Tööohutus

Töötervishoiu ja/või tööohutusega seotud küsimustes pöördu julgesti töökeskkonna voliniku poole. 

Töökeskkonna volinik valitakse instituudi töötajate poolt iga nelja aasta tagant. Praeguse voliniku volitused kehtivad märtsini 2024.


Töökeskkonna volinik:

  • Annab nõu töökeskkonna ja tööohutusega seotud küsimustes
  • Viib läbi töökeskkonna ja tööohutuse alaseid juhendamisi, sh uutele töötajatele
  • Kogub kokku töötajate töökeskkonna ja tööohutusega seotud mured ja ettepanekud
  • Varustab instituudi esmaabikappe vajalike tarvikutega
  • Korraldab instituudi riskianalüüsi koostamise ja jooksva uuendamise 

 

Ohutusjuhend instituudi laborites töötamisel (uus, kehtiv alates mai 2021)
Töökeskkonna riskianalüüs
Töökeskkonna bioloogiliste ohutegurite (SARS-CoV-2) riskianalüüs
Esmaabi juhend (Haigekassa voldik)
Tulekahju korral tegutsemise plaan Riia 23
Tulekahju korral tegutsemise plaan Riia 23b