Tüvirakkude ja vähibioloogia uurimisgrupp

Meie töögrupi üheks uurimisobjektiks on inimese embrüonaalsed tüvirakud. Neid rakke iseloomustab lõputu paljunemis- ja iseuuenemisvõime ning pluripotentsus, ehk suutlikkus areneda pea kõigiks kehaomasteks rakkudeks. Oma teadustöös oleme keskendunud nende rakutsükli kontrollile ja pluripotentsuse regulatsioonimehhanismidele.

Lisaks tüvirakkudele on lõputu paljunemisvõime ka vähi- ehk kasvajarakkudel. Kasvajarakkude puhul oleme eelnevalt keskendunud tuumorsupressorvalgu p53 uurimisele. Praegu käimas olev koostööprojekt hõlmab eelkõige arüülsüsivesinike retseptori (AHR) funktsiooni selgitamist pankreasejuha adenokartsinoomis (PDAC). Antud projekti eesmärgiks on testida hüpoteesi, et AHR-i aktiivsuse vähendamine, kasutades spetsiifilisi inhibiitoreid, on potentsiaalne moodus PDAC-i raviks. Oluline on ka märkida, et AHR-i aktiivsuse inhibeerimisel on suur potentsiaal võimendada vähi immuunravi efektiivsust. Koostöös projekti partneritega töötame välja ning testime eelkliinilistes katsetes uudseid AHR-i inhibiitoreid.

Projekti nimi: AHR signalisatsiooni inhibeerimine pakrease kasvajates eesmärgiga suurendada PD-1/PD-L1 inhibiitorite mõju ja ELAVL1 rajale mõjuvat kemoteraapiat
Rahastaja: Balti Teaduskoostöö Programm
Kestvus: 01.01.2021 - 31.12.2023
Projekti kohta lähemalt, sh projekti ülesanded ja fotod projekti partnerite kohtumiselt Kaunases oktoobris 2021.

1. Klepinina, L., Klepinin, A., Truu, L., Chekulayev, V., Vija, H., Kuus, K., Teino, I., Pook, M., Maimets, T. & Käämbre, T. (2021) Colon cancer cell differentiation by sodium butyrate modulates metabolic plasticity of Caco-2 cells via alteration of phosphotransfer network. PLOS ONE, 16(1): e0245348. DOI: 10.1371/journal.pone.0245348

2. Teino, I., Matvere, A., Pook, Martin., Varik. I., Pajusaar, L., Uudeküll, K., Vaher, H., Trei, A., Kristjuhan, A., Org, T. & Maimets, T. (2020). Impact of AHR Ligand TCDD on Human Embryonic Stem Cells and Early Differentiation. Int. J. Mol. Sci. 21(23), 9052. DOI: 10.3390/ijms21239052

3. Matvere, A., Teino, I., Varik, I., Kuuse, S., Tiido, T., Kristjuhan, A., & Maimets, T. (2019). FSH/LH-Dependent Upregulation of Ahr in Murine Granulosa Cells Is Controlled by PKA Signaling and Involves Epigenetic Regulation. International Journal of Molecular Sciences, 20, 3068. DOI: 10.3390/ijms20123068

4. Ervin, E. H., Pook, M., Teino, I., Kasuk, V., Trei, A., Pooga, M., & Maimets, T. (2019). Targeted gene silencing in human embryonic stem cells using cell-penetrating peptide PepFect. Stem Cell Research and Therapy, 10:43. DOI: 10.1186/s13287-019-1144-x

5. Ounpuu, L., Klepinin, A., Pook, M., Teino, I., Peet, N., Paju, K., Tepp, K., Chekulayev, V., Shevchuk, I., Koks, S., Maimets, T., & Kaambre, T. (2017). 2102Ep embryonal carcinoma cells have compromised respiration and shifted bioenergetic profile distinct from H9 human embryonic stem cells. Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects, 1861, 2146-2154. DOI: 10.1016/j.bbagen.2017.05.020

Novaatori artikkel Indrek Teino doktoritöö kohta:

https://novaator.err.ee/1151766/dioksiiniretseptorit-lahanud-doktoritoo…

Martin Farley peab ettekannet kestliku teaduse konverentsil

Martin Farley: laboriteaduste keskkonnamõju vähendamiseks on vaja ühtseid standardeid  

Maakera ja koroonaviirust illustreeriv pilt

VAATA OTSE: Teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased arutlevad viiruste mõju ja tuleviku üle

heleroosad roosid

Eesti Teaduste Akadeemia fondi järgmise aasta stipendiaadid on Ülo Reimaa ja Angela Peeb