Autor:
erakogu

Hedvig Tamman pälvis maineka EMBO installatsioonigrandi

TÜ geneetika teadur Hedvig Tamman pälvis maineka EMBO installatsioonigrandi. EMBO (ingl k European Molecular Biology Organization) installatsioonigrant toetab noori teadlasi isikliku uurimisgrupi ja labori loomisel tugevdamaks bioteadusi grandiprogrammis osalevates riikides. Eesti osaleb EMBO installatsioonigrandi programmis alates 2006. aastast. EMBO installatsioonigrandi suurus on 50 000 € aastas.

 

17. jaanuaril kuulutati välja käesoleva aasta EMBO installatsioonigrandi saajad (11 saajat seitsmest riigis), kelle hulgas on TÜMRI geneetika teadur, alates 1. veebruarist 2023 geneetika kaasprofessor Hedvig TammanEMBO installatsioonigrandi eesmärk on võimaldada noorel teadlasel panna alus oma iseseisvale grupile. Antud juhul (grandi teema: Poomisvastus Pseudomonas putida faagivastases kaitses) suunatakse saadud rahastus bakterite poomisvastuse ja bakteriviiruste vaheliste seoste uurimisele. Poomisvastus (inglise keeles stringent response) on tugev regulatoorne vastus, mida kutsuvad esile järsud muutused, sh bakteri nakatumine viirusega.

 

Toimiv poomisvastus on sageli põhjuseks, miks patogeenseid baktereid on keeruline hävitada. Selle projekti raames läbiviidavad alusuuringud võimaldavad paremini aru saada, kuidas bakterid end viiruste vastu kaitsevad, ja võivad pikas perspektiivis viia bakteriofaagidel tuginevate lahendusteni, kuidas võidelda stressiseisundis bakterite vastu.

EMBO installatsioonigrandi saaja, TÜ kaasprofessor Hedvig Tamman

Bakteriviirused (bakteriofaagid) on kõige levinum eluvorm Maal. Nende pidev koosevolutsioon bakteritega mõjutab nii bakterite kaitsevastuseid viirustele kui ka viiruste bakterivastast võimekust. Käesoleva projekti eesmärk on uurida keskkonnabakter Pseudomonas putida ühe peamise stressivastuse – poomisvastuse – osalust bakterite ja faagide pidevas võidurelvastumises.

Projekti käigus koostatakse Eesti keskkonnaproovidest eraldatud P. putida't nakatavatest bakteriofaagidest raamatukogu ja uuritakse lähemalt nende viiruste nakatamisvõime sõltuvust bakteri stressivastusest, keskendudes poomisvastuse vastaste faagimehhanismide tuvastamisele ja mõistmisele.

 

„EMBO installatsioonigrandid annavad teadlastele tohutu võimaluse alustada laia valikut ambitsioonikaid bioteaduse projekte. Programm toetab rühmajuhte oma laborite asutamisel ja arendamisel, pakub mentorlus-, võrgustike- ja koolitusvõimalusi ning ka aitab luua elavat, interdistsiplinaarset riiklikku ja rahvusvahelist teaduskogukonda.”

EMBO direktor Fiona Watt

Iga rühmajuht saab kolme kuni viie aasta jooksul aastas 50 000 eurot ja saab taotleda ka lisatoetusi kuni 10 000 eurot aastas. Toetuse saajad saavad osa EMBO teadlaste võrgustikust, mis koosneb enam kui 600-st pragusest ja endisest EMBO teadlasest. Grandi saajatele pakutakse võrgustike loomist, juhendamist ja koolitusvõimalusi, samuti juurdepääsu Euroopa molekulaarbioloogia labori põhirajatistele (EMBL) Saksamaal Heidelbergis.

Iga-aastastest maksetest 35 000 eurot annavad iga osaleva riigi rahastusasutused või ministeeriumid ja 15 000 eurot annab EMBC (European Molecular Biology Conference). Eesti poolt tagab rahastuse Eesti Teadusagentuur.

Uute EMBO installatsioonigrantide abiga luuakse uued teadusgrupid erinevatesse Euroopa riikidesse. Üks labor asub Horvaatias, üks Tšehhis, üks Eestis, kaks Leedus, kaks Poolas, kaks Portugalis ja kaks Türgis. 11-st toetuse saajast kuus on naised (55%) ja viis on mehed (45%). Kõik grandi saajad on töötanud vähemalt kaks aastat järjest väljaspool seda riiki, kuhu nad oma töögrupi loovad. Sel aastal toetatud uurimisprojektid hõlmavad erinevaid teemasid nagu vähibioloogia, viiruste dünaamika, geenide editeerimise tehnoloogiad ja fütoplanktoni roll globaalses maailma süsinikuringluses.

Image
Hedvig Tamman sai EMBO grandi

Hedvig Tamman kaitses 2016. aastal TÜMRI-s doktorikraadi geneetika erialal kaasprofessor Rita Hõraku juhendamisel. Tema doktoritöö oli seotud bakterite kromosomaalsete toksiin-antitoksiinsüsteemide funktsionaalsuse uurimisega bakteris Pseudomonas putida. Aastatel 2016 – 2021 läbis ta järeldoktorantuuri Belgias (Department of Cellular and Molecular Microbiology, Université libre de Bruxelles (ULB, Brüsseli vaba ülikool)), kus ta tegeles bakterite stressivastuste ning mitmete stressivastuste osalevate valkude struktuuri määramisega.

Eestisse tagasitulekuks sai ta tagasipöörduva teadlase toetuse (MOBTP), milles ta on projekti vastutav täitja. Tal on aastatel 2014-2022 ilmunud 16 teaduspublikatsiooni, neist viimase viie aasta jooksul 10 ning paljud neist kõrgetasemelistes teadusajakirjades nagu näiteks Molecular Cell, Nature Chemical Biology, Nature Communications, Scientific Reports. Lisaks on Hedvig Tammanil õppetöö läbiviimise kogemus ülikoolis ning ta tegeleb ka tudengite juhendamisega.

 

Tutvu kõikide selleaastaste grandisaajatega lähemalt EMBO kodulehel.

Intervjuu Hedvig Tammaniga EMBO kodulehel: 
Meet EMBO Installation Grantee Hedvig Tamman: Shutting down to survive

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Toivo Maimets in the inauguration speech of professor Elin Org 03.04.2024 in the university aula

Teadus- ja innovatsioonilõhe kahandamiseks on Kesk- ja Ida-Euroopa teadlastel vaja toetusmeetmeid enamaks kui vaid võrgustumiseks

TÜMRI 30. juubeli konverents Omicumi maja suures auditooriumis

TÜMRI ja GI aastakonverentsid