#sisseastumine #uudis
Alates 12. juunist on võimalik esitada avaldusi Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse, milles saab valida 53 õppekava vahel. Samuti ootavad kandideerijaid 47 magistriõppekava. Kandideerida saab 28. juunini.
08.06.2023
#tudengile #ülikoolist #uudis
Neljapäeval, 1. juunil toimunud üliõpilaskonna volikogu selle õppeaasta viimasel istungil valiti ametisse uus juhatus. Üliõpilaskonna uueks esimeheks saab arstiteaduse tudeng Renar Kihho, ...
02.06.2023
#ettevõtlus #kestlikkus #tudengile #uudis
30. mail külastas grupp üliõpilasi Rapla maakonnas Kohila vallas asuvat Salutaguse Pärmitehast. Õppeekskursioon toimus magistritaseme õppeaine „Keskkonna biotehnoloogia“ raames. Selle õppeaine üheks osaks on ettevõtete külastamine, et näha, millised keskkonnalahendused on igapäevases suuremahulises tootmistegevuses kasutusel.
02.06.2023
#teadus #ühiskonnale #uudis
28. juunil kell 10.15 kaitseb Rain Inno geenitehnoloogia erialal doktoritööd „Placental transcriptome and miRNome in normal and complicated pregnancies“ („Platsenta transkriptoom ja miRNoom tervete ja komplikatsioonidega raseduste korral“).
01.06.2023

Üliõpilastele: uued teemad lõputöödeks

TÜMRI: meie juures sirgub Eesti bioteaduste tulevik!

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut õpetab kõikidel õppeastmetel noorte teadlaste järelkasvu ja meie teadlased hoiavad väga kõrget taset maailma tippteaduses.

Teadus

Teadus noorelt noorele

Tudengid panevad kooliõpilasi katseid tegema

#õppimine
Üliõpilased õppimas

Bakalaureuseõpe

#õppimine
Üliõpilased laboris

Magistriõpe

#õppimine
Ajai Kumar Pathak saab kätte doktoridiplomi 27.05.2022

Doktoriõpe

#täiendusõpe
MR Mikrokraad foto Reidar Andreson

Mikrokraad

Värske teadus TÜMRI-s

Molekulaarbioloogia õppetool: artikkel "Ribosoomi valguline koostis reguleerib translatsiooni Escherichia coli statsionaarse kasvufaasi ajal" näitab, kui kriitiline on ribosoomide valguline koostis valgusünteesi regulatsioonis E. coli statsionaarse kasvufaasi ajal. Statsionaarses faasis muutub r-valkude ekspressioon, mis omakorda mõjutab ribosoomide koostist ja translatsiooni efektiivsust. Need tulemused aitavad mõista, kuidas bakterid kohanevad väljakutsetega ja toetavad uute meetodite väljatöötamist bakteriaalsete infektsioonide vastu võitlemiseks.

Ribosome Protein Composition Mediates Translation during the E. coli Stationary Phase

Arengubioloogia õppetool: Artikkel "Coordination of tissue homeostasis and growth by the Scribble-α-Catenin-Septate junction complex" käsitleb apiko-basaalse polarisatsiooni (ABP) mõju äädikakärbse arenevas tiivas. Kuidas on omavahel seotud ABP determinant Scribble, α-Catenin ja rakkudevaheline septate junction kompleks nii koe homeostaasi säilitamisel, koe kasvu reguleerimisel kui ka neoplaasia ennetamisel. Antud uuring näitab kuidas rakkudevaheline kommunikatsioon optimaalsete ja sub-optimaalsete rakkude vahel koordineerib epiteeli funktsionaalsust ja terviklikust.

Coordination of tissue homeostasis and growth by the Scribble-α-Catenin-Septate junction complex

Geneetika õppetool: Artiklis uuritakse mikroorganismide mõju mustas kildas (grapotiliitargilliit) leiduva orgaanilise aine lagunemisele, samuti metallide (V, Mo, U ja Zn) leostumisele ja/või sadestumisele. Eesti aluspõhjas olev graptoliitargilliit on mikroorganismide elupaigaks. Mikroobe leidub inaktiivete rakkude või spooridena. Teadustöös ühendati esmakordselt kaks näiliselt vastandlikku eesmärki: esiteks kasutada kivimit metaani tekke allikana ja teiseks metallimaagina. Tulemus saavutati tänu mitmete tuntud TÜMRI teadlaste pikaajalisele kompetensile keskkonnamikrobioloogias ja geneetikas.

Methanogenesis and metal leaching on anaerobic decomposition of graptolite argillite
#ettevõtlus #koostöö #teadus
MR (fookus all) LT-Tulf-202 (Mariana Tulf)

Teenused ettevõtetele ja teadlastele

#koostöö
Valges kitlis naeratav naine kemikaalide riiulite juures, võtmas riiulilt reagenti
#kooliõpilasele
Naistudeng laua peal olevast raamatukuhjast ümbert kinni hoidmas

Koolidele

#ettevõtlus
Valges kitlis noormees laboris töötamas

Rändav bioklass

Projekti "Rändav bioklass" eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
21.04.2023
#õppimine #õpetamine
MR LT-Tulf-359 (Mariana Tulf)
#ettevõtlus #koostöö
Unsplash 1

Praktika

#instituudist
Unsplash 5

Sotsiaalmeedia ja blogi