Autor:
Jonas Erik Laane

60 000 km rännanud bioklass tähistas juubelit

27. märtsil tähistati molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi poolt teaduse populariseerimise projekti „Rändav bioklass“ 10ndat juubelit.

Rändav bioklass kui üliõpilaste ja õpilaste koostööprojekt teaduse populariseerimiseks gümnaasiumiõpilastele sai alguse maailma juhtiva biotehnoloogia ettevõtte Thermo Fisher Scientific Vilniuses asuva Baltikumi haru toel 2014. aasta alguses, Eestimaa koolide külastust alustati märtsis 2014. 

Thermo Fisher Scientific oli mobiilse teaduse populariseerimise projekti käivitanud Leedus ning otsis võimalust laiendada seda ka Eestisse ja Lätti. Eestis sai partneriks Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut, mis on ainus õppeasutus, kus teadustegevusega sümbioosis valmistatakse ette tuleviku bioteadlasi kõigil kõrghariduse õppeastmetel.  

Ettevõte Thermo Fisher Scientific töötas bioklassile välja gümnaasiumiõpilastele jõukohase protokolli ning varustas klassi mobiilsete komponentidega alates katsete läbi viimiseks vajalikest seadmetest kuni pipettide, kemikaalide ja ühekordsete laborikitliteni. Thermo Fisher Scientific'i algne toetussumma bioklassi varustamiseks Eestis küündis 50 000 dollarini. Firma finantstugi saadab rändavat bioklassi siiani, selleta ei oleks võimalik mobiilse klassi tarvikutega varustamine ning vananenud laboriseadmete väljavahetamine.

10 aastat tagasi korraldati koolides õpitube, kuid „Rändava bioklassi“ projekt tõi endaga uue formaadi. Noortelt noortele jagatakse teadmisi ülikoolielust, õpilastele avaneb võimalus teha katseid kaasaegse laboritehnikaga. Juhendajatest üliõpilasi rikastab kogemus proovida teoorias õpitut klassi ees seistes ja praktikas näidata.
 

Ants Kurg, molekulaarse biotehnoloogia professor, rändava bioklassi üldjuht Eestis

Kohapealsete meeskondade ülesandeks jäi bioklassi meeskondade komplekteerimine ja järjepidev väljaõpe, klassi mööda riiki rändamisega seotud kulude kate ning mitmesugused juhendamise ja klassi toimimisega seotud kulud, suhtlus koolide juhtkondade ja õpetajatega. Rändava bioklassi moto oli algusest peale Teadus noorelt noorele, s.t juhendajatena kaasati bioteaduste erialade üliõpilased, kes koos klassiga kooli rändasid.  

 

Neil päevil, kui rändav bioklass tähistab esimest aastakümmet Leedus ja Eestis, soovime teile esmalt palju õnne, kuid väljendame ka siirast tänu hea koostöö eest. Eriliselt soovime esile tõsta professor Ants Kure panust projekti eestvedamisel ning meeskondade inspireerimisel Eestis. 

 

Egidijus Jaseliūnas, Thermo Fisher Scientific Baltics kommunikatsioonidirektor

Kevadel 2013 oli käivitunud Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi töö, kust leiti enamik üliõpilastest bioklassi juhendajaid. Nii on see siiani, enamik bioklassi juhendajaid on ka BÜS-i liikmed. Teaduse populariseerimine töötab paremini, kui noorte ees seisavad noored, kes tegid oma valiku bioteaduste kasuks alles aasta või paar tagasi. Nendelt julgevad õpilased ka küsimusi esitada ja teha seda natuke laiemas apluaas kui üksnes bioklassi katse. Küsitakse näiteks tudengielu ja ülikoolis õppimise kohta üldiselt. 

Rändav bioklass on andnud mulle võimaluse kasvada ja avardada laiemat pilti bioteadustest ja teaduse populariseerimisest, samuti julgustanud juhtima inimesi ja esindama kollektiivi nii koolides kui ka muudel teaduse populariseerimise üritustel.

