiidide tuvastamiseks”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: bioinformaatika
Info DSpace'is
Juhendaja: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Maido Remm
Oponent: professor Ole Lund, Bio- ja meditsiiniinformaatika osakond, Taani Tehnikaülikool, Lyngby, Taani

Aeg ja koht: reede, 21. september 2018 kell 12:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23-217)
Doktoritöö teema: „Role of translesion DNA polymerases in mutagenesis and DNA damage tolerance in Pseudomonads"
("Spetsialiseeritud DNA polümeraaside osalus mutageneesil ja DNA kahjustuste tolereerimisel pseudomonaadides")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Info DSpace'is
Juhendajad: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Maia Kivisaar
Oponent: teadur, rühmajuht Vincent Pagès, PhD, Marseille Vähiuuringute Keskus (CRCM), Prantsusmaa

Aeg ja koht: reede, 28. september 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Utilization of α-glucosidic sugars by Ogataea (Hansenula) polymorpha”
(“α-glükosiidsete suhkrute kasutamine pärmil Ogataea (Hansenula) polymorpha”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: mikrobioloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi dotsent Tiina Alamäe
Oponent: dotsent Stefan Janecek, Molekulaarbioloogia Instituut, Slovakkia Teaduste Akadeemia, Bratislava, Slovakkia

Aeg ja koht: neljapäev, 15. november 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Physiological effects of the Pseudomonas putida toxin GraT”
(“Pseudomonas putida toksiini GraT mõju bakteri füsioloogiale”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Info DSpace'is
Juhendajad: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika vanemteadur Rita Hõrak ja molekulaarbioloogia professor Jaanus Remme
Oponent: dotsent Ditlev Egeskov Brodersen, PhD, Molekulaarbioloogia ja Geneetika osakond, Aarhusi Ülikool, Taani

Aeg ja koht: esmaspäev, 10. detsember 2018 kell 10:15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema: „Perspectives from human Y chromosome – phylogeny, population dynamics and founder events”
(“Vaade inimese Y kromosoomile – fülogenees, populatsiooni dünaamika ja asutajasündmused”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: Tartu Ülikooli genoomika instituudi vanemteadur ja direktor Mait Metspalu, genoomika instituudi vanemteadur Ene Metspalu, genoomika instituudi vanemteadur Siiri Rootsi, genoomika instituudi vanemteadur Toomas Kivisild
Oponent: professor ja vanemteadur Agnar Helgason, Islandi Ülikool, deCODE Genetics, Reykjavik, Island
 

Aeg ja koht: reede, 20.01.2017 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B/2 auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: „Comparative genome-wide DNA methylation studies of healthy human tissues and non-small cell lung cancer tissue”
(“Inimese tervete kudede ja mitteväikerakulise kopsuvähi võrdlevad ülegenoomsed DNA metülatsiooni uuringud”)
Info DSpace'is
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: molekulaardiagnostika
Juhendajad: TÜ Eesti geenivaramu vanemteadurid Neeme Tõnisson ja Lili Azin Milani
Oponent: prof. Stephan Beck, University College London, Suurbritannia

Aeg ja koht: reede, 24. märts 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr. 105)
Doktoritöö teema: „Processivity of cellulases and chitinases” 
(“Tsellulaaside ja kitinaaside protsessiivsus”)
Info DSpace'is
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia 
Juhendaja: TÜ LTMR vanemteadur Priit Väljamäe
Oponent: dotsent Jerry Ståhlberg, Keemia ja Biotehnoloogia osakond, Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool (SLU), Uppsala, Rootsi

Aeg ja koht: reede, 21.aprill 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: „Scavenger receptors as a target for nucleic acid delivery with peptide vectors” 
(“Püüdurretseptorid kui peptiididega nukleiinhapete rakku transportimise sihtmärgid")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: LTMR professor ja LTTI vanemteadur Margus Pooga; LTMR teadur Kärt Padari
Oponent: professor Pirjo Laakkonen, arstiteaduskond, Helsingi Ülikool, Soome

Aeg ja koht: esmaspäev, 22. mai 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: "The Williams-Beuren syndrome chromosome region protein WBSCR22 is a ribosome biogenesis factor"
(“Williams-Beureni sündroomi kromosoomiregiooni valk WBSCR22 kui ribosoomi biogeneesifaktor")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: LTMR professor Ants Kurg ja LTTI vanemteadur Reet Kurg
Oponent: professor Pierre-Emmanuel Gleizes, Toulouse-Paul Sabatier'i Ülikool, Prantsusmaa

