Foto:
erakogu

Ülikool ja üliõpilased - kuidas teha koostööd, mis pakuks rõõmu mõlemale poolele?

9. juunil toimus Delta õppehoone Sandboxis ülikooli turundus- ja kommunikatsioonivõrgustiku liikmetele suunatud kogemusseminar tudengite kaasamise teemal.

Kogemusseminari eesmärgiks oli vahetada kogemusi, saada inspiratsiooni ja ühtlustada tudengite suunalisi tegevusi ülikoolis.


Seminari fookuses olid küsimused:

  • miks ja kuidas kaasatakse tudengeid üksuste, instituutide, teaduskondade töösse;
  • millised tingimused on tudengiorganisatsioonidele loodud;
  • millist väärtust loob kaasamine tudengitele, üksusele ja ülikoolile laiemalt; 
  • kuidas tagada jätkusuutlik koostöö üliõpilasorganisatsioonidele ja -seltside ning instituutide vahel; 
  • millised on tudengite ja instituutide koostöö laiemad eesmärgid, kuidas on seni läinud, mida saaks paremini teha. 


Kogemusi olid kutsutud jagama Andres Vaher (majandusteaduskond, turundus- ja kommunikatsioonispetsialist), Margus Leppik (molekulaar- ja rakubioloogia instituut, programmijuht) ja Hannes Ruusmaa (Bioteaduste üliõpilaste Selts, president).
 

Andres Vaher tutvustas majandusteaduskonna kogemust koostööst üliõpilastega. Tema ettekandest jäi kõlama, et majandusteaduskonnas ei ole probleemiks üliõpilaste vähene huvi koostöö vastu. Tudengid tahavad ise väga koostööd teha, pakuvad välja selleks tegevusi, teaduskonna ülesandeks on seda huvi hoida, toetada ja nõustada. Majandusteaduskond püüab suunata kõiki tudengite eesmärgistatud huvisid leides selleks vajadusel ka rahalist katet. Väärtustatakse seejuures tudengite endi poolt töö tegemist, et tudengitel tekiks koos töötamise kogemus ja vastutus mingi ürituse korraldamise eest algusest lõpuni. Kui ebaõnnestutakse, siis ka sellest õpitakse. Suuremate ürituste korral, näiteks üksuse jõulupidu, kaasatakse tudengite esindajad algusest peale korraldustoimkonda ning antakse neile konkreetsed töölõigud. Puudutades teemat, mida selline vabatahtlikkusel põhinev koostöö tudengitele annab, tõi Andres Vaher välja teadlikkuse tõusu üliõpilaste seas, heade suhete ja kontaktide loomise võimalust, meeskonnas töötamise kogemust ning saadud kogemuste kasutamist hilisemas elus. Tähtis on ka rõhutada, et aktiivsed tudengid jäävad ülikooliga sidet hoidma tõenäoliselt ka aastaid peale lõpetamist kaasudes vilistlas- või nõustamistegevustesse. 
Andres vaher nimetas, et tema tunnetab oma töös seda, kuidas tudengite kaasamine on tema töö turundusvundament  -  see on kordades tähtsam kui pressiteate kirjutamine. Tudengid on majandusteaduskonnas õppejõudude nooremad kolleegid - see tõstab nende enesehinnangut ja tagab hea õhustiku. 


Margus Leppik ja Hannes Ruusmaa tutvustasid Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi ja molekulaar- ja rakubioloogia instituudi koostöökogemust.
2013. aastal loodud selts on olnud instituudile hea partner õppekavade arenduses, teaduse ja õppe populariseerimistegevustes, üliõpilaste tagasiside edastamises õppejõududele. Selts koondab huvilised kaheksasse töögruppi - see annab võimaluse lüüa kaasa väga erinevatel teemadel alates keskkonnast meediani. Instituut kaasab üliõpilasi aktiivselt otsustuskogudesse, on andnud seltsile ja kõikidele tudengitele instituudis oma ruumi, toetab üliõpilaste tegevusi rahaliselt ning annab üliõpilasürituste tarvis kasutada instituudi ruume ja tehnikat, samuti instituudi väikebussi. Võimaluse ja kompetentsi piires nõustab instituut seltsi tema tegevustes. 
Hannes Ruusmaa, kes on seltsi president olnud kaks viimast aastat, tõi isikliku kogemusena, miks ta seda tööd teeb, välja tööst saadava meeskonnatöö oskuse, juhtimiskogemuse ja esinemisjulguse.
Kitsaskohtadena nimetati vajadust hoida üliõpilasi seltsis kauem kui kaks-kolm aastat, pakkuda inglise keelsetel bioteaduste erialadel õppivatele tudengitele võimalust osaleda seltsi tegevustes ja tekitada rohkem sidet vilistlastega. 
Samuti peatuti sellel, kuidas anda üle seniste juhtide kogemust järgmiste tudengiteni - siin on oluline piisav kokkupuuteaeg vanade ja uute liikmete vahel, et asjade ja kogemuste üle andmine oleks sujuv. 


Fotol: Sandboxis ettekannet pidamas Hannes Ruusmaa (vasakul) ja Margus Leppik (paremal)
 

#kooliõpilasele #koostöö
Geneetika õppepäev

Taibukate Teaduskool avas koostöös ülikoolidega õppelabori

#instituudist #ühiskonnale
MR eesti loodus tümri

Meedia

#koostöö
Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2023