Foto:
erakogu

Ida- ja Kesk-Euroopa eluteaduste juhtivate ülikoolide ja teadusasutuste võrgustik Alliance4Life märgukiri energiakriisis

5. oktoobril võttis Ida- ja Kesk-Euroopa eluteaduste juhtivate ülikoolide ja teadusasutuste võrgustik Alliance4Life vastu märgukirja seoses energiakriisi mõjudega eluteadusega tegelevatele teadusasutustele. 


Märgukirjas tuuakse välja energiakriisi pikaajaline mõju teadusele, mille hulgas on käimasolevate teadusprojektide aeglustumine ning sellega seoses ka kadu projektidele kulunud rahastuse kasutamisel. Eluteadused on oma iseloomult rohket katsetegevust nõudvad ning teadustaristu, mida kasutatakse, energiamahukas. Taristut ei ole võimalik näiteks elektrivooluta jätta ning paljudes kohtades ei ole võimalik ka energiatarbimist oluliselt vähendada, kuna see rikuks katsete materjali või säilitatavad proovikogud. Kõik võrgustikku kuuluvad asutused on juba asutusesiseselt mõelnud energiasäästu peale võttes vastu või leppides kokku energiasäästu meetmed. Samuti võtavad võrgustikku kuuluvad asutused osa Rohelise Labori (Green Lab) algatusest, et praktiliste sammude abil teaduslaborite kulutusi nii majanduslikus kui keskkonna perspektiivis optimeerida. 
 

Konsortsium palub seetõttu riikide valitsustel:
 - võtta arvesse, et eksperimentaalne teadustöö eluteaduste valdkonnas on energiamahukas, mistõttu tuleb teadusasutusi arvestada riigipoolsete toetusmeetmete kavandamisel;
 - ümber vaadata teaduse infrastruktuuri rahastamine, et see vastaks eluteaduste valdkonna kasvavatele kuludele.

Alliance4Life võrgustikku koondub lisaks Tartu Ülikoolile veel üksteist juhtivat eluteaduste institutsiooni üheteistkümnest Euroopa Liidu riigist, mis on EL-iga liitunud alates 2004. aastast. Võrgustiku eesmärk on aidata ületada lõhe Euroopa teadus- ja innovatsiooniruumis. Võrgustikule pandi alus 2017. aastal ning aastatel 2018-2019 viisid institutsioonid ellu esimese ühise Horisont 2020 koostööprojekti. Käimasolev on võrgustiku teine projekt ja kestab kuni 30.04.2024 (H2020).

Pöördumisele on alla kirjutanud Allaince for Life Sciences juhatuse esimees Jiří Nantl

Pöördumise täistekst inglise keeles. 

 

Projekt Alliance4Life_ACTIONS on rahastatud Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020  projektitaotluse nr 964997 raames. Käesolev tekst peegeldab projekti Alliance4Life konsortsiumi seisukohti ning Euroopa Komisjon ei võta vastutust teksti sisu osas.

#kestlikkus
Kunstiline foto üksikust puust ja selle suurest varjust_autor Tuule Müürsepp

Tartu Ülikooli loodusteaduste konverentsil uuritakse kliimakriisis maailma kestlikke arenguteid