Autor:
Kaspar Koolmeister

Ettevõtete esindajad üllatusid suurest hulgast entusiastlikest üliõpilastest

Neljandat korda toimunud Tartu Ülikooli Maarjavälja karjääripäev kujunes edukaks nii kohale tulnud ettevõtetele kui ka osalenud üliõpilastele. Ettevõtete ampluaa oli lai, mis võimaldas tööandjatel ja üliõpilastel luua väga eritahulisi sidemeid. Registreerimislehele pani end kirja ligi neljasada üliõpilast, ettevõtteid oli üle kolmekümne. 

Esmakordselt karjääripäeval osalenud ettevõtte esindajad oli meeldivalt üllatunud nii suure hulga entusiastlike üliõpilaste üle. 

Geenitehnoloogia programmijuht Margus Leppik ütles päeva alustades, et on oluline tuua kokku ettevõtjad ja üliõpilased. See on mõlemale poolele kasulik kontaktide loomine. Ettevõtjad ja asutused saavad tutvustada oma ettevõtet ning rääkida, keda nad tööle ja praktikale ootavad. Üliõpilased saavad aimu erinevatest võimalustest tööturul ning sõlmida eelkokkuleppeid tulevaseks karjääriks. „Oluline on teadvustada ettevõtetele ka ülikoolis käivitunud teadmussiirdedoktorantuuri ja -magistrantuuri võimalusi, kus magistrandil või doktorandil on võimalik oma töö teostada ettevõttes omades juhendajaid nii ettevõttes kui ülikoolis ning ühendada ettevõtte tootlikkus ja ülikooli teadmised ühiseks innovatsiooni ning majanduse veduriks,” lisab Leppik. 

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan Leho Ainsaar rõhutas, et ülikooli lõpetanutest ei maksa oodata mingi kindla oskusega palgatöölisi vaid õppimis- ja arenemisvõimelisi noori, kes suudavad ettevõttes kohapeal omandada spetsiifilisemad oskused ning samas oma peaga mõeldes tuua ettevõttesse uut teadmist ning innovatsiooni. 

Seoses tudengite ja ettevõtete suure huviga kipub V Spaahotell ja Konverentsikeskus juba praegu kitsaks jääma, mistõttu tuleb korraldajatel järgmiste karjääripäevade planeermisel kaaluda suurema messiala leidmist.  

Karjääripäeva aitasid korraldada molekulaar- ja rakubioloogia instituut, ökoloogia ja maateaduste instituut, füüsika instituut, keemia instituut, tehnoloogiainstituut ja farmaatsia instituut.

Valdkonnas toimub lisaks Maarjavälja karjääripäevale ka Delta karjääripäev, mis on veel suurem ja toimub 28. veebruaril 2024 juba viiendat korda. Seal osalevad IT- ja majandussektori ettevõtted. 

Vaata osalenud ettevõtteid siit.

MR eesti loodus tümri

Meedia

Vaade laboris

Teadus- ja arendusprojektid

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos