Autor:
Andres Tennus

Rain Inno kaitseb doktoritööd „Placental transcriptome and miRNome in normal and complicated pregnancies“

28. juunil kell 10.15 kaitseb Rain Inno geenitehnoloogia erialal doktoritööd Placental transcriptome and miRNome in normal and complicated pregnancies („Platsenta transkriptoom ja miRNoom tervete ja komplikatsioonidega raseduste korral“).

Juhendaja:
professor Maris Laan, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Udo R. Markert, Jena Ülikooli Haigla (Saksamaa)

Kokkuvõte

Image
Rain Inno

Iga raseduse kulg on unikaalne, aga iga ema soov on see läbida komplikatsioonideta ning saada endale täie tervise juures vastsündinu. Palju oleneb raseda elustiilist ja geneetikast, millise tulemini jõutakse. Ma saame elustiili harjumusi muuta ja parandada, aga geneetikaga saame hinnata võimalike probleemide riske. Selle jaoks vajame täpseid teadmisi, kuidas platsentas geenide ja mikroRNAde ekspressioon on reguleeritud. Platsenta töötab kui ema ja loote vaheline suhtlusvahend, reguleerides hapniku ja toitainete transporti lootele ja sealsete jääkainete eemaldamist. Platsenta kasv on kiire ning selle jaoks on vajalik täpne geenide ekspressiooni taseme regulatsioon, et tagada lootele võimalikult soodne kasvukeskkond. Üheks geenide ekspressiooni regulaatoriteks on mikroRNAd, mis võimaldavad kiiresti reguleerida geenide ekspressiooni taset. Käesolev uuring keskendus geenide ja mikroRNAde profiili uurimisele platsenta koes tervete ja komplikatsioonidega raseduste korral. Lisaks hindasime, millised regulaatorid on veel olulised mikroRNAde ekspressiooni taseme muutuseks. Leidsime, et preeklampsia korral on platsentas muutunud suurel hulgal geenide (n=215) ja mikroRNAde (n=66) ekspressiooni tase võrreldes normaalsete platsentadega. Lisaks leidsime, et tulenevalt gestatsiooni ajast on mikroRNAdel varieeruv ekspressiooni profiil. Platsenta spetsiifiliste mikroRNAde analüüsimisel leidsime, et vastavalt mikroRNA klastrile on neil kindel gestatsiooni ajast tingitud ekspressioon. Geenide ja mikroRNAde ekspressiooni andmestikku omavahelisel võrdlusel leidsime nendevahelise tugeva seose, mis võimaldas mikroRNAd grupeerida funktsiooni alusel. Andmete analüüs, mis kasutab ühiselt nii geenide kui mikroRNAde ekspressiooni andmeid, annab meile parema ülevaate, kuidas erinevad raseduskomplikatsioonid mõjutavad geenide ja mikroRNAde ekspressiooni muutust.

MR eesti loodus tümri

Meedia

Toivo Maimets in the inauguration speech of professor Elin Org 03.04.2024 in the university aula

Teadus- ja innovatsioonilõhe kahandamiseks on Kesk- ja Ida-Euroopa teadlastel vaja toetusmeetmeid enamaks kui vaid võrgustumiseks

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?