Vaimne tervis ja võrdne kohtlemine

Psühholoogiline nõustamine on mõeldud üliõpilaste ja töötajate toetamiseks nii akadeemilises kui ka isiklikus elus ette tulevate raskuste korral. Nõustamisele võivad tulla kõik Tartu Ülikooli töötajad ja üliõpilased (ka doktorandid), sh Pärnu ja Narva kolledži ning Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilased. Nõustamine on Tartu Ülikoolis tasuta.

Tartu Ülikoolil on valminud võrdse kohtlemise koduleht, moodustatud on võrdse kohtlemise tugiisikute võrgustik. Kodulehel on toodud rida videosid, milles viidatakse enamlevinud võrdse kohtlemise prontsiipide rikkumisele, selgitatakse, kuidas ja kellele esitada kaebus, kui rikkumine võib olla toime pandud. 

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Mikroobikunsti töötuba Tartu Tudengipäevadel, 27.04.2024

Tudengipäevadel loodi mikroobidega kunsti

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“