Ettevõtetele

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut pakub ettevõtetele mitmesuguseid võimalusi ja teenuseid:

  • koostööd ettevõttele olulise probleemi lahendamisel
  • instituudi aparatuuripargi kasutamist
  • ühiseid magistri- ja doktoriprojektide võimalusi
  • koostööd õppekavade arenduse vallas, sh praktika alast koostööd
  • osalemist õppekavade programminõukogude töös, et õppekavad vastaksid enam tööturu ootustele
  • ühisprojektide korraldamist (nt ettevõtluspäev, ettevõtte infotund tudengitele)
  • ühist tudengivarju programmis osalemist

Koostööprojektid

Näiteid käimasolevatest koostööprojektidest instituudi ja ettevõtete vahel.

Lepingu raames viiakse läbi esmased laboriuuringud metallide bioloogiliseks leostamiseks erinevatest maakidest ja elektroonikajäätmetest. 
Projekti koostööpartner on BiotaTec OÜ.

Testitakse erinevaid ekspressioonitingimusi (temperatuur, süsiniku allikas, söötme koostis). Eesmärgiks on välja selgitada optimaalsed tingimused nelja erineva valgu koostootmiseks pagaripärmi rakkudes.

Viime läbi SARS-CoV-2 genoomi järjestuste analüüsi, mis võimaldab hinnata, millise efektiivsusega on SARS-CoV-2 diagnostikas kasutatavad PCR praimerid ja proovid võimelised uusi, pidevalt juurde tekkivaid viirustüvesid ja viirusvariante tuvastama.
 

Arendame PCR-il põhinevaid teste, mis võimaldaks kiiresti eristada Listeria monocytogenes’e erinevaid järjestuse tüüpe (ST). Antud test võimaldaks toiduainete tootjatel kiiresti ja odavalt läbi viia toodete saastuse kontrolli ja töökeskonna monitooringut. 

Rekombinantsete ning naturaalsete valkude disain ja puhastamine.

Vaata lisaks:

Teadus- ja arendusprojektid instituudis

TÜMRI poolt pakutavad teenused ettevõtetele ja teadlastele

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus