Magistritööde kaitsmise komisjonid ja ajakava

 1. Biotehnoloogia, bioinformaatika ja evolutsioonilise bioloogia ja geneetika õppetoolide üliõpilaste kaitsmiste komisjoni koosseis 2012/ 2013 õppeaastal:

Esimees: Maido Remm,  professor
Liikmed: Ants Kurg, professor,
                Tarmo Annilo, vanemteadur,
                 Andres Mäe, dotsent,
                 Riho Teras, vanemteadur,
                 Jüri Parik, lektor

 2.  Arengubioloogia,  rakubioloogia,  molekulaarbioloogia, üldise ja mikroobibiokeemia, biofüüsika ja taimefüsioloogia ning mikrobioloogia ja viroloogia  õppetoolide üliõpilaste kaitsmiste komisjoni koosseis 2012/ 2013 õppeaastal:

Esimees: Margus Pooga professor 
Liikmed: Lilian Kadaja Saarepuu, teadur,
               Jaanus Remme,  professor,
               Evi Padu, dotsent,
               Priit Väljamäe, dotsent,
               Andres Merits, professor
               Kaido Kurrikoff,   vanemteadur

Kaitsmised toimuvad :  6. ja 7. juunil 2013.
1. komisjonil ruumis Riia 23B-105 ja 2. komisjonil ruumis Riia 23B-218

 

Ajakava (Muudetud!) komisjon 1


Ajakava (Muudetud!) komisjon 2