#kestlikkus #teadus #uudis
Koos uute teadmistega paisub ka nende loomisega kaasnev keskkonnajälg, iseäranis just laboriteadustes.
28.11.2023
#teadus #tunnustamine #meist mujal
Teaduste akadeemia fondi stipendiaadid 2024. aastaks on matemaatika ja statistika instituudi algebra teadur Ülo Reimaa ning Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia doktorant Angela Peeb.
24.11.2023
#teadus #uudis
28. novembril annavad teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased konverentsil „Viirustega tulevikku“ ülevaate, kuidas ühiskond on koroonapandeemiaga hakkama saanud ja milline on pandeemiate tulevik.
27.11.2023
#sisseastumine #pressiteade
Tartu Ülikool pakub ülikooliõpinguist huvitatuile võimalust tulla tudengivarjuks. Päev üliõpilasega on hea viis tutvuda huvipakkuva eriala õppetööga ja saada osa tudengielust.
02.11.2023

Üliõpilastele: uued teemad lõputöödeks

TÜMRI: meie juures sirgub Eesti bioteaduste tulevik!

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut õpetab kõikidel õppeastmetel noorte teadlaste järelkasvu ja meie teadlased hoiavad väga kõrget taset maailma tippteaduses.

Teadus

Teadus noorelt noorele

Tudengid panevad kooliõpilasi katseid tegema

Üliõpilased õppimas

Bakalaureuseõpe

Üliõpilased laboris

Magistriõpe

Ajai Kumar Pathak saab kätte doktoridiplomi 27.05.2022

Doktoriõpe

MR Mikrokraad foto Reidar Andreson

Mikrokraad

Sõnastikud, õpikud ja õppematerjalid

Eesti rahvusülikoolis töötades ja õppides peame oluliseks eesti teaduskeele arendamist koos eestikeelse oskussõnavara loomise, täpsustamise ja rakendamisega.
28.09.2023

Värske teadus TÜMRI-s

Arengubioloogia õppetool: Apikobasaalse polaarsuse määrajaid kui potentsiaalseid kasvaja supressoreid on põhjalikult uuritud, kuid täpsed mehhanismid, kuidas nende düsregulatsioon häirib kudede homöostaasi ei ole täielikult teada. Uurimisgrupp kirjeldab põhjalikku protokolli „scribble“ geeni mahareguleerimiseks kasutades konditsionaalset RNA interferentsmeetodit (RNAi) äädikakärbse tiiva imaginaardiskil. Kirjeldatakse kärbseliinide valmistamist, proovide ettevalmistamist ning antakse ülevaade pildistamisest, andmete analüüsi protsessist ja fenotüüpide verifitseerimisest antikehade abil.

Conditional knockdown protocol for studying cellular communication using Drosophila melanogaster wing imaginal disc

Rakubioloogia õppetool: DNA replikatsiooni algatamine eukarüootides on ajastatud vastavalt rakutsükli faasile, mida mõjutavad mitmed faktorid. Punguvas pärmis seonduvad haamerpea (Forkhead) perekonna valgud Fkh1 ja Fkh2 replikatsiooni alguspunktidega ja aktiveerivad neid varajases S faasis. Nende valkude seondumissaidid on kindlas konfiguratsioonis, mis viitavad, et haamerpea valgud peavad seonduma samuti kindlal viisil. Artiklis näidatakse, millised piirkonnad molekulidevahelises interaktsioon on seondumiseks olulised ja millised molekulaarsed mehhanismid tagavad vajaliku regulatsiooni.

Interactions between Fkh1 monomers stabilize its binding to DNA replication origins

Geneetika õppetool: Artiklis uuritakse mikroorganismide mõju mustas kildas (grapotiliitargilliit) leiduva orgaanilise aine lagunemisele, samuti metallide (V, Mo, U ja Zn) leostumisele ja/või sadestumisele. Eesti aluspõhjas olev graptoliitargilliit on mikroorganismide elupaigaks. Mikroobe leidub inaktiivete rakkude või spooridena. Teadustöös ühendati esmakordselt kaks näiliselt vastandlikku eesmärki: esiteks kasutada kivimit metaani tekke allikana ja teiseks metallimaagina. Tulemus saavutati tänu mitmete tuntud TÜMRI teadlaste pikaajalisele kompetensile keskkonnamikrobioloogias ja geneetikas.

Methanogenesis and metal leaching on anaerobic decomposition of graptolite argillite
MR (fookus all) LT-Tulf-202 (Mariana Tulf)

Teenused ettevõtetele ja teadlastele

Naistudeng laua peal olevast raamatukuhjast ümbert kinni hoidmas

Koolidele

Rändav bioklass

Projekti "Rändav bioklass" eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
25.10.2023
Unsplash 1

Praktika

Unsplash 5

Sotsiaalmeedia ja blogi