Autor:
Teele Eensaar

Vi Ngan Tran kaitseb doktoritööd „The Cellular Dynamics and Epithelial Morphogenesis in Drosophila Wing Development“

21. augustil kell 13.15 kaitseb Vi Ngan Tran arengubioloogia erialal doktoritööd „The Cellular Dynamics and Epithelial Morphogenesis in Drosophila Wing Development“ („Rakkude dünaamika ja epiteeli morfogenees Drosophila tiiva arengus“).

Juhendaja:
professor Osamu Shimmi, Tartu Ülikool

Oponent:
doktor Barry Denholm, Edinburghi Ülikool (Suurbritannia)
 

Kokkuvõte:
Epiteliaalsed rakud mängivad üliolulist rolli loomade organite ja 3D koestruktuuride arengus. Kudede morfogenees sõltub suuresti muutustest, mis toimuvad üksikute rakkude tasandil. Selle protsessi jälgimiseks oleme loonud süsteemi, mis võimaldab uurida rakkude detailset ehitust reaalajas. Käesolev töö keskendub raku struktuuri muutuste tuvastamisele ja kirjeldab, kuidas need muutused koordineerivad Drosophila melanogaster’i tiiva 3D-morfogeneesi kahes etapis: inflatsiooni ja teise apositsiooni ajal.

Uurimise käigus kirjeldasime üksikasjalikult erilist võrgustikku, mis tekib nukutiiva inflatsioonifaasis. See võrgustik (IPAN - Interplanar Amida Network), tekib selja- ja ventraalsete rakkude vahel ning on väga oluline tiiva koordineeritud kasvu jaoks. IPAN koosneb mikrotuubulitest ja mikrofilamentidest ning meie uuring viitab sellele, et IPAN-i kaudu toimub aktiivne transport, et koordineerida mitoosi kahe füüsiliselt eraldatud epiteelikihi vahel. Tiiva arengu hilisemates etappides IPAN võrgustik lagundatakse, millega kaasnevad rakukuju muutused ja mikrotuubulite organiseerimiskeskuste ümberlülitamine mittetsentrosomaalsetelt tsentrosomaalsetele organiseerimiskeskustele. Lisaks sellele leidsime, et α-spektriin mängib üliolulist rolli apikaalse lõdvestuse reguleerimisel aktomüosiinivõrkude kaudu, mis on samuti vajalik terve kolmemõõtmelise koe morfogeneesiks. 

Viimasena uurisime, kuidas raku kuju muutused ja luu morfogeneetilise valgu (Bone Morphogenetic Protein, BMP) signaaliülekande raja koostoime mõjutavad tagumise ristveeni morfogeneesi. Tulemused viitavad sellele, et apikaalne ahenemine täpsustab BMP signaale, diferentseerides rakud veenideks või veenide vahelisteks rakkudeks.

Kokkuvõtvalt käsitlevad doktoritöö artiklid küsimusi, kuidas rakukuju muutused koordineerivad 3D koe morfogeneesi, kuidas IPAN aitab sünkroniseerida selgmise ja kõhtmise tiivaepiteeli rakkude jagunemist läbi rakk-rakk kontaktide kaotamise, kuidas α-spektriin on seotud tiiva epiteeliraku apikaalse osa „lõdvestusega” ning kuidas raku apikaalse osa ahenemine ja raku kuju muutus vahendavad BMP arengusignaali konkurentsi, mis suunab tagumise tiivasoone morfogeneesi.

Kaitsmine toimub Riia 23b/2 auditooriumis 105.

Kaitsmist saab vaadata Zoomis:

Kohtumise ID: 986 6724 2462
Pääsukood: 995217

Arun Kumar Devarajan

Arun Kumar Devarajan kaitseb doktoritööd „Microbes and climate change: insights from plant-microbe interactions in rice phyllosphere and soil microbiomes in subarctic grasslands“

Arun Kumar Devarajan kaitseb doktoritööd „Microbes and climate change: insights from plant-microbe interactions in rice phyllosphere and soil microbiomes in subarctic grasslands“

22. augustil kl 10.15 kaitseb Arun Kumar Devarajan doktoritööd „Microbes and climate change: insights from plant-microbe interactions in rice phyllosphere and soil microbiomes in subarctic grasslands“.
Eesti vähikeskuse avakoosolekule tulid kokku asutuste esindajad, kes veavad eest Eesti vähiennetuse ja -ravi korraldust

Eesti vähikeskuse koduks saab Tartu Ülikool