Kromatiini uurimisgrupp

Kõikide rakkude elutegevus sõltub neis leiduva geneetilise informatsiooni korrektsest pärandumisest ning koordineeritud ja õigeaegsest avaldamisest – DNA replikatsioonist ja geenide transkriptsioonist. Neid protsesse reguleeritakse mitmetel tasanditel, millest üheks on DNA-le ligipääsu andmine või takistamine kromatiini poolt. Meie töögrupi uurimisobjektiks ongi kromatiin ja selle roll geenide transkriptsiooni ning DNA replikatsiooni reguleerimisel eukarüootsetes rakkudes.

Meie uurimistöö eesmärgiks on selgitada kromatiinil toimuvaid muudatusi, mis aitavad kaasa DNA replikatsiooni ja transkriptsiooni korrektsele toimumisele ning tagavad nendes protsessides vajalike valgukomplekside ligipääsu DNA-le. Eeskätt on meie uurimisobjektideks valgud, mis osalevad histoonide erinevate modifikatsioonide tekitamisel või kromatiini modifikatsioonide detekteerimisel ning mis omavad olulist rolli DNA replikatsiooni ja transkriptsiooni initsiatsioonil. Oma uurimistöös kasutame mudelorganismina pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae), mille eeliseks on kiire kasv ning laialdased võimaluse erinevate geneetiliste ja biokeemiliste kastete teostamiseks.

 

Päise pilt: RNA polümeraas geeni transkribeerimas (Pilt „maalitud“ tardsöötmega tassile kasutades erinevat värvi pärmiliike).
Idee ja teostus: Mari Ann Rebane, Signe Värv, Sulev Kuuse, Arnold Kristjuhan

Reinapae, A., Ilves, I., Jürgens, H., Värv, S., Kristjuhan, K., & Kristjuhan, A. (2023). Interactions between Fkh1 monomers stabilize its binding to DNA replication origins. The Journal of biological chemistry299(8), 105026.

Peil, K., Jürgens, H., Luige, J., Kristjuhan, K., Kristjuhan, A. (2020). Taf14 is required for the stabilization of transcription pre‑initiation complex in Saccharomyces cerevisiae. Epigenetics & Chromatin 13: 24.

Sein, H., Reinmets, K., Peil, K., Kristjuhan, K., Värv, S., Kristjuhan, A. (2018). Rpb9-deficient cells are defective in DNA damage response and require histone H3 acetylation for survival. Scientific Reports 8: 2949.

Reinapae, A., Jalakas, K., Avvakumov, N., Lõoke, M., Kristjuhan, K., Kristjuhan, A. (2017). Recruitment of Fkh1 to replication origins requires precisely positioned Fkh1/2 binding sites and concurrent assembly of the prereplicative complex. PLoS Genetics 13: e1006588.

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep

Akadeemik Andres Metspalu

Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks