TÜ peahoone

Algas sisseastumine Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Valminud on uus õppija töölaud

Virtuaalne sisseastumise infopäev 2024

JÄRELVAADATAV: Tartu Ülikooli virtuaalne sisseastumise infopäev 2024

Üliõpilastele: uued teemad lõputöödeks

TÜMRI: meie juures sirgub Eesti bioteaduste tulevik!

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut õpetab kõikidel õppeastmetel noorte teadlaste järelkasvu ja meie teadlased hoiavad väga kõrget taset maailma tippteaduses.

Teadus

Teadus noorelt noorele

Tudengid panevad kooliõpilasi katseid tegema

Üliõpilased õppimas

Bakalaureuseõpe

Tüdruk pipetiga laboris

Magistriõpe

Ajai Kumar Pathak saab kätte doktoridiplomi 27.05.2022

Doktoriõpe

MR Mikrokraad foto Reidar Andreson

Mikrokraad

Sõnastikud, õpikud ja õppematerjalid

Eesti rahvusülikoolis töötades ja õppides peame oluliseks eesti teaduskeele arendamist koos eestikeelse oskussõnavara loomise, täpsustamise ja rakendamisega.
28.09.2023

Instituudist

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut tegeleb teadustööga molekulaarsetes bioteadustes ja üliõpilaste õpetamisega „valge bioloogia“ ainetes kõigil kolmel õppeastmel: bakalaureus, magister, doktor.
16.09.2021

Värske teadus TÜMRI-s

Molekulaarbioloogia õppetool: Valgusüntees on rakkude elutähtis protsess, mida viib läbi suur RNA-valk kompleks - ribosoom. Ribosoomides olev RNA ehk rRNA sisaldab lisaks tavalistele nukleotiididele ka mitmeid keemiliselt modifitseeritud nukleotiide. Hoolimata sellest, et need modifikatsioonid on olnud teada pikka aega, ei ole modifitseeritud nukleotiidide bioloogilist tähtsust suudetud siiani üheselt selgitada. Tähtsuse selgitamise muudab keeruliseks asjaolu, et modifikatsioonide ühekaupa eemaldamine ei põhjusta muutusi ribosoomide töös. Selles töös konstrueerisime esmakordselt pagaripärmi tüve, mille ribosoomides puudub kaheksa rRNA modifikatsiooni. Nendest neli modifikatsiooni on nn. konserveerunud, st. esinevad rRNA-s samades kohtades terves eluslooduses. Näitasime, et modifikatsioonide eemaldamisel on pärmirakkude eluvõime oluliselt häiritud. Modifikatsioonide puudumine vähendab ribosoomide töövõimet, mille tagajärjeks on eluks vajalike valkude sünteesimise vähenemine. Üllatuslikult selgus, et ribosoomid, millel puuduvad uuritavad rRNA modifikatsioonid, muutuvad täpsemaks - teevad vähem vigu kui kontrollribosoomid, mis sisaldavad kõiki modifikatsioone. Meie töö selgitab, kuidas erinevate rRNA modifikatsioonide koostoime tagab rakkudes õige valgusünteesi kiiruse ja täpsuse.

Loss of Conserved rRNA Modifications in the Peptidyl Transferase Center Leads to Diminished Protein Synthesis and Cell Growth in Budding Yeast

Arengubioloogia õppetool: Terviklike keerukate 3D-organite kujunemise eelduseks on rakkude kuju muutused, mis toetavad kudede arengut. Kuna rakkude kuju on pidevas muutumises, siis on oluline nende muutuste jälgimiseks reaalajas välja töötada toimiv metoodika ja protokoll. Antud uuringus kasutati äädikakärbse tiiva mudelit, et vaadelda reaalajas toimivaid arengulisi protsesse. Äädikakärbse tiivaalges on kaks peaaegu identset vastastikku asetsevat epiteliaalsete rakkude kihti. Kasutades reaalajas biokuvamist jälgiti nende kihtide vahelist rakkude väljakasvudest moodustunud võrgustikku, mida nimetatakse Interplanaarseks Amida Võrgustikuks (ingl Interplanar Amida Network, IPAN). Katsete tulemused näitasid ilmekalt, et IPAN´i rakk-rakk kontaktide kadumine mõjutab rakujagunemist mõlemas tiivaepiteelis. Kokkuvõtvalt, IPAN vahendatud rakkude kuju muutused aitavad suunata 3D keerukate struktuuride arengut ning on olulised koekasvu regulatsioonis.

Programmed disassembly of a microtubule-based membrane protrusion network coordinates 3D epithelial morphogenesis in Drosophila
MR (fookus all) LT-Tulf-202 (Mariana Tulf)

Teenused ettevõtetele ja teadlastele

Naistudeng laua peal olevast raamatukuhjast ümbert kinni hoidmas

Koolidele

Rändav bioklass

Projekti „Rändav bioklass“ eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
03.06.2024
MR LT-Tulf-359 (Mariana Tulf)

Vaimne tervis ja võrdne kohtlemine

Üliõpilane praktikal

Praktika

Unsplash 5

Sotsiaalmeedia ja blogi