Priit Väljamäe sai teaduspreemia

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi üldise ja mikroobibiokeemia kaasprofessor Priit Väljamäe pälvis 20 000 euro suuruse teaduspreemia.

Vabariigi Valitsus kinnitas riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid. Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest pälvis aastapreemia kokku seitse Tartu Ülikooli teadlast:

  • Üldise ja mikroobibiokeemia kaasprofessor Priit Väljamäe sai preemia keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Tõrksate polüsahhariidide ensümaatiline lagundamine“ eest.
  • Molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson ja rakulise immunoloogia professor Kai Kisand said preemia arstiteaduse alal tööde tsükli „Immuunsüsteemi vananemise ja Covid-19 haiguse uuringud“ eest.
  • Taimebioloogia kaasprofessor Ebe Merilo ja molekulaarse taimebioloogia professor Hannes Kollist said preemia põllumajandusteaduste alal tööde tsükli „Taimede kohanemine muutuvas kliimas“ eest.
  • Sotsioloogia professor Veronika Kalmus, emeriitprofessor Marju Lauristin, andmeuuringute kaasprofessor Anu Masso, meediasotsioloogia teadur Signe Opermann, emeriitprofessor Peeter Vihalemm ja kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm said preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Eesti ühiskonna transformatsioon: analüüs ja mõtestamine“ eest.

40 000 euro suurused elutööpreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest pälvisid Ingrid Rüütel ja Ene-Margit Tiit.
 

Priit Väljamäe CV Eesti Teadusinfosüsteemis ja publikatsioonide nimikiri (Google Scholar andmetel)

TÜMRI tselluloosi uurimisgrupi veebileht.

 

Vaata lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.


ERR novaatori uudis.
Postimehe uudis.
Tartu Ülikooli välisveebi uudis.

 

Uudise päises kasutatud pildil TÜMRI tselluloosi uurimisgrupi tuumik, vasakult: Priit Väljamäe, Silja Kuusk, Jürgen Jalak. Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool.

Martin Farley peab ettekannet kestliku teaduse konverentsil

Martin Farley: laboriteaduste keskkonnamõju vähendamiseks on vaja ühtseid standardeid  

Maakera ja koroonaviirust illustreeriv pilt

VAATA OTSE: teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased arutlevad viiruste mõju ja tuleviku üle

heleroosad roosid

Eesti Teaduste Akadeemia fondi järgmise aasta stipendiaadid on Ülo Reimaa ja Angela Peeb