Autor:
erakogu

Eluteaduste võrgustik Alliance4Life kohtus Sofias ja Smolenices

Kesk- ja Ida-Euroopa eluteaduste juhtivate ülikoolide ja teadusasutuste võrgustik Alliance4Life kohtus Sofias ja Smolenices, et jagada teadmisi teadusgrantide haldajatele ja vahetada mõtteid võimalike ühiste teadusprojektide teemal. 


Teadusgrantide haldajate kohtumine Sofias

Bulgaaria pealinnas Sofias toimus projekti 17ndal kuul (12.-16.09.22) kohtumine, mille korraldas Sofia Meditsiiniülikool. Kohtumine hõlmas kolme suurt osa: 

  • Juhatuse koosolek (Meeting of the Board)
  • Rahvuslik kaasamisüritus (Trigger Event)
  • Teadusgrantide haldajate koolitus (Research Management Administration Academy)


Osalejatele pakuti võimalust külastada Sofia Meditsiiniülikooli raamatukogu ning meditsiiniülikooli linnakus paiknevat Bulgaaria biopanka. 

Juhatuse koosolekul arutati lisaks projekti käekäigule konsortsiumi seisukohti energiakriisis (loe lähemalt).
Rahvuslikule kaasamisüritusele Sofia Meditsiiniülikooli aulas olid palutud meditsiiniülikooli juhtkond (rektor Latchezar Traykov, rahvusvahelise integratsiooni prorektor Tsvetalina Tankova), Bulgaaria haridusministeeriumi esindaja, mitmete ülikooli kliinikute ja osakondade juhid, erameditsiiniasutuste esindajad jmt rahvuslikud võtmeisikud. Rektor Latchezar Traykov andis ülevaate Bulgaaria värskest teadusülikoolide kontseptsioonist, mida Sofia Meditsiiniülikool juhib. Teadusülikoolide kontseptsioon erineb klassikalisest ülikooli kontseptsioonist seeläbi, et erilist rõhku pannakse kõrgetasemelise teadustöö toetamisele. Prorektor Tsvetalina Tankova andis riiklike institutsioonide esindajatele ülevaate Alliance4Life projektist ja selle olulisusest Bulgaaria eluteadusele. 

Alliance4Life projekti koordinaator Zlatuše Novotná ettekanne keskendus Masarycki Ülikooli ja CEITEC’i (Kesk-Euroopa Tehnoloogiainstituut) kogemusele ülikooli grandikeskuse loomisest ja edendamisest. Masarycki Ülikooli grandikeskus aitab tõhusalt kaasa ülikooli uute teadus- ja innovatsiooniprojektide toomisel, Zlatuše Novotná oli selle osakonna rajaja ja esimene juht. Grandikeskus, mis hõlmab nii grantide ettevalmistamise (teadlaste nõustamise, grantide koostamise ja projektikirjutamise) kui grantide hilisemat haldamise (rahastusreeglid, finantsdistsipliin, aruandlus, hanked) osa, koondab paarkümmend professionaali, kelle leidmisesse ja hilisemasse koolitusse on märkimisväärselt investeeritud. Meeskond hõlmab andekaid projektikirjutajaid ja rahastusmeetmete nõustajaid. Töö tulemusena on ülikoolil ette näidata väärikas grantide portfell, kus on esindatud kõik ihaldusväärsed grandiskeemid. Osakond koolitab järjepidevalt oma ülikooli töötajaid ja kraadiõppureid ning kolleege üle Euroopa. Kaks osakonna töötajat, Jakub Zeman ja Ladislav Čoček, olid ka Sofia Teadusgrantide haldajate koolituse koolitajad. 

