Tartu Ülikooli lahtiste uste päev 26.02.2020
Foto: Andres Tennus
Tartu Ülikooli lahtiste uste päev 26.02.2020
Foto: Andres Tennus

Koostöö

Image
MR TÜMRI 01.06.2021 (Ermo Leuska)

Ajalooline TÜMRI maja aadressil Riia 23, Tartu, koos tagapool paistvate juurdeehitustega (foto: Ermo Leuska).

Külla on oodatud nii ettevõtjad kui kooliõpilased.

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut teeb mitmel tasandil koostööd.

Pakume teaduse populariseerimise projekte koolidele, osaleme laiapõhjalise teadusasutusena ettevõtete arendusprojektides ning teeme aktiivset koostööd mitmete erialaorganisatsioonidega.

Koolidele

Ettevõtetele

Partnerid

Teenused

TÜMRI pakub teadlastele ja ettevõtetele mitmesuguseid teenuseid. Eraettevõtetel või teadlastel väljaspool meie instituuti on võimalik kasutada TÜMRI teadusaparatuuri ning transgeense tehnoloogia teenuseid vivaariumis, samuti rentida ruume oma ürituste korraldamiseks.

Teenused ettevõtetele ja teadlastele

#ettevõtlus #kestlikkus #tudengile
Salutaguse Pärmitehas

Üliõpilased külastasid Salutaguse Pärmitehast

#koostöö
Professor Osamu Shimmi esines Eesti ja Jaapani akadeemilise koostöö 20. aastapäeva ühisseminaril

Prof. Osamu Shimmi esines Eesti ja Jaapani akadeemilise koostöö 20. aastapäeva ühisseminaril

#koostöö #tunnustamine
Tartu tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustik nagu OLE ROHKEM andis Bioteaduste Üliõpilaste Seltsile auhinna „2023 Aasta Tudengiorganisatsioon“

Bioteaduste Üliõpilaste Selts pälvis tiitli „2023 Aasta Tudengiorganisatsioon“