Aeg ja koht: reede, 9. juuni 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: „In-depth analysis of factors affecting variability in thiopurine methyltransferase activity”
(“Uute tiopuriinmetüültransferaasi aktiivsust mõjutavate biomarkerite otsingul”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: molekulaardiagnostika
Info DSpace'is
Juhendajad: LTMR professor ja Eesti Geenivaramu direktor Andres Metspalu, Eesti Geenivaramu vanemteadur Lili Milani
Oponent: professor Ingolf Paul Erich Cascorbi, Kieli Christian Albrechti Ülikool, Kiel, Saksamaa

Aeg ja koht: neljapäev, 22. juuni 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: "The role of RIC8A in the development and regulation of mouse nervous system”
(“RIC8A roll hiire närvisüsteemis ja selle arengus”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: arengubioloogia
Info DSpace'is
Juhendajad: LTMR professor ja LTTI vanemteadur Margus Pooga ja LTMR dotsent Tambet Tõnissoo
Oponent: professor David J. Price, Edinburgh Ülikool, Suurbritannia

Aeg ja koht: teisipäev, 22. august 2017 kell 14:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: „Genetic regulation of gene expression: detection of tissue- and cell type-specific effects”
(“Geeniekspressiooni geneetiline regulatsioon: koe- ja rakutüübi-spetsiifiliste efektide leidmine”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Info DSpace'is
Juhendajad: Eesti Geenivaramu farmakogenoomika vanemteadur Lili Milani, Eesti Geenivaramu biostatistika vanemteadur Krista Fischer ning TÜ MRI biotehnoloogia professor ja Eesti Geenivaramu direktor Andres Metspalu
Oponent: dotsent Tuuli Lappalainen, PhD, New Yorgi Genoomikakeskus, Süsteemibioloogia teaduskond, Columbia Ülikool, New York, USA

Aeg ja koht: kolmapäev, 20. september 2017 kell 12:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: "The acquisition of cellulose chain by a processive cellobiohydrolase"
("Tselluloosiahela sidumine protsessiivse tsellobiohüdrolaasi poolt"
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: biokeemia
Info DSpace'is
Juhendaja: vanemteadur Priit Väljamäe, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Tartu Ülikool
Oponent: dotsent Kiyohiko Igarashi, Metsakeemia laboratoorium, Biomaterjaliteaduse osakond, Tokyo Ülikool, Jaapan
 

Aeg ja koht: reede, 15. detsember 2017 kell 10:15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B/2, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema: „Dissecting the mechanism of enzymatic degradation of cellulose using low molecular weight model substrates”
("Tselluloosi ensümaatilise hüdrolüüsi mehhanismi uurimine madalmolekulaarsete mudelsubstraatide abil")
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Info DSpace'is
Juhendaja: vanemteadur Priit Väljamäe, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Tartu Ülikool
Oponent: dotsent ja uurija-professor Kristiina Kruus, PhD, Helsinki Ülikool, Helsinki; Tehnoloogia Uurimiskeskuses VTT OY, Espoo, Soome

Aeg ja koht: esmaspäev, 5.12.2016 kell 14.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: „Communicating genomic research results to population-based biobank participants”
(“Genoomsete teadustöötulemuste tagasiside populatsioonipõhise biopanga geenidoonoritele”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Juhendajad: LTMR professor Andres Metspalu ja Singapuri Genoomi Instituudi töörühma juht dr Pauline Ng
Oponent: professor Helena Kääriäinen, Tervise ja Hoolekande Rahvuslik Instituut (National Institute for Health and Welfare), Helsingi, Soome
Info Dspace'is

Aeg ja koht: reede, 2.12.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: „Random walks in the stringent response”
(“Juhukõnnid translatsioonis ”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Juhendajad: LTTI professor Tanel Tenson ja vanemteadur Vasili Hauryiliuk
Oponent: dr. Andrey L. Konevega, Ph.D., Molekulaar ja Radiatsiooni Biofüüsika osakonna juhataja, Peterburi Tuumafüüsika Instituut, Rahvuslik Uurimiskeskus „Kurchatov Institute“, Venemaa
Info DSpace'is
 

