Anne-Mai Ilumäe kaitseb doktoritööd

Aeg ja koht: teisipäev, 12. november 2019. a. kell 10.15 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b/2-105, Tartu Ülikooli genoomika instituudi auditoorium)
Doktoritöö teema:
Genetic history of the Uralic-speaking peoples as seen through the paternal haplogroup N and autosomal variation of northern Eurasians
(“Uurali rahvaste geneetiline ajalugu läbi isaliini N ja autosoomse varieeruvuse prisma") 
Õppekava: geenitehnoloogia
Eriala: geenitehnoloogia
Kokkuvõte
Info DSpace'is
Juhendajad: TÜ genoomika instituudi vanemteadurid Kristiina Tambets ja Siiri Rootsi ning TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi arheogeneetika professor Richard Villems
Oponent: dotsent Beniamino Trombetta, PhD, Bioloogia ja biotehnoloogia osakond “C. Darwin”, Rooma Sapienza Ülikool, Itaalia