Geneetika õppepäevad

Geneetika õppepäevad on Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi poolt gümnasistidele suunatud praktiline töötuba, kus antakse noortele võimalus tutvuda bioteaduste metoodikate ning erialadega. Projekti eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalust omandada kaasaegsetes laboriruumides praktilisi oskusi, mis on vajalikud koolitundidest saadavate geneetikaga seotud teadmiste sisuliseks mõistmiseks. Praktikumi raames viiakse läbi katseid, mida oma koolis pole õpetajal aja-, kompetentsi- või ressursinappuse tõttu võimalik läbi viia.

The media cannot be displayed.

 

Ühel õppeaastal saavad Geneetika õppepäevade raames praktilise kogemuse kuni 240 gümnasisti üle Eesti.

Projekti teostamisel teeb instituut tihedat koostööd Bioteaduste Üliõpilaste Seltsiga, kust tulevad õppepäevade ajal õpilastega tegelevad juhendajad ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühinguga, kelle kaudu kaasatakse õppepäevade programmi koolid ja õpilased, aga ka ideed õppepäevade sisukaks läbiviimiseks.

Geneetika õppepäevad on tegutsenud alates 2013. aastast, alates aastast 2018 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis.

Geneetika õppepäevade eestvedaja oli Mari Järve, kes õppepäevadega 2013. aastal alustas. Mari Järve on lõpetanud Tartu Ülikooli doktorikraadiga ning töötanud nii õpetajana üldhariduskoolis kui talendikate noortega kooliväliselt. 

 

Image

20.11.2019 pälvisid Eesti Teadusagentuuri poolt korraldataval teaduskommunikatsiooni konverentsil „Eesti teab? Eesti teab!“ peapreemia gümnasistidele suunatud praktiliste töötubade „Geneetika õppepäevad“ eestvedajad Mari Järve ja Toivo Maimets.

Eesti Teadusagentuur 
TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Eesti biotehnoloogia sektori ettevõtted Bioatlas OÜ ja Solis BioDyne OÜ

Tudengid panevad kooliõpilasi katseid tegema
Paberkandjal Juuni 2022 number 3 lk 42 ajakiri Universitas Tartuensis
November 2022 number 5 ajakiri Universitas Tartuensis artikli pikem veebiversioon

#kooliõpilasele
Rändav biolass

Rändav bioklass

Projekti "Rändav bioklass" eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
#kooliõpilasele #koostöö
Geneetika õppepäev

Taibukate Teaduskool avas koostöös ülikoolidega õppelabori

#instituudist #kooliõpilasele #koostöö
Teadlaste Öö

Teadlaste Öö ja perepäev täitis instituudi rõõmsate külalistega

30.09.2022 pealelõunal toimus instituudis Teadlaste Öö koos perepäevaga. Üritus meelitas kokku palju huvilisi nii üliõpilaste, linnarahva kui oma töötajate pereliikmete seast.