Aeg ja koht: teisipäev, 18.10.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: "The GraTA toxin-antitoxin system of Pseudomonas putida: regulation and role in stress tolerance"
("Pseudomonas putida toksiin-antitoksiin süsteem GraTA: regulatsioon ja osalus stressitaluvuses")
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Juhendaja: LTMR vanemteadur Rita Hõrak
Oponent: Prof. Laurence van Melderen, Brüsseli Vaba Ülikool, Brüssel, Belgia
Info DSpace'is

Aeg ja koht: teisipäev, 13.09.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: „RNA polymerase II-dependent transcription elongation in Saccharomyces cerevisiae
(“RNA polümeraas II-sõltuva transkriptsiooni elongatsioon pagaripärmis Saccharomyces cerevisiae”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Juhendaja: LTMR professor Arnold Kristjuhan
Oponent: Prof. Ann Ehrenhofer-Murray, Berliini Humboldti Ülikool, Berliin, Saksamaa
Info DSpace'is

Aeg ja koht: teisipäev, 30.08.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: „Studies on cellular and molecular mechanisms that drive normal and regenerative processes in the liver and pathological processes in Dupuytren’s contracture”
(“Terve ja kahjustatud maksa regeneratsioonis ning Dupuytren´i kontraktuuri progressioonis osalevate rakuliste ja molekulaarsete mehhanismide uurimine”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Juhendaja: LTMR vanemteadur Viljar Jaks
Oponent: Prof. Dr. Robert P. Coppes, PhD, UMCG, Groningeni Ülikool, Holland
Info DSpace'is

Aeg ja koht: reede, 26.08.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: „Studies on cell growth promoting AKT signaling pathway - a promising anti-cancer drug target“
(„Rakkude paljunemist soodustav AKT signaalirada kui potentsiaalne kasvajavastase ravi sihtmärk”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Juhendaja: LTMR vanemteadur Viljar Jaks
Oponent: teadusdirektor Juha Tapio Klefström, PhD, Arstiteaduskond, Helsinki Ülikool, Soome
Info DSpace'is

Aeg ja koht: kolmapäev, 24.08.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: „Translocation of cell-penetrating peptides across biological membranes and interactions with plasma membrane constituents“
(„Rakku sisenevate peptiidide membraani läbimise mehhanismid ja interaktsioonid plasmamembraani komponentidega”)
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Juhendajad: LTMR professor Margus Pooga
Oponent: direktor dr. Sandrine Sagan, PhD, Biomolekulide Laboratoorium, UMR7203 CNRS-ENS-UPMC, Pariis, Prantsusmaa
Info DSpace'is

Aeg ja koht: teisipäev, 23.08.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema:  „MicroRNAs in disease and health: aberrant regulation in lung cancer and association with genomic variation”
(“MikroRNAde roll haiguste kujunemisel: aberratsioonid kopsuvähis ning seosed genoomse varieeruvusega”)  
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Juhendaja: Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu vanemteadur Tarmo Annilo
Oponent: vanemteadur Manlio Vinciguerra, PhD (ingl. Principal Research Associate), Institute for Liver & Digestive Health, University College London, London, Suurbritannia
Info DSpace'is
 

Aeg ja koht: esmaspäev, 22.08.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: „The role of RIC8A in mouse development and its function in cell-matrix adhesion and actin cytoskeletal organisation“
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: arengubioloogia
Juhendajad: LTMR professor Margus Pooga ja LTMR teadur Tambet Tõnissoo
Oponent: teadusdirektor professor Pekka Lappalainen, PhD, Helsingi Ülikooli Biotehnoloogia Instituut, Helsingi, Soome
DSpace
 

Aeg ja koht: kolmapäev, 15.06.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: Characterization of cell-penetrating peptide/nucleic acid nanocomplexes and their cell-entry mechanisms
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Juhendajad: LTMR professor Margus Pooga ja teadur Kärt Padari
Oponent: professor Ines Neundorf, Biokeemia Instituut, Keemia teaduskond, Kölni Ülikool, Saksamaa
DSpace

Aeg ja koht: esmaspäev, 23.05.2016 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema:  “Functions and regulation of the mammalian pseudokinase TRIB3”
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia 
Juhendajad: LTMR professor Jaanus Remme ja Eesti Biokeskuse vanemteadur Tõnis Örd
Oponent: dotsent Guillermo Velasco Diez, Madridi Complutense Ülikool, Hispaania
DSpace

