Teadus

Teadustöö molekulaar- ja rakubioloogia instituudis on tihedalt seotud noorte spetsialistide välja õpetamise ehk õppetööga.

Iga uurimisgrupi veebilehel on ära toodud küsimused ja valdkonnad, millele teadlased täna vastuseid otsivad. Instituudi teadusspekter on lai: siin tegeletakse nii mikroobide geneetika kui keskkonnaprobleemide, embrüonaalsete tüvirakkude ja inimese haigusmudelite uurimisega, molekulaarbioloogiaga ja populatsioonigeneetikaga, bioinformaatika, arengubioloogia kui komplekshaiguste geneetikaga. Palju tegeletakse alusuuringutega ning mitmete teadusgruppide väljund omab väga suurt rakenduslikku potentsiaaali. Koostööd tehakse Tartu Ülikooli genoomika instituudiga, kellega paiknetakse sünergiliselt samas hoonestus. 

TÜMRI teadlaste poolt publitseeritud artiklid

Vaata TÜMRI-s tegutsevaid teadusgruppe

TÜMRI aastakonverentsid

Meie teadlased on edukad rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides, nii liikmete kui juhtidena

Teaduskoostöö välisriikide teaduskeskuste ja ülikoolidega on aktiivne ning iseloomustab kõiki meie uurimisgruppe.

Instituudis oma uue teadusgrupi ja –suuna rajanud mitmed nimekad noorema põlvkonna teadlased:

 • Arnold Kristjuhan (alates 2015 epigeneetika professor)
 • Viljar Jaks (rakubioloogia kaasprofessor)
 • Priit Väljamäe (üldise- ja mikroobibiokeemia kaasprofessor)

 

Instituut toetab igati noorte perspektiivikate teadlaste arengut ning ka tagasipöördumist

Viimastel aastatel on Mobilitase, Ermose ning DoRa rahastusskeemide toel meie noorte doktorikraadi kaitsnud teadlaste siirdumine järeldoktorantuuri välismaale või välismaalt omakorda tagasipöördumine olnud eriti aktiivne. Järeldoktorantuurist tagasipöördujad on:

 • Triinu Visnapuu (mikrobioloogia kaasprofessor)
 • Priit Jõers (üldise- ja mikroobibiokeemia kaasprofessor)
 • Mariliis Klaas (rakubioloogia teadur),
 • Tõnis Org (biotehnoloogia kaasprofessor)
 • Signe Värv (rakubioloogia teadur)
 • Hedvig Tamman (geneetika teadur)

Tutvu TÜMRI teadus- ja arendusprojektidega

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi teadlased on korduvalt ära märgitud Eesti riikliku teaduspreemia laureaatidena:

 • Ain Heinaru, (geneetika professor), 1992 ja preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest, 2014
 • Mart Ustav, 1997
 • Agu Laisk ja Vello Oja, 1999 
 • Andres Metspalu (biotehnoloogia professor), 2003
 • Maia Kivisaar (mikroobigeneetika professor), 2005
 • Arvi Freiberg (biofüüsika ja taimefüsioloogia professor), 2006
 • Maido Remm (bioinformaatika professor), 2008
 • Margus Pooga (keemilise bioloogia professor), 2009
 • Maris Laan (inimese molekulaargeneetika professor), 2010
 • Jaanus Remme (molekulaarbioloogia professor), 2013
 • Priit Väljamäe (üldise ja mikroobibiokeemia kaasprofessor), 2022

 

Hiljutised preemiad:

Vaata TÜMRI teadlaste poolt loodud mikroobide kogu

Martin Farley peab ettekannet kestliku teaduse konverentsil

Martin Farley: laboriteaduste keskkonnamõju vähendamiseks on vaja ühtseid standardeid  

Maakera ja koroonaviirust illustreeriv pilt

Teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased arutlesid viiruste mõju ja tuleviku üle

heleroosad roosid

Eesti Teaduste Akadeemia fondi järgmise aasta stipendiaadid on Ülo Reimaa ja Angela Peeb