Maarjavälja karjääripäev 2022

Maarjavälja karjääripäev toimub 5. mail 2022 suuremana kui kunagi varem. Osalema on oodatud kõik Maarjavälja instituutide üliõpilased ning molekulaar- ja rakubioloogia ning ökoloogia ja maateaduste instituudi tudengid.

Tule ja leia endale juba täna tuleviku töökoht.

Ettevõtetega on võimalik tutvuda terve päeva jooksul, samuti küsida nõu karjäärinõustajatelt.

Aega karjääripäeva alguseni

Päevakava

12.30-12.35

Karjääripäeva avab dekaan Leho Ainsaar

12.40-12.55

Mis on karjäärinõustamine ja kas mul oleks seda vaja?

13.00-13.20

Keemikutele suunatud ettevõtete tutvustamine

13.30-13.50

Füüsikutele suunatud ettevõtete tutvustamine

14.00-14.20

Geenitehnoloogidele  ja bioloogidele suunatud ettevõtete tutvustamine

14.30-14.50

Geoloogidele ja keskkonnatehnoloogidele suunatud ettevõtete tutvustamine

15.00-15.20

Geograafidele suunatud ettevõtete tutvustamine

15.30-15.50

Arvutitehnikutele suunatud ettevõtete tutvustamine

16.00-16.10

Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Kõik on karjääripäevale oodatud, aga ürituse paremaks organiseerimiseks palun registreerige ennast.

Osalevad ettevõtted ja asutused

Milrem Robotics

Milrem Robotics toodab kaitse- ja tsiviilsektorile mõeldud mehitamata maismaasüsteeme. Me arendame

robotsüsteeme nii tööstustele kui lahinguväljale ning viime läbi sõjalise doktriini ning operatsioonianalüüse.

Pakume samas ka inseneriteenuseid, tehnilisi konsultatsioone ning prototüüpimist.

Lühidalt öeldes: me arendame ägedaid asju iga kuu, iga nädal, iga päev.

GSCAN

/collapsed/GScan on oma valdkonnas maailma tipus tegutsev noor tehnoloogiaettevõte. Me arendame uudseid looduslikul kiirgusel põhinevaid 3D-skännereid ehk tomograafe. Meie põhiline tegevus seotud peamiselt turva-, tolli-, ehitiste ja suurte objektide läbivalgustamise valdkonnaga. Lisaks äriprojektidele osaleme ka kosmose- ja mesditsiinitehnoloogia projektides koos tuntud ülikoolide (Tartu, UCLouvain, Exeter, UCL) ja tugevate teadus-arendusastustega (DLR, ESA, KBFI). Meie tiimis töötavad nii tehnoloogia valdkonna tippspetsialistid (osakeste- ja kiigusfüüsikud, tehnoloogia arendajad, AI-eksperdid, elektroonikud, insenerid jt) kui ärivaldkonna tegijad (iduettevõtte ärijuhtimine, müük, tehnoloogia kommertsialiseerimine). Otsime oma tiimi aktiivseid ja tegusaid töötajaid, kes tahavad kaasa lüüa millegi täiesti uue loomisel ja on valmis väga erinevateks väljakutseteks!/collapsed/
 

Solis Biodyne

EST
Solis BioDyne on arendanud ja tootnud biotehnoloogilisi reagente ülikoolilinnas Tartus alates 1995. aastast, tõustes üheks juhtivaks reagentide tootjaks Euroopas. Kõrged kvaliteedistandardid on muutnud Solis BioDyne-i usaldusväärseks kaubamärgiks kogu maailmas. Nende poolt toodetud DNA polümeraasid, PCR-segud, qPCR-segud ja cDNA sünteesi reagendid on kasutusel nii Eestis kui ka Eestist väljaspool, nii tippteadusasutustes kui ka biotehnoloogiaettevõtetes – koostööprojektid ulatuvad OEM- tootmisest kuni teadusuuringuteni.

ENG
Solis BioDyne has been developing and producing life science reagents since 1995, having become one of the leading reagent suppliers in Europe today. High standards for production and service have made Solis BioDyne a trusted trademark worldwide. Their DNA polymerases, PCR Master Mixes, qPCR Mixes and reverse transcription reagents are used by a quickly growing number of customers across the globe, including top research institutes and biotech-companies. Solis BioDyne has partners in both private and state sectors, with cooperation projects ranging from OEM production to scientific research.

