Autor:
Erakogu

Mainekas eluteaduste võrgustik koguneb Tartusse konverentsile

Mõjuka Euroopa teadusprogrammi Horisont 2020 projekti Alliance4Life_ACTIONS osalised saavad pisut enam kui aastase tegutsemise jooksul esimest korda füüsiliselt kokku Tartu Ülikoolis. 

28.-30. aprillini 2022 peetakse konverentsi ja aset leiab noorteadlastele suunatud Oskuste Akadeemia. Konverents avatakse 28. aprilli õhtul ülikooli aulas, järgmistel päevadel töötatakse molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ruumides.  

Alliance4Life võrgustik koondab kaksteist juhtivat eluteaduste institutsiooni üheteistkümnest Euroopa Liidu riigist, mis on EL-iga liitunud alates 2004. aastast (neid riike nimetatakse ka nn uuteks liikmesriikideks ehk EU-13 riikideks). Võrgustiku eesmärk on aidata ületada lõhe Euroopa teadus- ja innovatsiooniruumis, mis valitseb nn vanade ja nn uute EL-i riikide vahel.

Kõik liitunud institutsioonid on oma riikide tippülikoolid või tugevaimad teadusasutused eluteaduste valdkonnas (hinnangu aluseks on mh grantide saamise võimekus Euroopa rahastusprogrammidest), seega on neil võimalik institutsionaalsete muutuste kaudu nii enda sees kui üksteisega suheldes kutsuda esile institutsionaalseid muutusi ja koostööd palju laiemalt kui vaid liikmete ringis. 

Lisaks finantstoetusele, mis kaasneb EL-i liikmelisusega, on institutsionaalsed ja riiklikud muudatused teaduse- ja innovatsioonistrateegiates samuti väga olulised. Võrgustikku koondunud institusioonid leiavadki, et institutsioonisiseste muudatuste tegemine, kogemuste vahetamine ja üksteiselt õppimine suurendab kokkuvõttes kõikide institutsioonide võimekust, üksikute riikide võimekust ning kokkuvõttes ka Euroopa teadusruumist toetuste saamise võimekust aidates seeläbi innovatsioonilõhet ületada. 

Image
Alliance4Life riikide kaart

Võrgustikule pandi alus juba 2017. aastal ning aastatel 2018-2019 viisid institutsioonid ellu esimese ühise Horisont 2020 koostööprojekti. Käimasolev on võrgustiku teine projekt. 

Projekti käigus parandataksegi liitunute institutsionaalseid võimekusi, sh teadusgrantide administreerimist, kutsutakse kodumaale tagasi enda institusioonidest ja riikidest välja läinud talente ning püütakse olla atraktiivne tööandja uute rahvusvaheliste kandidaatide jaoks, kes soovivad asuda tööle võrgustikku liitunud ülikoolidesse.  

Võrgustiku Alliance4Life eesmärgiks on olla suunanäitaja EU-13 riikide ja neist veelgi enam maha jäänud riikide jaoks, toimida kui parimate praktikate võrgustik, mis teeb tihedat koostööd Euroopa teadusvõrgustike ja nn vanade liikmesriikidega. Võrgustik töötab kaasa teaduspoliitikate ja –prioriteetide seadmisel nii vastavates riikides kui EL-i tasandil. Võrgustik omab tänaseks kompetentsi eelkõige selles osas, kuidas Euroopa Liidu raamprogrammides edukamalt osaleda, näiteks antakse soovitusi Euroopa Teadusruumi (European Research Area) ja WIDENING (Laienemine) programmide raames. 

Füüsilisel kogunemisel on suur tähtsus

Mul on väga hea meel, et koroonapiirangud on viimaks nii palju leevenenud, et projekti osapoolte kokkusaamine on võimalik. Üks asi on pidada veebikoosolekuid ja kohtuda kuude või aastate pikkuselt virtuaalselt, hoopis teine asi on aga silmast silma kokku saada ja omavahel asju arutada. 

Projekt on tänaseks jõudnud vähem kui poole peale, mitmed strateegilised dokumendid on koostamisel ja kohtumine partnerülikoolide esindajatega seda väärtuslikum.

Toivo Maimets, TÜ rakubioloogia professor, võrgustiku Tartu Ülikooli poolne esindaja

Tartu konverents, mis toimub täies mahus hübriidkonverentsi vormis, et osaleda saaksid ka kuulajad üle veebi ning kõik soovijad ka väljaspoolt võrgustikku, koosneb kahest suurest osast:

1)    Võrgustiku kohtumine (Community Meeting), võrgustiku partneritele suunatud töökohtumine, mis algab 28. aprilli õhtul avatud konverentsiga Euroopa teadusruumi teemal
2)    Oskuste Akadeemia (Skills Academy), neljast töötoast koosnev akadeemia eeskätt noortele teadastele, järeldoktorantuuris olijatele ja doktorantidele.
Akadeemia teemad on välja valitud võrgustiku eelmise akadeemia osalejate poolt, nendeks hääletati ülekaalukalt järgmised töötoa teemad:

Leadership and Coaching Skills in Science
From IP in the Labs to IP on the Market
Future of Research Training Using Virtual Reality
Science Communication: Present Your Research Results with Confidence


Oskuste Akadeemia koolitajad on valdkonna kogenud eksperdid nii võrgustiku liikmesülikoolidest kui väljaspoolt. 
 

Loe projekti kohta lähemalt ja leia ürituse programm.

 

Projekt Alliance4Life_ACTIONS on rahastatud Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020  projektitaotluse nr 964997 raames. Käesolev tekst peegeldab projekti Alliance4Life konsortsiumi seisukohti ning Euroopa Komisjon ei võta vastutust teksti sisu osas. 
 

MR podcasti salvestuse pilt3 (3.09.2021 Ermo Leuska).jpg

Salvestused (sh inaguratsiooniloengud)

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep