Autor:
erakogu

Teadus noorelt noorele

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi poolt koostöös läbi viidavad projektid „Rändav bioklass" ja „Geneetika õppepäevad" said 2022. aasta teaduse populariseerimise projektikonkursil toetuse järgmiseks tegevusaastaks, 2022 – 2023. 

Eesti Teadusagentuuri poolt antav toetusraha võimaldab mobiilsel bioklassil edasi rännata Eestimaa koolides tuues kaasaegse biotehnoloogia tipplabori igasse Eestimaa kooli. Geneetika õppepäevade raames võtame Tartus instituudi ruumides vastu ligemale 250 bioloogia ja geenitehnoloogia huvilist õpilast üle Eesti ning tutvustame neile praktilisi geneetika töötubasid, kus saab teha katseid ja kinnistada bioloogia tundides kogutud teadmisi. 
Eriliseks teeb mõlema projekti see, et teadmised antakse edasi noortelt noortele, kuna projektide vahetud läbiviijad tulevad aktiivsete ja missioonitundega tudengite seast Bioteaduste Üliõpilaste Seltsist, kes ülikooliõpingute kõrval leiavad aega panustada järeltulevate koolitamisesse. 
Mõlemad projektid said toetust teadust populariseerivate tegevuste korraldamise kategoorias.


Projektikonkursile laekus 97 taotlust, millest toetuse sai 21 algatust summas 236 394 eurot. Projekte toetati neljas kategoorias: 

  • teadust populariseerivate tegevuste korraldamine 
  • audiovisuaalsete materjalide koostamine
  • näituste loomisega seotud tegevused 
  • populaarteaduslike raamatute kirjastamine

Hindamiskomisjoni esimees, Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik tutvustas, et rahastuse said väga eriilmelised projektid, mille seas oli nii vanu tuttavaid kui ka uusi põnevaid ideid. 

Rahastuse saanud projektide loetelu leiab ETAGi veebilehelt.
 

Teaduse populariseerimise projektikonkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ja seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 
Konkursi eesmärk on toetada teaduse tutvustamist laiemale avalikkusele ning äratada noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

Rändav biolass

Rändav bioklass

Projekti „Rändav bioklass“ eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
Geneetika õppepäev

Geneetika õppepäevad

Geneetika õppepäevad on Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi poolt gümnasistidele suunatud praktiline töötuba, kus antakse noortele võimalus tutvuda bioteaduste metoodikate ning eria
Rändav bioklass tähistas juubelit

60 000 km rännanud bioklass tähistas juubelit