Autor:
Andres Tennus

Taibukate Teaduskool avas koostöös ülikoolidega õppelabori

Viljandis asuv Taibukate Teaduskool MTÜ avas möödunud nädalal uue praktiliste töötubade labori, mis asub Jakobsoni kooli ruumides. Labor on avatud kõikidele koolidele kasutamiseks.
 

Taibukate Teaduskool avas õppelabori koostöös ülikoolide ja ettevõtetega. Käesoleval sügisel oodatakse õpilasi loodusainete praktikumidesse. Algust on tehtud bioloogiaga, edaspidi lisatakse keemia ja füüsika praktikumid. 

Õppeklass on mõeldud 16-le õpilasele ning esimesed praktikumid on juba toimunud. Esimeste tegevustena viidi läbi DNA eraldamine ja geelelektroforees. DNA visualiseerimine seisab veel ees.

Labori sisseseade ja seadmed on saadud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Viljandi linna ja maakonna, Eesti Talendikeskuse ning erinevate ettevõtete teise ringi lahendustena. Teaduslaboris jääb aeg-ajalt mõni vana teadusaparaat vigade tõttu seisma, samuti praagitakse üliõpilaste praktikumidest välja vanu automaatpipette. Taaskasutuse jaoks korda tehtud aparaat võib olla siiski täiesti kasutuskõlblik koolitundides ja õppelaborites lihtsamate katsete tegemiseks, niisamuti saab kalibreerida ja koolidele anda pipette, mida ülikooli praktikumides enam kasutusele ei võeta. Koolidel ja huvikoolidel ei ole võimalust küllaltki kallist aparatuuri ise osta, seega on selline teise ringi kasutamine väga hea näide kõrgkoolide, ettevõtete, huvikoolide, teaduskoolide ja gümnaasiumide vahelisest koostööst. 

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut toetas õppelaborit PCR-masina, väikese lauatsentrifuugi ja pipettidega. Teadusklassi sisustamisel aitasid nõu ja jõuga TÜMRI töötajad Merike Jõesaar, Signe Viggor, Mart Roos, Margus Leppik, Annely Kukk ja Sulev Kuuse.

Viljandi Taibukate Teaduskooli juht Mari Järve (PhD), kes on TÜMRI-s kaitsnud doktorikraadi, on tulihingeline teaduse populariseerija, õpetaja, heas mõttes tänapäeva maa sool, kes ei pea paljuks pingutada selle nimel, et lastel suurlinnadest kaugemates piirkonades oleksid huvitavad koolitunnid, selgemad teadmised ja põnevat tegutsemist andekate jaoks. 

Mari Järve panust hindame TÜMRI-s igal aastal õpilasprojektides. Näiteks on Mari poolt välja töötatud riikliku teaduse populariseerimise auhinna pälvinud geneetika õppepäevade formaat ja ülesanded. 

 

19.10.22 külastas õppelabori geneetika tundi uudistesaade Aktuaalne Kaamera (vt alates 24 minut). 

 

Pildigalerii õppelabori avamiselt 26.10.2022 (fotod: Sulev Kuuse)

Rändav biolass

Rändav bioklass

Projekti „Rändav bioklass“ eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“