Angela Ivask sai õpetamise arendamise grandi

Juba kaheksandat korda sai Tartu Ülikoolis kandideerida õpetamise arendamise grandile. Õpetamise arendamise grant on toetusraha õppejõule oma õpetamispraktika tulemuslikkuse süsteemseks uurimiseks ja kogemuste tutvustamiseks.

Ülikooli õppekomisjon valis välja õppejõud, kes saavad tänavu õpetamise arendamise grandi. Loodus- ja täppisteaduste valdkonnast sai teiste seas grandi TÜMRI geneetika professor Angela Ivask. Angela Ivask õpetab hetkel loengukursusi Geneetika (Genetics) (6 EAP) ning "Üld- ja käitumisgeneetika" (3 EAP). Õpetamise arendamise grandi raames planeerib ta integreerida oma loengukursustesse senisest tunduvalt enam aktiivõppemeetodeid. 

Õpetamise arendamise granti taotles 11 meeskonda või õppejõudu, neist kaks humanitaarteaduste ja kunstide, kolm sotsiaalteaduste, kolm loodus- ja täppisteaduste ning kolm meditsiiniteaduste valdkonnast. Kõik taotlejad esitasid oma õpetamisalase arengu analüüsi ja tegevusuuringu projekti. Arendusprojektide kaudu soovivad õppejõud pöörata tähelepanu suuremale koostööle erinevate ainete vahel, hindamise sisukusele ning üliõpilaste sügava õppimise toetamisele.

Toetusraha abil alustavad oma õpetamistöö arendamist ja selle tulemuslikkuse uurimist järgmised meeskonnad:

 • humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast
  • Peeter Torop ja Maarja Ojamaa;
  • Kerli Kraus, Madis Maasing, Mihkel Mäesalu ja Anti Selart; 
 • sotsiaalteaduste valdkonnast
  • Ragne Kõuts-Klemm ja Kaspar Kruup;
  • Anne Reino, Veiko Valkiainen ja Veronika Krassavina;
 • meditsiiniteaduste valdkonnast
  • Anti Kalda, Joel Lumpre, Gerhard Grents ja Alan Altraja;
  • Heti Pisarev ja Inga Villa;
 • loodus- ja täppisteaduste valdkonnast
  • Ella Puman ja Natalia Saealle;
  • Angela Ivask.

Otsustamisel võeti arvesse kandidaatide senist tegevust õppijate ja kolleegide toetamisel ning oma õpetamise arendamisel, samuti uurimuse oodatavat mõju õppekvaliteedile struktuuriüksuses, valdkonnas ja ülikoolis laiemalt. Grandi saajad otsustas taotluste, tagasiside ja arutelu põhjal TÜ õppekomisjon. Taotlused vaatasid läbi, tagasiside koostasid ja hinnangu andsid 2019. ja 2020. aastal õpetamise arendamise grandi saanud õppejõud ning personaliarenduskeskuse konsultandid.

Kõik grandisaajad kohtuvad 27. ja 28. juunil suvekoolis. Õpetamise arendamisest ja uurimisest saab rohkem kuulda konverentsil „Õppejõult õppejõule“ 19. jaanuaril 2023.

Lisateave õpetamise arendamise grantide kohta:

Airi Niilo
õpetamisoskuste konsultant
airi.niilo@ut.ee
 

Foto: Andres Tennus, Tartu Ülikool

Rakubioloogia kõrgkooliõpik

Ilmus erakordselt mahukas eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“

LT praktikum

Uus blogipostitus! Martin Kärner: „Enne ooperikirjutamist peab noodikiri selge olema – praktikumid teenivadki seda eesmärki!“

MR geneetika õppepäev foto A Tennus

Kooliõpilased teevad taas põnevaid katseid ja tutvuvad laboritega