Aeg ja koht: reede, 16.01.2015 kell 14.00 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B  auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: “Genetics of adaptive traits and gender-specific demographic processes in South Asian populations”
(“Adaptatiivsete tunnuste geneetika ja soo-spetsiifilised demograafilised protsessid Lõuna-Aasia populatsioonides”)
Info DSpace'is
Eriala: molekulaarbioloogia
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Juhendajad: TÜ LOMR arheogeneetika professor Richard Villems ning TÜ LOMR külalisprofessor ja Cambridge’i Ülikooli lektor Toomas Kivisild
Oponent: Doktor Sandra Beleza, Leicester’i Ülikooli lektor, Leicester, Suurbritannia
 

Aeg ja koht: teisipäev, 09.06.2015 kell 15.00 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: Studies on artificial and extracellular matrix protein-rich surfaces as regulators of cell growth and differentiation
(Kunstlike ja rakuvälise maatriksi valkudega kaetud pindade osa rakkude kasvu ja diferentseerumise reguleerimises)
DSpace
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Juhendajad: LOMR dotsent Sulev Ingerpuu, LOMR professor Toivo Maimets, LOMR vanemteadur Viljar Jaks
Oponent: professor dr Gerd Klein, Tübingeni Ülikool, Meditsiiniuuringute Keskus, Saksamaa

Aeg ja koht: kolmapäev, 17.06.2015 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: "Exploiting high-throughput data for establishing relationships between genes"  
(Suuremahuliste andmete kasutamine geenidevaheliste seoste leidmiseks)
DSpace
Õppekava: geenitehnoloogia  
Eriala: bioinformaatika
Juhendajad: LOMR professor Juhan Sedman, ATI professor Jaak Vilo
Oponent: professor Boris Lenhard, Imperial College London, Suurbritannia

Aeg ja koht: kolmapäev, 26.08.2015 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: "Analysis and visualisation of large scale microarray data" 
("Paljude mikrokiibi andmestike suuremahuline analüüsimine ja visualiseerimine")
DSpace
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: bioinformaatika
Juhendajad: TÜ ATI professor Jaak Vilo ja LOMR professor Juhan Sedman
Oponent: Dr Gabriella Rustici, EMBL-EBI, Cambridge'i Ülikool, Suurbritannia

Aeg ja koht: neljapäev, 27.08.2015 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: "Classification and identification of conopeptides using profile hidden Markov models and position-specific scoring matrices"
("Konopeptiidide klassifitseerimine ja kindlakstegemine varjatud Markovi mudelite ja positsioonisoetsiifiliste skoorimaatriksite abil")
DSpace
Õppekava: geenitehnoloogia  
Eriala: bioinformaatika
Juhendaja: LOMR professor Maido Remm
Oponent: Dr Helena Safavi-Hemami, Utah Ülikool, Salt Lake City, USA

Aeg ja koht: reede, 09.10.2015 kell 12.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: “Biochemical perspective on alphaviral nonstructural protein 2: a tale from multiple domains to enzymatic profiling”
(“Alfaviiruse nsP2 valk biokeemilisest vaatakohast: lugu mitmedomäänse valgu ensümaatilisest analüüsist”)
DSpace
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Juhendajad: TÜ LOTI rakendusviroloogia professor Andres Merits ja teadur Aleksei Lulla
Oponent: teadusdirektor dr. Bruno Canard, CNRS, Aix Marseille Ülikool, Marseille, Prantsusmaa

Aeg ja koht: reede, 16.10.2015 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: “Computational methods for DNA copy number detection”
(“Arvutuslikud meetodid DNA koopiaarvu määramiseks”)
DSpace
Õppekava: geenitehnoloogia  
Eriala: bioinformaatika
Juhendaja: LOMR professor Maido Remm
Oponent: lektor dr. Lars Feuk, Uppsala Ülikooli Immunoloogia, Geneetika ja Patoloogia osakond, Uppsala, Rootsi

Aeg ja koht: reede, 23.10.2015 kell 10.15 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: “Combating DNA damage and maintenance of genome integrity in pseudomonads”
(“DNA kahjustuste reparatsioon ja genoomi terviklikkuse tagamine pseudomonaadides”)
DSpace
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Juhendaja: LOMR professor Maia Kivisaar
Oponent: prof. Tone Tonjum,  Oslo Ülikooli  Kliinilise Meditsiini Instituut, Oslo Ülikooli Kliinikum, Oslo, Norra 

