TÜMRI „Naised teaduses“ 2022

11. veebruaril peetakse Eestis teist korda rahvusvahelist päeva „Naised teaduses“, mille siinsed algatajad on Tartu Ülikool ja Eesti noorte teaduste akadeemia.

Päeva „Naised teaduses“ hakati ÜRO eestvedamisel tähistama 2015. aastal ning selle eesmärk on esile tuua naiste ja tüdrukute oluline roll teaduse arengus. Tänapäeva maailm seisab paljude suurte lahendamata küsimuste ees, alustades tervishoiuteemadest ja lõpetades kliimakriisiga, mille seljatamisel toetume teadussaavutustele ja teadlaste tööle.

Vaata lühivideot kaamerasilma ette jäänud TÜMRI naistesteadlastest teaduses aastal 2022:

 

Tublisid ja tegusaid naisteadlasi on TÜMRI-s palju! Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut tähistas "Naised teaduses" päeva ka aastal 2021:

Image
MR Naised teaduses 2021 - maskiga

TÜMRI asedirektor, Margus Leppik sõnab, et instituudi naisteadlased on instituudi raudvara, ilma kelleta ei kujuta kaasaegset teadusasutust enam ettegi. „Instituut hindab meie naiskolleegide igapäevast panust teadusesse, õppe ja administratiivtöösse väga kõrgelt. Traditsiooniline peremudel nõuab naistelt palju suuremat panust, et konkureerida oma meeskollegidega. Ometi näeme, et nende panus teadusesse aasta-aastalt suureneb, “ ütleb asedirektor Leppik. 
Molekulaarbioloogia õppetooli juht, professor Tiina Tamm lisab, et tõeline rõõm on selgitada välja asju, mida mitte keegi varem pole suutnud või tahtnud. „Teadus on eluviis, mis võimaldab panustada ühiskonna igakülgse arengu heaks, olenemata soost või vanusest,“ sõnab professor Tamm.

 

TÜ arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asepresident Ester Oras rääkis, et kui eelmisel aastal seda päeva Eestis esimest korda tähistati, oli eesmärk pöörata tähelepanu naisteadlastele laiemalt. Nüüd on aga aeg astuda samme naisteadlaste töö ja murede teadvustamiseks. „Soovime tähelepanu juhtida teemadele, millega naisteadlased iga päev kokku puutuvad, näiteks palgalõhe või soostereotüüpne rolliootus,“ lausus Oras.

 

 

Eestis peetakse naisteadlaste päeva teist korda. Rahvusvaheliselt on päeva „Women and Girls in Science“ tähistamise eestvedajad UNESCO ning ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Agentuur. UNESCO ürituste keskmes on sel aastal naiste tähtsus koroonakriisile reageerimisel.

 

3. veebruarist 17. märtsini saavad Baltimaade noored naisteadlased kandideerida mainekasse L’Oréali ja UNESCO programmi „Naised teaduses“. Eesti, Läti ja Leedu väljapaistvatele naisteadlastele antakse seitse 6000 euro suurust uurimistoetust. Lisaks nomineeritakse igast Balti riigist üks auhinnasaaja L’Oréali ja UNESCO rahvusvahelisele tõusvate talentide ühiskonkursile (International Rising Talent).

 

Päeva „Naised teaduses“ kajastamisel sotsiaalmeedias saab kasutada teemaviiteid #naisedteaduses ja #WomenInScience.

 

Pressiteade TÜ välisveebis.

Teemakohane leht ÜRO veebilehel.

MR podcasti salvestuse pilt3 (3.09.2021 Ermo Leuska).jpg

Salvestused (sh inaguratsiooniloengud)

MR eesti loodus tümri

Meedia

Tartu ülikooli õppehoone Aia (Vanemuise) t. 46 1930-ndatel

Õppeaasta avaaktus 4.09 kell 12.15 - 13.00