Tutvu ettevõttega.

Click and Grow

Kas oled valmis aitama meie planeeti ja parandama miljonite inimeste elukvaliteeti?

Oleme nutika taimekasvatuse ning keskkonnasõbraliku toitumise kirglikud edasiviijad. Kui soovid inimeste elusid üle maailma rohelisemaks muuta ja tuua loodust meie igapäevaeludele lähemale, siis ootame sind meie tiimiga liituma!

Tutvu ettevõttega.

Metrosert

AS Metrosert on suurim mõõteseadmete kalibreerimis- ja taatlemiseteenuse pakkuja Baltikumis ja täidab Eesti metroloogia keskasutuse funktsioone. Eesti metroloogia keskasutusena on Metrosert ettevõtetele partneriks paljudes mõõtevaldkonda puudutavates küsimustes. Pakume ettevõtetele ja asutustele konsultatsiooni mõõtmissüsteemide täpsemaks või asjakohasemaks muutmiseks ning oleme valmis ellu viima mõõtmisvaldkonda puudutavaid suuremahulisemaid teadus- ja arendusprojekte.

Atemix

Aitame realiseerida tootmise potentsiaali, et tõsta efektiivsust, kasumlikkust, käivet ja töötajate rahulolu. Kasutame selleks roboteid, tööstustarkvara ja süsteemide integreerimist.

Tutvu ettevõttega

EKUK

Eesti Keskkonnauuringute Keskus on Eesti juhtiv keemiliste ja füüsikaliste laboriuuringutega tegelev ettevõte. Oleme pühendunud koostööle looduskeskkonna säilitamisel ja parendamisel. Anname täppis- ja mudeluuringutel põhinevat objektiivset teavet keskkonnaseisundi ja keskkonnale avaldatava surve kohta.

Põllumajandusuuringute keskus

Põllumajandusuuringute Keskus on põllumajandust ja maaelu arengut toetav Maaeluministeeriumi poolt hallatav riigiasutus, mis ühendab erinevaid laboreid ja katsekeskusi ning põllumajandus-keskkonna seire, maamajanduse analüüsi ja maaelu võrgustikutööga tegelevaid osakondi.

 

 

Viru keemia grupp

Viru Keemia Grupp - kütuse ja energia tootja väheneva süsiniku jalajäljega

Oleme Eesti suurtööstusettevõte ning suurim põlevkiviõli tootja nii Eestis kui ka maailmas. Tegutseme kogu põlevkivi töötlemise ahelas põlevkivi kaevandamisest suure puhtusastmega peenkemikaalide tootmiseni. Meid iseloomustavad avatus, pühendumus oma tegevusele ning pidev areng.

 

Eesti Energia AS

Eesti Energia AS

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturg on Soomest Poolani. Pakume inimestele terviklikke, kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toodame energiat aina keskkonnasäästlikumalt. Oleme Läänemere regioonis energiavaldkonna innovatsiooni liider, eesrindlik taastuvenergia arendaja ja tootja. Oleme ringmajanduse eestvedaja. Eesti Energias saad teha tähendusega tööd. Usaldame Sulle päris tööülesanded ja toetame Sind tulemuste saavutamisel. Sul on praktika ajal kindel juhendaja ja sõbralik, kokkuhoidev ning asjatundlik tiim, kes jagavad oma teadmisi ja tutvustavad erialaseid perspektiive. Eesti Energias on peale praktika edukat sooritamist head võimalused erialase karjääri arendamiseks – keskmiselt on iga 10. uus töötaja olnud varem meie praktikant. Osaluspraktika korral tasustame Sinu panust vastavalt kokkuleppele.

Neo Performance Materials

Vaata tutvustavat videot

Vähesed teavad, et Eestis peitub võti Euroopa taastuvenergia ja energiajulgeoleku tagamiseks: NPM Silmet OÜ (tuntud kui Silmet) on ainus suur haruldaste muldmetallide tootja läänepoolkeral. Aga haruldased muldmetallid neodüüm, praseodüüm ja düsproosium on vajalikud rohepöördeks, sest nendest tehakse tuuleturbiinide ja elektriautode magneteid.

