Bioinformaatika uurimisgrupp

Meie üldine eesmärk on arendada arvutusalgoritme genoomijärjestuste usaldusväärseks ja kiireks analüüsiks. Mõned näited: 
* antimikroobse resistentsuse ennustamine ja plasmiidide tuvastamine bakterikoloonia DNA järjestusest [1,2];
* mikroobsete patogeenide DNA tuvastamine inimese verest (rakuvaba DNA fraktsioonist), reoveest või muudest allikatest;
* haruldaste ja väheuuritud variatsioonide leidmine (Alu-elemendid, endogeensed retroviirused, rRNA geenide koopia arv, jms.) inimeste personaalsetest genoomi järjestustest [3,4];
* toidu koostise ja päritolu määramine toidus leiduva DNA abil [5].

Kaugemas plaanis soovime luua täieliku komplekti tarkvara ja ennustusmudeleid, mis võimaldaksid täpsemalt jälgida meid ümbritsevat keskkonda sh. meid ümbritsevaid patogeene, inimese mikrobioomi ja meie toitu.

 

  • Oselin, K., Kaplinski, L., Jääger, A., Valter, A., Puurand, T. jt. (2023). Comparative Genomic Analysis to Distinguish Triple Metachronous Lung Carcinoma from Metastatic Recurrence: Brief Report on First Case Treated with Three Consecutive VATS Lobectomies. Annals of Medical and Clinical Oncology 5 (145)
  • Pajuste, F.D., Remm, M. (2023). GeneToCN: an alignment-free method for gene copy number estimation directly from next-generation sequencing reads. Scientific Reports, 13 (17765)
  • Kaplinski, L., Möls, M., Puurand, T., Remm, M. (2023). DOCEST—fast and accurate estimator of human NGS sequencing depth and error rate. Bioinformatics Advances, 3 (1)
  • Kaplinski, L., Möls, M., Puurand, T., Pajuste, F.D., Remm, M. (2021). KATK: Fast genotyping of rare variants directly from unmapped sequencing reads. Human Mutation, 42(6):777-786
  • Raime, K., Krjutškov, K. Remm, M. (2020). Method for the Identification of Plant DNA in Food Using Alignment-Free Analysis of Sequencing Reads: A Case Study on Lupin. Front. Plant Sci., 11:646
  • Puurand, T., Kukuškina, V., Pajuste, F.D., Remm, M. (2019). AluMine: alignment-free method for the discovery of polymorphic Alu element insertions. Mobile DNA, 10:31
  • Roosaare, M., Puustusmaa, M., Möls, M., Vaher, M., Remm, M. (2018). PlasmidSeeker: identification of known plasmids from bacterial whole genome sequencing reads. PeerJ, 6: e4588
  • Aun, E., Brauer, A., Kisand, V., Tenson, T., Remm, M. (2018). A k-mer-based method for the identification of phenotype-associated genomic biomarkers and predicting phenotypes of sequenced bacteria. PLoS Computational Biology, 14(10):e1006434