Aeg ja koht: esmaspäev, 13. jaanuar 2014 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B auditooriumis 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium) 
Doktoritöö teema: "Development of arrayed primer extension microarray assays for molecular diagnostic applications"
Eriala: molekulaardiagnostika
Õppekava: geenitehnoloogia
Juhendaja: LOMR biotehnoloogia professor Andres Metspalu
Oponent: Professor Aarno Palotie, Wellcome Trust Sangeri Instituut ja Soome Molekulaarse Meditsiini Instituut, Helsinki Ülikool, Helsinki, Soome 
DSpace

Aeg ja koht: reede, 17. jaanuar 2014 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B auditooriumis 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium) 
Doktoritöö teema: "The horizontal gene pool for aromatics degradation: bacterial catabolic plasmids of the Baltic Sea aquatic system" 
Eriala: geneetika
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Juhendajad: LOMR geneetika professor Ain Heinaru ja geneetika vanemteadur Eve Vedler
Oponent: Professor Kornelia Smalla, Julius Kühn'i Instituut, Föderaalne Kultuurtaimede Uurimiskeskus, Epidemioloogia ja Patogeenide Diagnostika Instituut, Braunschweig, Saksamaa
DSpace

Aeg ja koht: teisipäev, 13. mai 2014 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B auditooriumis 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium) 
Doktoritöö teema: „Global and fine-scale genetic determinants of recurrent pregnancy loss“
Eriala: geenitehnoloogia
Õppekava: geenitehnoloogia
Juhendaja: Maris Laan, TÜ LOMR inimese molekulaargeneetika professor
Oponent: Daniel Vaiman, professor, INSERM, Biomeditsiiniline Uurimisinstituut, Pariis, Prantsusmaa
DSpace

 

Aeg ja koht: teisipäev, 17. juuni 2014 kell 13.00 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B  auditooriumis 105 (Eesti Biokeskuse auditorium)
Doktoritöö teema: “RNA-Dependent RNA Polymerase Activity as a Basis for the Detection of Positive-Strand RNA Viruses by Vertebrate Host Cells"
Eriala: viroloogia
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Juhendaja: TÜ TI biomeditsiinitehnoloogia professor Mart Ustav
Oponent: Volker Lohmann, Heidelbergi Ülikool, Infektsioonhaiguste Teaduskond, Molekulaarse viroloogia osakond, Heidelberg, Saksamaa
DSpace

Aeg ja koht: neljapäev, 13. november 2014 kell 10.00 
Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B  auditooriumis 105 (Eesti Biokeskuse auditorium)
Doktoritöö teema: „Chromosomal microarray analysis as diagnostic tool: Estonian experience“
Eriala: molekulaardiagnostika
Õppekava: geenitehnoloogia
Juhendajad: TÜ LOMR molekulaarse biotehnoloogia professor Ants Kurg ja TÜ ARLA kliinilise geneetika professor Katrin Õunap
Oponent: Dr. rer. nat. Hartmut Engels, Tsütogeneetika- ja molekulaarse tsütogeneetilise diagnostika laboratooriumi juhataja, Inimesegeneetika Instituut, Bonni Ülikool, Bonn, Saksamaa Liitvabariik
DSpace
 

Aeg ja koht: kolmapäev, 17.detsember 2014 kell 10.00
Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23B  auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditorium)
Doktoritöö teema: „Mitochondria as integral modulators of cellular signaling“
Eriala: biokeemia
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Juhendaja: TÜ LOMR biokeemia professor Juhan Sedman
Oponent: Professor Xin Jie Chen, Upstate’i Meditsiini Ülikool, Syracuse, New York, USA
DSpace

Aeg ja koht: teisipäev, 23. aprill 2013 kell 14.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia Instituudis Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
“Platsenta geeniekspressioon normaalse ja komplitseeritud raseduse korral”
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Juhendaja: TÜ LOMR inimese molekulaargeneetika professor Maris Laan
Oponent: professor Miguel Constancia, Cambridge'i Ülikool, Suurbritannia
DSpace

Aeg ja koht: teisipäev, 7. mai 2013 kell 12.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia Instituudis Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: “Studies on DNA replication initiation in Saccharomyces cerevisiae”
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Juhendaja: LOMR vanemteadur Arnold Kristjuhan
Oponent: Doktor John Diffley, Ühendkuningriigi Vähiuurimise Keskus (Cancer Research UK), Londoni Uurimisinstituut, Suurbritannia
DSpace

