Autor:
Pixabay

JÄRELVAADATAV: Ringbiomajanduse konverentsil vaadatakse teaduse ja ettevõtluse tulevikku

 

12.–13. veebruarini toimus Tallinnas ringbiomajanduse konverents „Three pillars of Circular Bioeconomy: Talent, R&D, and Technologies“. Üritus tõi kokku bioinseneeria teadlased, ettevõtjad ja arendustegevuse eestvedajad, kes jagasid kogemusi valdkonnaga seotud teadmussiirde ja ettevõtluse vallas. 

Ringbiomajandus ühendab nii bio- kui ka ringmajanduse põhimõtteid ning selle juures on tähtsaimal kohal biopõhise toorme ja jäätmete töötlemine biotehnoloogiliste meetoditega. Eksperdid peavad rakutüvede digitaliseeritud arendamist üheks Eesti perspektiivikaimaks süvatehnoloogiaks, millel on märkimisväärne mõju nii teadus- ja arendustegevusele, rakendusuuringutele kui ka iduettevõtlusele. 

Konverentsi ühe peakorraldaja, Tartu Ülikooli molekulaarbioloogia kaasprofessori Ilona Faustova sõnul aitavad ringbiomajanduse elujõulisuse tagada eeskätt kõrgetasemeline teadustegevus ja uuendusliku tehnoloogia arendamine. „Seejuures on oluline koostöö nii eri teadusvaldkondade kui ka ühiskonnasektorite vahel, mis võimaldab köita parimaid talente ja pakkuda neile teaduse kõrval rakendust ka ettevõtlusmaastikul,“ ütles Faustova.  

Konverentsi esimesel päeval keskenduti biotehnoloogia arengule nii teaduses, rakendusuuringute vallas kui ka süvatehnoloogia iduettevõtluses. Käsitletavad teemad olid biotöötlemine ja biotootmine, puidu- ja toiduainetööstuse jäätmete väärindamine, süsihappegaasi püüdmine atmosfäärist ja selle kasutamine toidu koostisosade ja kemikaalide tootmiseks. Samuti uuriti strateegiaid, kuidas julgustada ettevõtteid tegema investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning maandama sellega seotud riske.

Teisel päeval olid kavas seminarid ja töötoad. Seminaride keskmes oli biotehnoloogia tulevaste tippspetsialistide koolitamine ja värbamine. Praktilistes töötubades räägiti, kuidas jõuaksid süvatehnoloogia rakendused turule ja mil viisil nendega tulu teenida. Samuti olid vaatluse all Euroopa Liidu õigusaktid, millega reguleeritakse biotehnoloogia meetoditega loodud uuendtoidu registreerimist. Eraldi on tähelepanu all töövahendid, mis aitavad bioettevõtteid hallata. Sõna said nii teadlased, ettevõtjad kui ka poliitikakujundajad. 

Konverents toimus Technopolis Tallinna Öpiku konverentsikeskuses (Valukoja 8). Üritus saab teoks Tartu Ülikooli gaasfermentatsiooni tehnoloogiate ERA õppetooli, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse rakendusuuringute programmi ja AS-i Metrosert rakendusuuringute keskuse koostöös. 

Konverentsi 1. päeva pildigalerii (fotograaf Maksim Toome)

Konverentsi 2. päeva pildigalerii (fotograaf Maksim Toome)

Konverentsi päevakava: 

Image
Konverentsi reklaam

 

Konverentsi video:

Toivo Maimets in the inauguration speech of professor Elin Org 03.04.2024 in the university aula

Teadus- ja innovatsioonilõhe kahandamiseks on Kesk- ja Ida-Euroopa teadlastel vaja toetusmeetmeid enamaks kui vaid võrgustumiseks

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

arutelu konverentsil Meie valik ja selle tagajärjed: 20 aastat Euroopa Liidus

Suvine kestlikkuse infokiri annab mõtteainet ühiskonda mõjutavate otsuste langetamiseks