Marcella Laura Polverino, geenitehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilane, rändava bioklassi koordinaator õppeaastatel 2022-2023 ja 2023-2024

Rändava bioklassi töö nii nagu ka iga teine kontaktõppe vorm oli pausil koroonaaastatel, kevadest 2020 sügiseni 2021. Vaatama sellele on klass kümne aasta jooksul teinud ligi 200 koolikülastust ja osalenud ligi poolesajal muul üritusel.

Joonisel on näidatud Eesti maakonnad ja mitu külastust on bioklass nende maakondade koolides teinud alates 2014. aastast. Tumedam värv viitab sageduse tõusule. Viimased andmed on seisuga 22.03.2024. Joonise autorid: Teele Eensaar, Jonas Erik Laane

Bioklass on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija. Aastal 2017 pälvis projekt peapreemia Eesti Teadusagentuuri poolt korraldataval konkursil "Anname teadushuvile võimlause II" teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste ja tegevuste sarjade hulgas.

Rändava bioklassi 10 aastat arvudes:

 • 1 üldkoordinaator 
 • 11 üliõpilastest koordinaatorit  
 • 2 abistavat laboranti  
 • 14 koolikülastust õppeaastas keskmiselt  
 • ligi 50 kaasalöömist mitmesugustel üritustel (nt teadlaste öö)
 • 60 000 kilomeetrit rännakuid mööda Eestit 
 • 15 Eesti maakonda läbi rännatud  
 • 4700 üldhariduskoolide õpilast kaasatud 
 • 100 bioteaduste üliõpilast bioklassi juhendajatena 
 • 8 erinevat rahastajat läbi aastate

Mis on rändav bioklass?

 • mobiilne täisvarustusega bioklass, mis saabub kooli kohapeale
 • eesmärgiks on tutvustada eluteadusi ja suurendada õpilaste huvi biotehnoloogia valdkonna vastu
 • klassi ajaline kestvus koolis on 5 tundi, mille sisse kuulub ka klassi püstipanek ja mahavõtt
 • sihtgrupiks on 10.-12. klassi õpilased
 • grupi suuruseks on 24 õpilast, juhendajaid on 4-8
 • bioklass koosneb lühikesest sissejuhatavast teoreetilisest osast ning mitmest bioloogia ja molekulaarbioloogia alasest katsest praktikumi näol, mis haakuvad gümnaasiumi õppeprogrammi rakendusbioloogia osaga

Ülikooli astudes soovisin kohe teha midagi praktilist ning minu õnneks räägiti meile sissejuhataval päeval ka rändava bioklassi projektist, kus oli võimalik asuda katseid tegema. Kahe esimese ülikoolikuu jooksul sain pipeteerimise, PCRi ja elektroforeesi algoskused kätte – märksa varem, kui see oleks juhtunud minu õppekava raames. Koolide külastamine paneb proovile minu oskused õpetajana. Rändavas bioklassis on arenenud minu eneseväljenduse ja õpetamisoskused eesti keeles. Lisaks olen rändavast bioklassist leidnud häid sõpru ja minu sotsiaalne elu ülikoolis on olnud tänu sellele projektile palju värvikam. 

Kirill Nitsenko, rändava bioklassi juhendaja, geenitehnolooogia bakalaureuseõppe 3. kursuse üliõpilane

Loe lisaks: 

Rändava bioklassi koduleht (sisaldab ka kõikide külastuste loetelu)
Tudengid panevad kooliõpilasi katseid tegema

 

Geneetika õppepäev

Geneetika õppepäevad

Geneetika õppepäevad on Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi poolt gümnasistidele suunatud praktiline töötuba, kus antakse noortele võimalus tutvuda bioteaduste metoodikate ning eria
Rändav biolass

Rändav bioklass

Projekti „Rändav bioklass“ eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
Geneetika õppepäev, 22.03.2024

Geneetika õppepäevad tõid Tartusse sajad õpilased