Aeg ja koht: esmaspäev, 26. august 2013 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: High-pressure spectroscopy study of chromophore-binding hydrogen bonds in light-harvesting complexes of photosynthetic bacteria
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: biokeemia
Juhendaja: LOMR biofüüsika ja taimefüsioloogia professor Arvi Freiberg
Oponent: professor Roland Winter, Dortmundi Ülikool, Saksamaa
DSpace
 

Aeg ja koht: neljapäev, 29. august 2013 kell 14.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia Instituudis Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: "Substrate specificity of the multisite specific pseudouridine synthase RluD"
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Juhendajad: molekulaarbioloogia professor Jaanus Remme ja molekulaarbioloogia vanemteadur Aivar Liiv, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: dotsent Petr V. Sergiev, Keemia teaduskond, Moskva Ülikool, Vene Föderatsioon
DSpace

Aeg ja koht: kolmapäev, 11. september 2013 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B auditorium 105 (Eesti Biokeskuse auditorium)
Doktoritöö teema „The application of oligonucleotide hybridization model for PCR and microarray optimization”
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: bioinformaatika
Juhendaja: LOMR bioinformaatika professor Maido Remm
Oponent: teadur Aleksander Pozhitkov, Peridontoloogia osakond, Washingtoni Ülikool, Seattle, Ameerika Ühendriigid
DSpace

Aeg ja koht: reede, 27. september 2013 kell 14.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditorium)
Doktoritöö teema: “Distribution and phylogeny of the bacterial translational GTPases and the Mqsr/YgiT regulatory system”
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: bioinformaatika
Juhendajad: LOMR bioinformaatika professor Maido Remm ja LOTI antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson
Oponent: professor Charles G. Kurland, Lundi Ülikool, Lund, Rootsi Kuningriik
DSpace

 

Aeg ja koht: neljapäev, 24. oktoober 2013 kell 15.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia Instituudis Riia 23B auditoorium 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium)
Doktoritöö teema: "Animal model of Wolfram Syndrome in mice: behavioural, biochemical, and psychopharmacological characterization" 
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: arengubioloogia
Juhendajad: inimese füsioloogia professor Eero Vasar ja füsioloogilise genoomika professor Sulev Kõks (TÜ, arstiteaduskond, bio- ja siirdemeditsiini instituut), arengubioloogia professor Alar Karis, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Oponent: dotsent Atso Raasmaja, Helsinki Ülikooli Farmaatsia teaduskond, Farmakoloogia teaduskond, Farmakoloogia ja Toksikoloogia osakond, Helsinki, Soome
DSpace
 

Kaitseb: Georgi Hudjašov
Aeg ja koht: neljapäev, 7. november 2013 kell 12.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B auditooriumis 105 (Eesti Biokeskuse auditoorium) 
Doktoritöö teema: "Maps of mitochondrial DNA, Y chromosome and tyrosinase variation in Eurasian and Oceanian populations"
Eriala: molekulaarbioloogia
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Juhendajad: LOMR külalisprofessor ja Cambridge'i Ülikooli õppejõud Toomas Kivisild ja LOMR arheogeneetika professor Richard Villems
Oponent: Professor Peter de Knijff, Inimesegeneetika osakond, Leideni Ülikooli Meditsiinikeskus, Leideni Ülikool, Holland
DSpace

Aeg ja koht: reede, 18. mai 2012 kell 12.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
„Alphaviral nonstructural protease and its polyprotein substrate: arrangements for the perfect marriage“
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: viroloogia
Juhendaja: TÜ TI professor Andres Merits
Oponent: Professor Ilya Frolov, Alabama Ülikooli mikrobioloogia ja immunoloogia teaduskond, Birmingham, Ameerika Ühendriigid
DSpace

Aeg ja koht: esmaspäev, 11. juuni 2012 kell 13.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia Instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
„Different genetic perspectives on human history in Europe and the Caucasus: the stories told by uniparental and autosomal markers“
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Juhendajad: TÜ LOMR arheogeneetika professor Richard Villems ja Eesti Biokeskuse vanemteadur Siiri Rootsi
Oponent: Professor Antti Sajantila, Kohtumeditsiini osakond, Hjelt Instituut, Helsingi Ülikool, Soome Vabariik 
DSpace

Aeg ja koht: reede, 15. juuni 2012 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
“The application of tmRNA as a marker molecule in bacterial diagnostics using microarray and biosensor technology”
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: biotehnoloogia
Juhendaja: TÜ LOMR molekulaarse biotehnoloogia professor Ants Kurg
Oponent: Doktor Till Bachmann, Biokiipide uurimisgrupi juht, Biomeditsiiniteaduste kool, Edinburgh’i Ülikool, Suurbritannia
DSpace

