Vi Ngan Tran

Vi Ngan Tran kaitseb doktoritööd „The Cellular Dynamics and Epithelial Morphogenesis in Drosophila Wing Development“

Arun Kumar Devarajan

Arun Kumar Devarajan kaitseb doktoritööd „Microbes and climate change: insights from plant-microbe interactions in rice phyllosphere and soil microbiomes in subarctic grasslands“

Ülikooli avatud uste päev raamatukogus

TÜMRI blogi: Sisseastumiseksam – miks ja kellele?

Tartu_Ülikooli_virtuaaltuuri_kaart_Allikas_Tartu Ülikool.png.png

Vaata oma tulevasi õpperuume, ühiselamut või ratta parkimise võimalusi uuendatud virtuaaltuurist

Üliõpilastele: uued teemad lõputöödeks

TÜMRI: meie juures sirgub Eesti bioteaduste tulevik!

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut õpetab kõikidel õppeastmetel noorte teadlaste järelkasvu ja meie teadlased hoiavad väga kõrget taset maailma tippteaduses.

Teadus

Teadus noorelt noorele

Tudengid panevad kooliõpilasi katseid tegema

Üliõpilased õppimas

Bakalaureuseõpe

Tüdruk pipetiga laboris

Magistriõpe

Mariann Koel doktoridiplomiga

Doktoriõpe

MR Mikrokraad foto Reidar Andreson

Mikrokraad

Sõnastikud, õpikud ja õppematerjalid

Eesti rahvusülikoolis töötades ja õppides peame oluliseks eesti teaduskeele arendamist koos eestikeelse oskussõnavara loomise, täpsustamise ja rakendamisega.
28.09.2023

Instituudist

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut tegeleb teadustööga molekulaarsetes bioteadustes ja üliõpilaste õpetamisega „valge bioloogia“ ainetes kõigil kolmel õppeastmel: bakalaureus, magister, doktor.
16.09.2021

Värske teadus TÜMRI-s

Geneetika õppetool: Euroopa Komisjon on seadnud strateegiliseks eesmärgiks vähendada 2030. aastaks keemiliste taimekaitsevahendite kasutust poole võrra, et vähendada erinevaid nendega kaasnevaid keskkonnariske. Seega on oluliselt suurenenud vajadus leida looduslikke ja jätkusuutlikke tehnoloogiaid, et soodustada taimede kasvu ja kaitsta taimi saagikust vähendavate haigustekitajate eest. Üheks suure potentsiaaliga meetodiks on biokontrolli võimekusega organismide kasutamine ning kombineerimine neid erinevate funktsionaalsete komponentidega, mis toimivad suunatult kas taime mikroobikoosluse toetajatena või taimede kaitsevõime stimuleerijana. Viimased aastad on näidatud, et levaan (fruktoosijääkidest koosnev polümeer) ja lühema ahelapikkusega levaani oligosahhariidid (LOS-id) vähendavad mitmetel toidutaimedel biootilise stressi mõjusid, sealhulgas hahkhallituse (Botrytis cinerea) nakkust. Neid suhkruid on võimalik kasutada ennetava taimekaitsevahendina, mille taimede pinnale pihustamine vähendab oluliselt hilisemat seenpatogeenide nakkust ja kahju põllumajanduslikult oluliste toidutaimede lehtedele ja viljadele. Mikrobioloogia kaasprofessor Triinu Visnapuu uuris koostöös KU Leuveni (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) teadlaste ja teiste rahvusvaheliste koostööpartneritega levaani, LOS-ide ja levaani kasutavate Bacillaceae sugukonna bakterite (perekonnad Bacillus ja Priestia) omavahelisi koostoimeid kasutades mudelorganismidega tomatit ja nisu. Leiti, et seemnete eeltöötlemine levaani ja/või bakteritüvedega soodustasid tomatitaimede kasvu ja vähendas oluliselt hahkhallituse kasvu tomatil. Kõige suurem efekt ilmnes Bacillus velezensis’e ja mikroobidevaba kasvusubstraadi puhul. Mullas kasvatades oli seemnete töötlemisel väiksem mõju, kuid kaitse- ja kasvuefekt oli suurem toitainetevaesemas mullas. Lehtede kaudu suhkrute ja bakteritüvede manustamisel oli selge seenhaiguste sümptomeid vähendav mõju.

Exploring Synergistic Effects of Levan and Levan-Metabolizing Bacillaceae in Promoting Growth and Enhancing Immunity of Tomato and Wheat

Molekulaarbioloogia õppetool: Valgusüntees on rakkude elutähtis protsess, mida viib läbi suur RNA-valk kompleks - ribosoom. Ribosoomides olev RNA ehk rRNA sisaldab lisaks tavalistele nukleotiididele ka mitmeid keemiliselt modifitseeritud nukleotiide. Hoolimata sellest, et need modifikatsioonid on olnud teada pikka aega, ei ole modifitseeritud nukleotiidide bioloogilist tähtsust suudetud siiani üheselt selgitada. Tähtsuse selgitamise muudab keeruliseks asjaolu, et modifikatsioonide ühekaupa eemaldamine ei põhjusta muutusi ribosoomide töös. Selles töös konstrueerisime esmakordselt pagaripärmi tüve, mille ribosoomides puudub kaheksa rRNA modifikatsiooni. Nendest neli modifikatsiooni on nn. konserveerunud, st. esinevad rRNA-s samades kohtades terves eluslooduses. Näitasime, et modifikatsioonide eemaldamisel on pärmirakkude eluvõime oluliselt häiritud. Modifikatsioonide puudumine vähendab ribosoomide töövõimet, mille tagajärjeks on eluks vajalike valkude sünteesimise vähenemine. Üllatuslikult selgus, et ribosoomid, millel puuduvad uuritavad rRNA modifikatsioonid, muutuvad täpsemaks - teevad vähem vigu kui kontrollribosoomid, mis sisaldavad kõiki modifikatsioone. Meie töö selgitab, kuidas erinevate rRNA modifikatsioonide koostoime tagab rakkudes õige valgusünteesi kiiruse ja täpsuse.

Loss of Conserved rRNA Modifications in the Peptidyl Transferase Center Leads to Diminished Protein Synthesis and Cell Growth in Budding Yeast
MR (fookus all) LT-Tulf-202 (Mariana Tulf)

Teenused ettevõtetele ja teadlastele

Naistudeng laua peal olevast raamatukuhjast ümbert kinni hoidmas

Koolidele

Rändav bioklass

Projekti „Rändav bioklass“ eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
03.06.2024
MR LT-Tulf-359 (Mariana Tulf)

Vaimne tervis ja võrdne kohtlemine

Üliõpilane praktikal

Praktika

Unsplash 5

Sotsiaalmeedia ja blogi