Skip to main content

Üliõpilaste teadustööde riiklikut konkursilt toodi kaks kõrget kohta

15. detsembril autasustati Eesti teaduste akadeemias 2021. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid.  Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppeastmel ja kuues teadusvaldkonnas. Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi üliõpilastele kuulus konkursil kaks kõrget kohta.


Loodusteaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe astmes sai 2. preemia (650 eurot) Elizabeth Heinmäe (Tartu Ülikool, molekulaar- ja rakubioloogia instituut, geenitehnoloogia õppekava) konkursitöö „Regulatoorsete valkude olfaktomediin-4 ja trombospondiin-4 mõju naha fibroblastide ja keratinotsüütide proliferatsioonile ning migratsioonile“ eest.

Tehnika ja tehnoloogia valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe astmes sai 2. preemia (650 eurot) Luiza Tolokonnikova (Tartu Ülikool, molekulaar- ja rakubioloogia instituut, geenitehnoloogia õppekava) konkursitöö „Bacteroides thetaiotaomicron’i endo-levanaasi lektiinmärgisega valgu puhastamine, biokeemiliste omaduste kindlakstegemine ja immobiliseerimine agaroosmaatriksile“ eest. 


Elizabeth Heinmäe juhendajad olid rakubioloogia teadur Mariliis Klaas ja rakubioloogia kaasprofessor Viljar Jaks, Luiza Tolokonnikova juhendaja oli mikrobioloogia kaasprofessor Triinu Visnapuu

„Auhinnatud tööd pole pelgalt hästi tehtud uurimused, mis on kaante vahele pandud – neil teadustöödel on praktiline väärtus reaalses elus.“ 

Kristi Vinter-Nemvalts, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

Elizabeth Heinmäe uuris haavade paranemist


“Haavade paranemine põhineb rakuvälise maatriksi ning eri rakutüüpide vahelistel interaktsioonidel. Uurisin oma töös kahe rakuvälise maatriksi valgu, THBS4 ning OLFM4 mõju naharakkude migratsiooni- ning proliferatsioonivõimele, mis on naha regeneratsioonis olulised protsessid. Töös näitasin, et mõlemad valgud võiksid tulevikus olla potentsiaalselt kasutusel näiteks uutes haavaravi vahendites,” selgitab Elizabeth Heinmäe oma konkursitöö olulisust. 

Magistriõpingute raames Tartu Ülikoolis biomeditsiini õppekaval Elizabeth küll samade valkude uurimisega ei jätka, küll aga jätkab ta tööd samas uurimisgrupis ehk rakubioloogia õppetooli koe regeneratsiooni uurimisgrupis. Elizabeth ütleb, et on väga tänulik oma juhendajatele, Mariliisile ja Viljarile, nende usalduse, abi ja näpunäidete eest nii uurimistöös vajalike katsete läbiviimisel kui ka töö kirjutamise protsessis.

“Eriti tahan tänada Mariliisi selle eest, et ta innustas mind üliõpilaste teadustööde riiklikust konkursist osa võtma”.   

Elizabeth Heinmäe, üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil premeeritu

Luiza Tolokonnikova võttis vaatluse alla tervisele kasuliku toimega suhkrud


Luiza Tolokonnikova bakalaureusetöö teemaks sai rakendusliku suunitlusega uurimus väheuuritud lektiinimärgise abil bakteri ensüümi endo-levanaasi seondumisest magnetilisele agaroosmaatriksile ja immobiliseeritud ensüümi reaktsioonivõime kindlakstegemisest. Luiza selgitab oma töö tähtsust järgmiselt: “Endo-levanaasi reaktsiooniproduktid on tervisele kasuliku toimega suhkrud, mille tootmine on aga hetkel ebaefektiivne ning hind seega väga kallis. Uudsed tehnoloogilised lahendused ensüümide stabiilseks sidumiseks, et võimaldada nende korduvkasutamist, on biotehnoloogia kontekstis väga vajalikud. Töö kõige olulisemaks järelduseks on see, et agaroos-spetsiifiline lektiinmärgis sobib endo-levanaasi immobiliseerimiseks magnetilisele agaroosmaatriksile. Ühendvalku saab korduvalt reaktsiooni läbiviimiseks kasutada ning töös kasutatud süsteem sobib prebiootilise toimega suhkrute tootmiseks.”

“Kõige soojemate sõnadega tänan juhendajat, Triinu Visnapuud, kogu panustatud aja ja kannatlikkuse, suurepärase juhendamisoskuse ning toetava suhtumise eest.” 

Luiza Tolokonnikova, üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil premeeritu

Luiza jätkab samuti õpinguid Tartu Ülikoolis magistriõppes biomeditsiini õppekaval ja kuna ta soovib tulevikus rohkem inimese organismi uurida, liitus ta sellel aastal bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese geneetika uurimisgrupiga. 
 

Konkurss oli tihe


Teadusagentuurile esitati tänavu 495 konkursitööd, neist enim magistriõppe kategoorias. Teadustöid esitati kokku lausa kolmekümnest ülikoolist, mille seas on 15 välisülikooli.

Preemiavääriliseks tunnistati kokku kolmes õppeastmes 75 tööd. Lisaks märgiti ära riikliku tänukirjaga 28 autorit, eripreemiaga leidis tunnustust 20 tööd. 

Konkursi preemiafond oli kokku 80 727,79 eurot. 

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Uudise koostamisel on kasutatud Eesti Teadusagentuuri samateemalist uudist

 

Fotod uudise juures: Aron Urb, pildid galalt Teaduste Akadeemias (15.12.2021)
Esimesel pildil Elizabeth Heinmäe ja teisel pildil Luisa Tolokonnikova (mõlemad paremal) auhinda vastu võtmas.

 

Lisateave:
Teele Eensaar
projektijuht
737 5033
teele.eensaar@ut.ee

#teadus #ühiskonnale
Doktoridiplomite kaaned

Ludovica Molinaro kaitseb doktoritööd „Eesti, Euroopa ja üleilmsete inimgenoomide geneetilise päritolu kihtide lahtikaevamine“

Jaga
02.06.2022
#teadus
Professor Kaido Tammeveski

JÄRELVAADATAV: Kolloid- ja keskkonnakeemia professor Kaido Tammeveski räägib inauguratsiooniloengul vesinikust ja kütuseelementidest

Jaga
03.05.2022
#instituudist #koostöö #teadus #ülikoolist
Alliance4Life Meeting photo 2018

Mainekas eluteaduste võrgustik koguneb Tartusse konverentsile

Jaga
29.04.2022