Aeg ja koht: reede, 22. juuni 2012 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia Instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
„Studies on the functions of tumor-associated mucin-like leukosialin (CD43) in human cancer cells“
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Juhendajad: TÜ LOMR rakubioloogia professor Toivo Maimets ja rakubioloogia teadur Lilian Kadaja-Saarepuu
Oponent: Professor Galina Selivanova, Mikrobioloogia ning Kasvaja- ja rakubioloogia Keskus, Karolinska Instituut, Stockholm, Rootsi Kuningriik
DSpace

Aeg ja koht: neljapäeval, 23. augustil 2012. aastal kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
„Improvement of PCR primer design for detection of prokaryotic species”
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: bioinformaatika
Juhendaja: prof. Maido Remm, PhD, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut, bioinformaatika õppetool, bioinformaatika professor
Oponent: vanemteadur Martine Petronella Bos, Meditsiinilise mikrobioloogia ja infetsiooni kontrolli osakond, Amsterdami Vaba Ülikooli Meditsiinikeskus, Amsterdam, Hollandi Kuningriik
DSpace

Aeg ja koht: reede, 24. august 2012 kell 14.00 Eesti Biokeskuse auditooriumis 105, Riia 23b
Doktoritöö teema:
”Modifier view of the bacterial ribosome”
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Juhendajad: TÜ LOMR molekulaarbioloogia professor  Jaanus Remme ja vanemteadur  Aivar Liiv
Oponent: professor Roland K. Hartmann, Farmatseutilise Keemia Instituut, Philipps’i Ülikool Marburgis, Marburg, Saksamaa
DSpace

Aeg ja koht: reede, 7. september 2012 kell 12.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
"Overcoming the plasma membrane barrier: uptake of amphipathic cell-penetrating peptides induces influx of calcium ions and downstream responses"
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Juhendaja: TÜ LOMR arengubioloogia professor Margus Pooga
Oponent: Professor Roland Brock, Molekulaarse Eluteaduse Keskus, Nijmegen’i Radboundi Ülikool, Nijmegen, Hollandi Kuningriik
DSpace

Aeg ja koht: reede, 14. september 2012 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
“Exploring the genomics of cognitive impairment: whole-genome SNP genotyping experience in Estonian patients and general population”
(“ Intellektipuude genoomsed põhjused: kogu-genoomi SNP genotüpiseerimisanalüüs Eesti patsientidel ja üldpopulatsioonis”)
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Juhendaja: TÜ LOMR molekulaarse biotehnoloogia professor Ants Kurg
Oponent: Doktor Reinhard Ullmann, Inimese Molekulaargeneetika Osakond, Max Planck’i nimeline Molekulaargeneetika Instituut, Berliin, Saksamaa Liitvabariik
DSpace

Aeg ja koht: teisipäev, 25. september 2012 kell 14.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
„Levansucrases encoded in the genome of Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000: heterologous expression, biochemical characterization, mutational analysis and spectrum of polymerization products“
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Juhendaja: TÜ LOMR mikrobioloogia dotsent Tiina Alamäe
Oponent: Professor Maija Tenkanen, Helsingi Ülikool
DSpace

Aeg ja koht: reede, 19. oktoober 2012 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B (Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema:
„Studies on Semliki Forest virus replication and pathogenesis“
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: viroloogia
Juhendaja: TÜ tehnoloogiainstituudi rakendusviroloogia professor Andres Merits
Oponent: Dotsent Gorben Peter Pijlman, Wageningen’i Ülikool, Wageningen, Hollandi Kuningriik
DSpace

Aeg ja koht: reede, 19. oktoober 2012 kell 16.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23B (Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr 105)
Doktoritöö teema:
“Novel applications of SNP array data in the analysis of the genetic structure of Europeans and in genetic association studies”
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Juhendaja: TÜ LOMR biotehnoloogia professor ja TÜ Eesti Geenivaramu direktor Andres Metspalu
Oponent: professor Tiina Paunio, Helsinki Ülikool, Soome Vabariik
DSpace

Aeg ja koht: reede, 16. november 2012 kell 10.00 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23 auditooriumis 217
Doktoritöö teema:
„Regulation of virulence in plant-pathogenic pectobacteria“
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: geneetika
Juhendaja: TÜ LOMR geneetika dotsent Andres Mäe
Oponent: vanemteadur Guy Condemine, Prantsusmaa Rahvuslik Teadusuuringute Keskus (CNRS), Lyon, Prantsusmaa
DSpace