 Nõudlus nende haruldaste muldmetallide ja magnetite järele on kiiresti kasvanud ja kasvab veelgi kiiremini, kuna Euroopa loobub fossiilkütustest ja orienteerub taastuvenergiale. Silmet otsib keemikuid, materjaliteadlasi ja sarnaste erialade inimesi bakalaureuseõppe üliõpilastest kuni doktoriteni välja.

 Kontakt: i.treufeld@neomaterials.com

Positium

Positium OÜ on ettevõte, mis pakub mobiilpositsioneerimisel põhinevat andmeanalüüsi liikuvuse, turismi ja rahvastiku uurimiseks. Meie eesmärk on andmepõhiseid otsuseid toetades inimeste elu paremaks muuta. Selleks pakume klientidele mobiilpositsioneerimise andmetest usaldusväärse informatsiooni kogumise lahendusi ja meetodeid. Meie meeskonda ühendab sügav huvi andmete vastu, pikaajaline töökogemus ja jätkusuutlik mõtteviis.

Hendrikson & Ko 

Hendrikson & Ko on kõrge kvaliteediga keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõte. Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnalubade konsultatsioon ning ruumiliste planeeringute koostamine riigi eriplaneeringust detailplaneeringu on meie spetsialiteet. Oleme oma konsultatsioonides hoolivalt asjatundlikud, seades esikohale tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu. Meie klientideks on peamiselt ettevõtted ja kohalikud omavalitsused ning riigiasutused. 

Regio

Regio tegevusalad on kaartide loomine ja kirjastamine, ruumiandmete kogumine, töötlemine ja visualiseerimine. Oskame toota keerukaid ja infomahukaid trüki- ja GPS-kaarte, mis on ilusad, loetavad ja täpsed kõigis mõõtkavades iga ülesande lahendamiseks. Geoinfo vallas kuulub Regiole enimkasutatav, ainuke pidevalt uuenev ning ühtlase kvaliteediga Balti riikide teedeandmestik ja mahukaim aadressandmebaas. Omame pikaajalist kogemust erinevate ruumiandmete töötlemisel ja haldamisel. Täna töötab Regios ca 25 oma eriala spetsialisti, kellest enamus on hariduse saanud just Tartu Ülikooli geograafia osakonnast.

Eesti Kosmosebüroo

Eesti Kosmosebüroo. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Kosmosebüroo eesmärk on Eesti kosmosevaldkonna ettevõtluse arendamine ning rahvusvahelise koostöö edendamine, tagades meie ettevõtetele uusi ärivõimalusi kõrgtehnoloogiat loovatel turgudel. Kosmosebüroo on Euroopa Kosmoseagentuuri äri- ja praktikavõimaluste vahendaja Eestis ja Eesti esindaja Euroopa Kosmoseagentuuris.

KappaZeta

KappaZeta on teaduspõhine radarkaugseire ettevõte, mille eesmärgiks on teha sateliitandmete potentsiaal kõigile kättesaadavaks. Peamiseks fookuseks on radarkaugseirel ja süvaõppe tehnoloogial tuginevate teenuste pakkumine nii avalikule kui erasektorile. Uute innovatiivsete teenuste välja arendamiseks tehakse koostööd ka teiste Euroopa ettevõtete, makseagentuuride ja Euroopa Kosmoseagentuuriga.

TBD-Biodiscovery OÜ

TBD-Biodiscovery OÜ on ainuke omataoline ettevõte Eestis, mis tegeleb ravimite toimeainete arendamise ja tootmisega. Meie klientideks on rahvusvahelised biotehnoloogia-, farmaatsia- ja keemiaettevõtted. TBD-Biodiscovery kollektiiv on kasvav, sõbralik ning nooruslik. Hetkel töötab ettevõttes ca 70 inimest.

Tarmetec

Tarmetec on 1993. aastal Tartus asutatud Eesti juhtiv tehnoloogiaettevõte. Arendame ja valmistame tooteid meditsiini-, auto- ja toiduainetööstustele üle maailma.

Vaata tutvustavat videot

Hedgehog

Tutvu ettevõttega

Hedgehog is a design house that specializes in fast-cycle prototyping of electronics and software. We are based in Tartu, Estonia and work with clients from all over the world. We pride ourselves on our ability to quickly turn ideas into prototypes and products. We have a team of highly skilled engineers who are passionate about what they do. If you are looking for a company that can help you turn your ideas into reality, Hedgehog is the place for you.

