Audoktorid, emeriidid

Instituut koostöös valdkonnaga on palunud nimetada Tartu Ülikooli audoktoriks mitmeid maailma mastaabis nimekaid loodusteadlasi.  

Meie instituudil on suur au, et Tartu Ülikooli auliikmeks on nimetatud kaks füüsilist isikut, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud Tartu Ülikooli põhikirjalise eesmärgi saavutamisele, muu hulgas olulise rahaliselt hinnatava toetusega.

Instituut hindab kõrgelt suure pühendumise eest õppe- ja teadustöösse oma emeriteerunud professoreid ja dotsente, kellest nii mõnigi on jätkanud tööd teadusmaailmas ka peale emeriteerumist kas monograafiate koostamise või doktorantide juhendamise näol. 

1994 
Paul Broda, loodusteaduste audoktor

2003
Giovanni Romeo, bioloogia audoktor

2009
Frank G.Grosveld, loodusteaduste audoktor

1997, 31. X
Nils Otto von Taube

2006, 27. X
Helgi Nirk

2005, 26. X
Agu Laisk

2019, 1. IX
Jaanus Remme

2020, 2. II
Ain Heinaru

2021, 1. III
Arvi Freiberg

2014, 1. IX
Evi Padu

2017, 3. III
Sulev Ingerpuu

2020, 1. II
Tiina Alamäe

MR podcasti salvestuse pilt3 (3.09.2021 Ermo Leuska).jpg

Salvestused (sh inaguratsiooniloengud)

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine