Skip to main content
Artjom Stepanjuk ohutult päikesesse vaatamas osalise päikesevarjutuse ajal (10.06.2021)
Foto: Sulev Kuuse

Tööohutus

Töötervishoiu ja/või tööohutusega seotud küsimustes pöördu julgesti töökeskkonna voliniku poole. 

Töökeskkonna volinik valitakse instituudi töötajate poolt iga nelja aasta tagant. Praeguse voliniku volitused kehtivad märtsini 2024.


Töökeskkonna volinik:

  • Annab nõu töökeskkonna ja tööohutusega seotud küsimustes
  • Viib läbi töökeskkonna ja tööohutuse alaseid juhendamisi, sh uutele töötajatele
  • Kogub kokku töötajate töökeskkonna ja tööohutusega seotud mured ja ettepanekud
  • Varustab instituudi esmaabikappe vajalike tarvikutega
  • Korraldab instituudi riskianalüüsi koostamise ja jooksva uuendamise 

 

Ohutusjuhend instituudi laborites töötamisel (uus, kehtiv alates mai 2021)
Töökeskkonna riskianalüüs
Töökeskkonna bioloogiliste ohutegurite (SARS-CoV-2) riskianalüüs
Esmaabi juhend (Haigekassa voldik)
Tulekahju korral tegutsemise plaan Riia 23
Tulekahju korral tegutsemise plaan Riia 23b

 

Jaga
07.12.2021
#õppimine #õpetamine
MR LT-Tulf-359 (Mariana Tulf)

Vaimne tervis

Jaga
08.10.2021
#ettevõtlus #koostöö
Unsplash 1

Praktika

Jaga
08.10.2021