Priit Väljamäe sai teaduspreemia

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi üldise ja mikroobibiokeemia kaasprofessor Priit Väljamäe pälvis 20 000 euro suuruse teaduspreemia.

Vabariigi Valitsus kinnitas riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid. Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest pälvis aastapreemia kokku seitse Tartu Ülikooli teadlast:

  • Üldise ja mikroobibiokeemia kaasprofessor Priit Väljamäe sai preemia keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Tõrksate polüsahhariidide ensümaatiline lagundamine“ eest.
  • Molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson ja rakulise immunoloogia professor Kai Kisand said preemia arstiteaduse alal tööde tsükli „Immuunsüsteemi vananemise ja Covid-19 haiguse uuringud“ eest.
  • Taimebioloogia kaasprofessor Ebe Merilo ja molekulaarse taimebioloogia professor Hannes Kollist said preemia põllumajandusteaduste alal tööde tsükli „Taimede kohanemine muutuvas kliimas“ eest.
  • Sotsioloogia professor Veronika Kalmus, emeriitprofessor Marju Lauristin, andmeuuringute kaasprofessor Anu Masso, meediasotsioloogia teadur Signe Opermann, emeriitprofessor Peeter Vihalemm ja kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm said preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Eesti ühiskonna transformatsioon: analüüs ja mõtestamine“ eest.

40 000 euro suurused elutööpreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest pälvisid Ingrid Rüütel ja Ene-Margit Tiit.
 

Priit Väljamäe CV Eesti Teadusinfosüsteemis ja publikatsioonide nimikiri (Google Scholar andmetel)

TÜMRI tselluloosi uurimisgrupi veebileht.

 

Vaata lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.


ERR novaatori uudis.
Postimehe uudis.
Tartu Ülikooli välisveebi uudis.

 

Uudise päises kasutatud pildil TÜMRI tselluloosi uurimisgrupi tuumik, vasakult: Priit Väljamäe, Silja Kuusk, Jürgen Jalak. Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool.

Arun Kumar Devarajan

Arun Kumar Devarajan kaitseb doktoritööd „Microbes and climate change: insights from plant-microbe interactions in rice phyllosphere and soil microbiomes in subarctic grasslands“

Arun Kumar Devarajan kaitseb doktoritööd „Microbes and climate change: insights from plant-microbe interactions in rice phyllosphere and soil microbiomes in subarctic grasslands“

22. augustil kl 10.15 kaitseb Arun Kumar Devarajan doktoritööd „Microbes and climate change: insights from plant-microbe interactions in rice phyllosphere and soil microbiomes in subarctic grasslands“.

Vi Ngan Tran kaitseb doktoritööd „The Cellular Dynamics and Epithelial Morphogenesis in Drosophila Wing Development“

21. augustil kell 13.15 kaitseb Vi Ngan Tran arengubioloogia erialal doktoritööd „The Cellular Dynamics and Epithelial Morphogenesis in Drosophila Wing Development“.