CGI

CGI Eesti

CGI on üks maailma suurimaid IT- ja ärinõustamisteenuste pakkujaid, mis on pidevalt kasvav ja koos klientidega arenev. Ettevõttel on põhjalikud ekspertteadmised valdkonna arengusuundadest ja tehnoloogiast. Tegevusvaldkonnad hõlmavad lisaks IT-süsteemide arendamisele ja ärinõustamisele ka kosmosetööstust ja geoinfosüsteeme.

Fibenol OÜ

EST
Fibenol OÜ on AS Graanul Invest tütarettevõte, mille põhitegevuseks on jätkusuutlike biomaterjalide, näiteks kõrge puhtusastmega ligniin (Lignova) ja mitmed puidust saadavad suhkrud, välja töötamine ja tootmine. Ettevõte arendab ja rakendab tootmistehnoloogiaid, mis võimaldab ümber töödelda ja taaskasutada taastuvat biomassi. Fibenol OÜ missiooniks on tagada, läbi oma toodete, järeltulevatele põlvedele rohelisem ja puhtam tulevik.

ENG
Fibenol OÜ is a spin-off of AS Graanul Invest Group, whose main activity is the development and production of sustainable biomaterials, such as high-purity lignin (Lignova) and several wood sugars. The company develops and refines production technologies that enable the processing and redefine  renewable biomass. The mission of Fibenol OÜ is to ensure, through its products, a greener and cleaner future for future generations.

Icosagen

EST
Icosagen on kiiresti arenev Eesti juhtiv biotehnoloogiakontsern, mis omab pikaaegset kogemust nii akadeemilistes ringkondades, farmaatsias ja ka biotehnoloogia tööstuses üle maailma, pakkudes teenuseid ja kataloogitooteid. Icosagen on biofarmaatsia- ja biotehnoloogiatööstuse teadusuuringutele suunatud lepinguliste uuringute pakkuja, kohandudes kiirelt turu vajaduste ja hetke trendidega, lähtudes alati oma klientide vajadustest. Icosagen arendab ja täiustab pidevalt oma tooteid, tehnoloogiaid ja teenuseid, et pakkuda innovatiivseid lahendusi ja parimat tulemust. Icosagenis on üle 120 pühendunud ja professionaalse meeskonnaliikme, tänu kellele tuntakse Icosageni kui kiiret, tehnoloogiliselt taiplikku ja teaduslikult kogenud ettevõtet. Meie kreedo on kvaliteet.
 
ENG
Icosagen is a leading biotechnology group in Estonia having provided custom-tailored services as well as catalogue products for global customers in academia, pharma and biotech industry for several years. The company is a research-driven contract research provider for biopharmaceutical and biotechnology industries that deftly adapts to market forces and current trends, and is always guided by the needs of its customers. Icosagen continuously develops and improves its products, technologies and services to provide additional innovation and benefit to the customers. Icosagen has over 120 skilled and committed professional team members that have contributed to company image of being quick, scientifically knowledgeable and technically savvy. Our credo is quality.

Eesti Taimekasvatuse Instituut

Eesti Taimekasvatuse Instituut ehk ETKI. Tegeleme põllumajanduskultuuride sordiaretuse, agrotehnoloogia, taimebiotehnoloogia ja taimekaitsealaste uuringutega. Meie eesmärgiks on läbi rakendusliku teadus- ja arendustegevuse suurendada Eesti põllumajanduse efektiivsust, konkurentsivõimet ja keskkonnasäästlikust ning aidata kaasa elurikkuse säilitamisele. Meie tulevikuvisioon on saada rahvusvaheliselt tunnustatud Põhja-Euroopa taimekasvatusteaduste ja põllumajanduskatsete keskuseks. ETKI integreerib endas bioloogia, taimegeneetika, keskkonnatehnoloogia ja ökoloogia teadusharusid

Lisaks osalevad veel:

Eesti Geoloogiateenistus

CleanTech Estonia

Üritusel filmitakse ja tehakse pilte.

Tartu Ülikooli üliõpilased Polina Tipakova ja Kirill Nitsenko. 

Narvast Tartusse ülikooli – põnev ja üllatusterohke seiklus

Tüdruk pipetiga laboris

Magistriõpe

Üliõpilased õppimas

Bakalaureuseõpe