Autor:
Sulev Kuuse

Vabariigi President tutvus TÜMRI ja BiotaTec OÜ vahelise viljaka koostööga

Eesti Vabariigi President Alar Karis tutvus eelmisel nädalal TÜMRI ja bioleostamise tehnoloogiaid arendava ettevõtte BiotaTec OÜ vahelise viljaka koostöö tulemuste ja edusammudega.

BiotaTec OÜ ja TÜMRI koostöö on aasta-aastalt tihenenud, hõlmates tänaseks lisaks teadusmahukale uurimistööle, nii teadmussiirde teadlaseid kui doktorante. Kohtumine leidis aset BiotaTec OÜ piloottehases, kus viibides sai president ülevaate kriitiliste toormete hetkeseisust maailmas ning bioleostamise potentsiaalist vähendada Euroopa Liidu sõltuvust impordist antud toormete puhul. Kuna paljud neist materjalidest on vajalikud rohetehnoloogiate arendamiseks ja kasutusele võtmiseks, sõltub süsinikuneutraalsele energiamajandusele üleminek haruldaste muldmetallide kättesaadavusest. Seega on antud materjalide impordisõltuvuse vähendamine ja nende puhastamise keskkonnamõju minimeerimine üks EL-i prioriteete. Üht BiotaTec OÜ ambitsioonikat projekti, elektroonikajäätmetest ehk e-romust väärismetallide eraldamist ja edasist väärindamist, toetas EAS hiljuti rakendusuuringute programmi raames 1,94 miljoni euroga.

BiotaTec OÜ saavutusi metallide eraldamisel toormetest ja tööstusjääkidest tutvustasid ettevõtte omanik Sirli Sipp Kulli, BiotaTec OÜ teadusjuht ja MRI kaasprofessor Priit Jõers ning teadustöötajad Gintare Liudžiūtė, Oleksandra Hladyr, Astrid Laidna ja Jaan Vihalemm.

Astrid Laidna ja Jaan Vihalemm on alates käesolevast aastast ka TÜMRI doktoriõppe teadmussiirdedoktorandid. TÜMRI direktor Maia Kivisaar ja asedirektor Margus Leppik valgustasid president Alar Karist kohtumisel TÜMRI ja BiotaTec OÜ vahelisest senisest viljakast koostööst, selle algusest, arengust ja samuti tulevikuperspektiividest, mis on musternäide akadeemilise teaduse ja rakendusuuringute edukast sümbioosist.

 

Fotogalerii sündmusest:

Eesti vähikeskuse avakoosolekule tulid kokku asutuste esindajad, kes veavad eest Eesti vähiennetuse ja -ravi korraldust

Eesti vähikeskuse koduks saab Tartu Ülikool

MR eesti loodus tümri

Meedia

Vaade laboris

Teadus- ja arendusprojektid