Mikrokraad

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut pakub õppeaastast 2021-2022 uudset mikrokraadiprogrammi "Genoomijärjestuste analüüs", mille käigus saavad biotehnoloogia ja bioinformaatika huvilised paindlikult tutvuda tippteaduses kasutatavate meetoditega ja jõuda soovi korral täiendusõppest kraadiõppeni. Juba töötavatel spetsialistidel ja teaduritel on programmi läbimisel võimalik suurendada oma konkurentsivõimet tööturul.

Õppetöö toimub ühe aasta jooksul valdavalt e-kanalites. Praktiline õpe toimub õppejõu vahetu toega kas kohapeal või e-vahendeid kasutades.

Oodatud on kõik huvilised, kellel on huvi või vajadus analüüsida bioloogilisi järjestusi ja kasutada vastavasisulisi andmebaase. Kõiki positiivselt sooritatud õppeaineid on võimalik VÕTA korras üle kanda nii TÜMRI poolt pakutavasse Geenitehnoloogia bakalaureuseõppekavasse kui ka Molekulaarsete bioteaduste magistriõppekavasse.