Autor:
/Pexels

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ning võrdõigusvolinik tähistasid 6.–12. maini üheskoos mitmekesisuse nädalat, mis kandis pealkirja „Mitmekesised Eesti ülikoolid“.

Ülikoolides tegutsevad koos eri põlvkonnad, rahvused ja kultuurid. Eesti ülikoolides õpib ja töötab üliõpilasi ja õppejõude ligi sajast riigist Soomest Namiibiani. Ülikoolide tugevus peitub selles, kuidas neid kogemusi kaasatakse ning teaduse ja innovatsiooni huvides koos tööle pannakse. 6.–12. maini tähistati mitmekesisuse nädalat, et rõhutada selle tähtsust, väärtustada erinevaid vajadusi ning võrdset kohtlemist.

„Ülikoolide rolli mitmekesisuse edendamisel on raske üle hinnata, sest nende mõju ühiskonnale tervikuna on väga suur. See, millises keskkonnas õpivad tulevased õpetajad, arstid või insenerid, millised hoiakud ja koostöökogemused nad eluks kaasa saavad, kujundab meie ühiskonda järgnevatel kümnenditel,“ ütles võrdõigusvolinik Christian Veske. „Ülikoolide initsiatiiv koos mitmekesisuse nädalat tähistada näitab, et meie kõrgkoolide jaoks on oluline luua igaühele tingimused oma tegelike võimete rakendamiseks,“ lisas Veske.

Nädal algas kuue avalik-õigusliku ülikooli rektori videopöördumisega, milles iga rektor selgitab mitmekesisuse vajalikkust ning oma ülikooli tegevust selle soodustamisel ja väärtustamisel.

Kolmapäeval, 8. mail said kõik huvilised jälgida ülikoolide sotsiaalmeediakanalitest arutelu „Miks on mitmekesisus akadeemias oluline?“, milles osalesid Tartu Ülikooli anglistika professor Raili Marling, Tallinna Ülikooli soouuringute dotsent Kadri Aavik, Tallinna Tehnikaülikooli juhtimise valdkonna dotsent Merle Ojasoo, Eesti Kunstiakadeemia digitaalse printimise töökoja juhataja ja kunstnik Tanja Muravskaja ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse ja -poliitika vanemlektor Marko Lõhmus. Arutelu juhib Johannes Tralla.

Võrdõigusvoliniku sotsiaalmeediakanalites ja ETV2-s avaldati mitmekesisuse nädala igal päeval üks teemakohane lühiloeng. Sõna said võrdõigusvolinik Christian Veske, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadur Brigitta Davidjants, Eesti Kunstiakadeemia professor Marge Monko, Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Merle Ojasoo ning Tallinna Ülikooli sotsioloogia dotsent Triin Roosalu. Kõiki videoid saab vaadata ka võrdõigusvoliniku YouTube’i kanalilt.

Mitmekesisuse kuu tähistamine Eestis ja Euroopas
Eesti Inimõiguste Keskuse eestvedamisel tähistatakse 8. mail mitmekesisuse päeva. Sel aastal keskenduti kultuurilise mitmekesisuse võimalustele ja keerukustele töökeskkonnas. Mitmekesisuse kuu käib käsikäes kultuuririkkuse aastaga, et pöörata tähelepanu eri kultuuride märkamisele ja väärtustamisele.

Tutvu Eesti Inimõiguste Keskuse koostatud nimekirjaga teemakohastest raamatutest. Kõik olid oodatud oma teadmisi proovile panema mitmekesisuse päeva viktoriinil ning lahendama ühes kolleegidega kultuuriliselt mitmekesise töökeskkonna ja kultuurilise mitmekesisuse bingot.

Euroopa mitmekesisuse kuu keskmes on mitmekesisusega arvestamine ja kaasava töökeskkonna loomine, mis järgivad töömaailma suundumusi. 

Eesti vähikeskuse avakoosolekule tulid kokku asutuste esindajad, kes veavad eest Eesti vähiennetuse ja -ravi korraldust

Eesti vähikeskuse koduks saab Tartu Ülikool

Salutaguse Pärmitehas 31. mail 2024. Hoonete vaade õuealalt, esiplaanil on tehase päikesepark.

Magistrandid tutvusid õppekäikudel pärmi tootmise ja reovee puhastamise tehnoloogiaga

MR eesti loodus tümri

Meedia