Skip to main content

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja genoomika instituudi ühine aastakonverents

26.01.2022
#ühiskonnale #uudis
See nädal on ülikoolis digikoristusnädal, mil kogu ülikooliperet kutsutakse üles korrastama oma isiklikku või üksuse digielu, et astuda väikeste, kuid tulemuslike sammudega keskkonnasäästlikuma üliko…
Jaga
24.01.2022
#õpetamine #uudis
Konverentsil „Õppejõult õppejõule 2022: mis on õpetamise tuum“ andis õppeprorektor Aune Valk üle 2021. aasta õppeteo ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad.  Aasta õppeteo auhinnaga tunnustat…
Jaga
20.01.2022
#õppimine #uudis
Tartu Ülikooli rektoraadi otsuse kohaselt jätkub 2021/22. õa kevadsemestril ülikoolis lähiõpe. Auditoorse õppetöö säilimiseks ja suurte haiguspuhangute vältimiseks on endiselt oluline end vaktsineeri…
Jaga
19.01.2022
#sport #uudis
10. jaanuaril 2022 avati instituutide kolmes teadus- ja õppehoones sisetingimustes kasutatav liikumisrada. Tegemist on esimeste ülikooli hoonetega, kus statsionaarne liikumisrada on üles seatud. …
Jaga
11.01.2022

Üliõpilaste teadustööde riiklikut konkursilt toodi kaks kõrget kohta

TÜMRI: meie juures sirgub Eesti bioteaduse tulevik!

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut õpetab kõikidel õppeastmetel noorte teadlaste järelkasvu ja meie teadlased hoiavad väga kõrget taset maailma tippteaduses.

Teadus
Instituudist
Molekulaar- ja rakubioloogia instituut tegeleb teadustööga molekulaarsetes bioteadustes ja üliõpilaste õpetamisega „valge bioloogia“ ainetes kõigil kolmel õppeastmel: bakalaureus, magister, doktor. …
Jaga
16.09.2021

Sõnastikud, õpikud ja õppematerjalid

Eesti rahvusülikoolis töötades ja õppides peame oluliseks eesti teaduskeele arendamist koos eestikeelse oskussõnavara loomise, täpsustamise ja rakendamisega. Instituudi teadlaste ja töötajate sule…
Jaga
02.09.2021

Teadusuudis: Professor Angela Ivaski artikkel ajakirjas Nature Nanotechnology

Tartu Ülikooli geneetika professor Angela Ivask koos kolleegidega Lõuna-Austraalia ülikoolist avaldas põneva artikli "Cellular binding, uptake and biotransformation of silver nanoparticles in human T lymphocytes." Uuri lähemalt, mis juhtub, kui nanohõbe jõuab inimese verre või täpsemalt vere igasse rakku.

Nature Nanotechnology
#ettevõtlus #koostöö #teadus
MR (fookus all) LT-Tulf-202 (Mariana Tulf)

Teenused ettevõtetele ja teadlastele

Jaga
02.09.2021
#koostöö
Valges kitlis naeratav naine kemikaalide riiulite juures, võtmas riiulilt reagenti

Partnerid

Jaga
02.09.2021
#kooliõpilasele
Naistudeng laua peal olevast raamatukuhjast ümbert kinni hoidmas

Koolidele

Jaga
02.09.2021
#ettevõtlus
Valges kitlis noormees laboris töötamas

Ettevõtetele

Jaga
02.09.2021
#muu
päikest ohutult uurimas

Tööohutus

Jaga
08.10.2021
#õppimine #õpetamine
MR LT-Tulf-359 (Mariana Tulf)

Vaimne tervis

Jaga
08.10.2021
#ettevõtlus #koostöö
Unsplash 1

Praktika

Jaga
08.10.2021
#muu
Unsplash 5

Sotsiaalmeedia ja blogi

Jaga
08.10.2021