Aeg ja koht: teisipäev, 20. november 2012 kell 10.15 Tartu Ülikooli peahonnes Ülikooli 18 ruumis 204
Doktoritöö teema:
"Influence of qPCR workflow on target gene enumeration from environmental samples in the case of bioremediation potential estimation"
Õppekava: keskkonnatehnoloogia (80343) mikroobsete protsesside suund
Eriala: keskkonnatehnoloogia
Juhendajad: TÜ LOOM keskkonnatehnoloogia professor Jaak Truu ja LOMR geneetika professor Ain Heinaru
Oponent: Professor Olli Heikki Tuovinen, PhD, Department of Microbiology, Ohio State University, USA
DSpace

Aeg ja koht: 21. jaanuar 2011 kell 14.00, Tartu Ülikooli Molekulaar-  ja rakubioloogia instituut, Riia 23-217
Doktoritöö teema:
„ColR-ColS signalling system and transposition of Tn4652 in the adaptation of Pseudomonas putida"
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Juhendajad: TÜ Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vanemteadur Rita Hõrak ja mikroobigeneetika professor Maia Kivisaar
Oponent: Doktor Vittorio Venturi, Rahvusvaheline  Geenitehnika ja Biotehnoloogia Keskus, Trieste, Itaalia Vabariik
DSpace

Aeg ja koht: 4. mai 2011 kell 10.00,  Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23-217 Doktoritöö teema:
„Blood pressure genetics: from candidate genes to genome-wide association studies“
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarne biomeditsiin
Juhendajad: TÜ Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor Maris Laan ja vanemteadur Tarmo Annilo
Oponent: Professor Harold Snieder, Geneetilise Epidemioloogia ja Bioinformaatika Üksus, Gröningeni Ülikooli Meditsiinikeskus, Gröningeni Ülikool, Hollandi Kuningriik
DSpace

Aeg ja koht: 11. mai 2011 kell 10.00, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23-217 Doktoritöö teema:  
“Studies on the role of helix 69 of 23S rRNA in the factor-dependent stages of translation initiation, elongation, and termination”
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Juhendajad: TÜ Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vanemteadur Aivar Liiv ja professor Jaanus Remme
Oponent: Professor Claudio O. Gualerzi, Looma ja Rakulise Molekulaarbioloogia Osakond, Camerino Ülikool, Camerino, Itaalia Vabariik
DSpace

Aeg ja koht: 2. juuni 2011 kell 10.00, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Riia 23-217
Doktoritöö teema:
“Effect of antibiotics on ribosome assembly is indirect”
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: molekulaarbioloogia
Juhendajad:  TÜ MRI professor Jaanus Remme  ja TÜ TI professor Tanel Tenson
Oponent: Professor James Russell Williamson, Scripps’i Uurimisinstituut, Kalifornia, Ameerika Ühendriigid
DSpace

Aeg ja koht: 13. juunil 2011 kell 10.00 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
"Identification and molecular analysis of the role of guanine nucleotide exchange factor RIC-8 in mouse development and neural function”
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: arengubioloogia
Juhendajad:  TÜ MRI professorid Alar Karis ja Margus Pooga
Oponent: Professor Juha Partanen, Helsingi Ülikooli Biotehnoloogia Instituut, Helsingi, Soome Vabariik
DSpace

Aeg ja koht: 15. juunil 2011 kell 10.00 Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis Riia 23-217
Doktoritöö teema:
"Multiple faces of cell-penetrating peptides – their intracellular trafficking, stability and endosomal escape during protein transduction"
Õppekava: molekulaar- ja rakubioloogia
Eriala: rakubioloogia
Juhendaja:  TÜ MRI professor Margus Pooga
Oponent: Professor John Howl, Wolverhamptoni Ülikool, Wolverhampton, Suurbritannia
DSpace

#instituudist #
MR Ain Heinaru

IN MEMORIAM. Emeriitprofessor Ain Heinaru (3. oktoober 1943 - 30. aprill 2022)

Jaga
02.05.2022
#ettevõtlus #instituudist #koostöö #õppimine #valdkonnast #
Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022

Jaga
02.05.2022
#instituudist #koostöö #teadus #ülikoolist
Alliance4Life Meeting photo 2018

Mainekas eluteaduste võrgustik koguneb Tartusse konverentsile

Jaga
29.04.2022