Juhendid

Doktoriõppe korraldust Tartu Ülikoolis reguleerib Tartu Ülikooli doktoriõppe eeskiri ja doktoriõppe hea tava.

Käesoleval lehel toodud alljärgnev info puudutab doktoriõpinguid, mis on alanud enne õppeaastat 2022/2023.

Vaata ka Tartu Ülikooli doktoriõppe üldlehte.

 

Doktoriõppe alustamine

Doktoriõppesse sisseastumisel sõlmitakse doktorandi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel doktoriõppe lepe.

Doktorant koostab koostöös juhendaja(te)ga individuaalplaani kogu õppeajaks.

Atesteerimine

Doktorante atesteeritakse esimesel õppeaastal kaks korda aastas, enne kevadsemestri ja sügissemestri algust ning edaspidi üks kord õppeaastas kahe õpitud semestri möödumisel  viimasest atesteerimisest. Doktorantide atesteerimistulemused kantakse ainepunktides õppeinfosüsteemi. Doktorantide atesteerimiskord on kehtestatud doktoriõppe eeskirjas (II.5. Doktorantide atesteerimine).

Enne atesteerimist esitab doktorant atesteerimisaruande individuaalplaani täitmise kohta, osaletud külalislektori seminaride nimekirja ning täpsustatud õpingute ja uurimistöö kava  järgmise õppeaasta kohta ja sisestab vastava faili õppeinfosüsteemi.

Kevadisel atesteerimisel esitavad 2. aastat lõpetavad doktorandid 15 min ettekande oma doktoritöö senistest teadustöö tulemustest ning edasise teadustöö ja publikatsioonide plaanidest. Pärast ettekannet toimub arutelu koos juhendaja(te)ga.

Teadustöö osa hindamise põhimõtted loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on kirjas valdkonnas kehtivas atesteerimise kordades:

1. Kord enne 2018/2019 õppeaastal sisseastunutele
2. Kord alates 2018/2019 õppeaastal sisseastunutele

Juhised atesteerimisaruande täitmise kohta.

Doktorikraadi taotlemine ja kaitsmine

Nõuded doktoriväitekirjale, doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise üldine kord Tartu Ülikoolis on määratud doktoriõppe eeskirjaga.

TÜMRI teadusnõukogu lähtub doktorikraadi andmisel Tartu Ülikoolis sätestatud üldisest korrast ning TÜMRI nõukogu kodukorras sätestatud tingimustest „Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi doktoritööde kaitsmise kord“.

Doktoritöö avaldamise tingimused (doktoriõppe eeskirja veebiversioonist).

Doktoriõppe õigusaktid, kehtiv info ja arengukava sisu.ut.ee lehelt.

Tartu Ülikooli doktoriõppe pealeht.

Vaata rohkem:

Doktoriõppe eeskirja veebiversioon

 

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega