TÜMRI TEADUSGRUPID

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudist leiab väga erinevaid ning põnevaid teadusgruppe, mis on omanäolised ja ajalooliselt järjepideva kujunemislooga. Samas ollakse laiahaardeliselt sidusad ühendades oma uurimisteemade ja -gruppidega tervet instituuti ja kolleege nii Tartu Ülikoolist kui mujalt.

#teadus
Koe regeneratsiooni uurimisgrupp (TÜMRI), pildi autor Viljar Jaks

Koe regeneratsiooni uurimisgrupp

08.10.2021
08.10.2021
#teadus
MR Riho Teras skeem2

Bakterite eluvormi uurimisgrupp

08.10.2021
#teadus
MR Angela Ivask teadusgrupp Autor Aleksandr Käkinen

Mikroobide ja materjalide vastasmõjude uurimisgrupp

08.10.2021
08.10.2021
#teadus
MR Äädikakärbse tiiva areng 2-pSmad pupal wing (Osamu Shimmi)

Arengubioloogia uurimisgrupp

08.10.2021
08.10.2021
08.10.2021
08.12.2021
08.10.2021
#teadus
MR Mikroobiökolooiga uurimisgrupp Archaeal community composition of different sites at the class level (Ain Heinaru)

Mikroobiökoloogia uurimisgrupp

13.04.2022
08.10.2021
31.01.2022
08.12.2021
08.12.2021
#teadus
MR Tseulluloosi uurimisgrupp (Priit Väljamäe) 2.png

Tselluloosi uurimisgrupp

25.04.2022

TÜMRI struktuur õppetoolide kaupa