Strateegiline institutsionaalne juhtimine ning professionaalne grantide haldajate meeskond on otseselt seotud asutuse võimekusega meelitada tööle talente üle maailma ning omada märkimisväärset kõrgetasemeliste rahvusvaheliste projektide arvu ülikoolis. Teadusgrantide haldajate koolitus oligi suunatud selle võimekuse tõstmisele Alliance4Life projektis osalevates asutustes. Igast riigist oli koolitusele võimalik saata 1-2 esindajat, Bulgaaria kui korraldaja 3-4 esindajat, et hoida koolitusgrupp sidus ja suhteliselt väike. Koolitus leidis aset neljal päeval ning jätkub veel kahel projekti kohtumisel 2023. aastal. 

Esimene koolitus teemal „Grandid, nende rahastamine & bibliomeetria ja evalveerimine“ koosnes neljast osast:
1)    Rahastusmaastik EL-is
2)    Projektide haldamine: projektimõtlemine
3)    Teadus- ja innovatsiooniprojekti taotluse evalveerimine
4)    Bibliomeetria kui teaduse evalveerimise vahend
Viimase sessiooni koolitajad olid Masarycki Ülikooli bibliomeetria spetsialistid Monika Sieberová ja Michal Petr. 

Image
RMA Academy osalejad


Tartu Ülikoolist osalesid kohtumisel projekti juht Tartu Ülikoolist, professor Toivo Maimets, grandikeskuse juhataja Siret Rutiku ja projektijuht Teele Eensaar molekulaar- ja rakubioloogia instituudist.Teaduslik minikonverents Smolenices

Slovakkia Teaduste Akadeemia residentsis Smolenices toimus projekti 18ndal kuul (3.-5.10.22) teaduslik minikonverents koos ettevõtlussektori esindajatega.
Minikonverentsi teema „Vähk ja metaboolsed haigused“ oli mitmete väljapakutute seast ühiselt projektis osalevate asutuste poolt valitud teema, mis võimaldaks koostööd ühiste teadus- ja arendusprojektide taotluste esitamise näol. 

Konverentsi eesmärk oli kuulata ära iga osaleva ülikooli/asutuse kompetents välja pakutud teemal ning tutvuda kohapeal farmaatsia ja meditsiinisektori ettevõtluspartneritega. Konverentsi ettekanded hõlmasid vähihaiguse geneetilise, epigeneetilise ja füsioloogilise mehhanismi uuringute tutvustusi nii eelkliinilises kui kliinilises faasis, samuti teadmussiiret haiguse diagnostikasse ja ravisse.

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudist pidas suulise ettekande rakubioloogia magistrant Pauliine Konsa teemal „Arüülsüsivesinike retseptori roll inimese pankrease adenokartsinoomi rakuliinides“. Pauliine rääkis oma ettekandes lähemalt signaalradadest, mis soodustavad vähirakkude elulemust ning sellest, kuidas seda pärssida.

Image
Pauliine Konsa ettekannet pidamas

Konverentsil oli mitmeid kõrgetasemelisi ettekandeid nagu näiteks Prof. Pawel Swietachi uurimus, kuidas vähirakud madala pH ja vähese hapniku kekskonnas muteeruvad. Huvitavad oli ettekanded kliinilistel teemadel, näiteks rakuvaba vähi DNA detekteerimisest ja monoklonaalsete antikehade kasutamisest vähiravis. Üritus andis suurepärase võimaluse leida uusi koostöökontakte ja –partnereid.
 
Korraldaja kokkuvõte Smolenice üritusest. 
 

Projekt Alliance4Life_ACTIONS on rahastatud Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020  projektitaotluse nr 964997 raames. Käesolev tekst peegeldab projekti Alliance4Life konsortsiumi seisukohti ning Euroopa Komisjon ei võta vastutust teksti sisu osas.

MR eesti loodus tümri

Meedia

Toivo Maimets in the inauguration speech of professor Elin Org 03.04.2024 in the university aula

Teadus- ja innovatsioonilõhe kahandamiseks on Kesk- ja Ida-Euroopa teadlastel vaja toetusmeetmeid enamaks kui vaid võrgustumiseks

Doktoridiplomite kaaned

Kaitstud doktoritööd