Venia legendi loengud: Marina Lepp ja Eno Tõnisson

18. jaanuaril toimuvad Marina Lepa ja Eno Tõnissoni venia legendi loengud J. Liivi 2 ruumis 405. Loengud toimuvad eesti keeles ja on avatud kõigile kuulajaile. 

Kell 14:00 - Marina Lepp: Programmeerimise MOOCid: lugu 

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut on eestikeelseid programmeerimise MOOCe ehk vaba juurdepääsuga e-kursusi korraldanud alates 2014. aastast. Programmeerimisteadmisteta osalejatele mõeldud kursus „Programmeerimisest maalähedaselt“ oli ülikooli esimene eestikeelne MOOC. Sissejuhatavale kursusele järgnesid „Programmeerimise alused“ ja „Programmeerimise alused II“. Viie aasta jooksul on MOOCidel osalenud rohkem kui 15 000 inimest ja huvi on endiselt suur. Ettekandes tutvustatakse tegevusuuringut MOOCide väljatöötamise kohta, MOOCide materjali täiendamist erinevate toetamismehhanismidega (nt murelahendajate lisamist), MOOCide automatiseerimise (või masinlikuks muutmise) võimalust. Samuti esitletakse ettekandes MOOCide osalejate taustauuringu tulemusi.

Loeng toimub seoses Marina Lepa asumisega informaatika dotsendi ametikohale.

Kell 15:00 - Eno Tõnisson: Programmeerimise MOOCidest gümnaasiumi valikkursusteni

Oleme viis aastat korraldanud programmeerimise vaba juurdepääsuga e-kursusi (MOOC) ja neil on osalenud tuhandeid inimesi. Osalenute hulgas on olnud küll sadu õpilasi, aga üldises plaanis ei ole neid väga palju olnud. 2017. aastal korraldasime MOOCi "Programmeerimise alused" kaks korda spetsiaalselt õpilastele. Ettekandes tutvustataksegi seda kogemust. Samuti tulevad vaatluse alla gümnaasiumi informaatika valikkursused "Programmeerimine" ja "Tarkvaraarendus", mis on osa viiest valikkursusest, mida hetkel välja töötatakse.  Tuuakse välja valikkursuste "Programmeerimine" ja "Tarkvaraarendus" sarnasused ja erinevused võrreldes e-kursustega "Programmeerimise alused" ja "Programmeerimise alused II".

Loeng toimub seoses Eno Tõnissoni asumisega informaatika didaktika dotsendi ametikohale.