Transgeenne tehnoloogia

TÜMRI vivaarium on spetsialiseerunud hiirte varajase arengu, kasvaja arengu ja tüvirakkude bioloogia uurimisele. Kasutatakse mitmeid transgeenseid meetodeid ja transgeensete hiirte liine. Vivaariumis saab aretada hiireliine, et saada sobiv varajase arengu staadium, samuti hoida, kasvatada ja aretada erinevaid hiireliine (Blab/C, Balb/c nude, C57Bl/6I, FVB, CBA) ja rotiliine.

 

Transgeense tehnoloogia valdamisele lisaks pakutakse vastavalt konkreetsele katseplaanile ning loomkatse loa olemasolule järgmiseid teenuseid:

  • erinevate hiire- ja rotiliinide paljundamine
  • täpse embrüonaalse vanusega hiired
  • erinevate katsete tegemise võimalus hiirtel in vivo tingimustes
  • kasvajauuringud
  • immuunpuudulikkuse uuringud
  • katsed ja loomapidamine IVC tingimustes
  • monoklonaalsete antikehade tegemine
  • hiirte hübridiseerimine
  • jt teenused vastavalt kokkuleppele

TÜMRI vivaarium on tunnistatud vastavaks Loomakaitseseaduses ja selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30.aprilli 2004.a. määruses nr 181 sätestatud nõuetele.

Vivaariumi sisustus on täielikult uuendatud aastatel 2007-2012.

Hiirte maksumus vivaariumis hoidmisel ja väljastamisel ostjatele on kehtestatud hinnakirjaga.

Hinnakiri

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

MR (fookus all) LT-Tulf-202 (Mariana Tulf)

Teenused ettevõtetele ja teadlastele