Technologicumi projekteerimislepingu allkirjastamine

Sõlmiti Maarjaväljale rajatava uue õppe- ja teadushoone projekteerimisleping

TÜ vaimse tervise konverents „Tööheaolu – mis ja kelle asi?“

Tartu Ülikool kutsub vaimse tervise konverentsile, kus kõneldakse tööheaolust

Sarja „Kord ja kaos“ teine sümpoosion „Maailma tähendusest“ kujundus.

Sarja „Kord ja kaos“ teisel sümpoosionil keskenduti semiootikale

Marina Aleksejeva looming.

Omicumi galeriis eksponeeritakse Marina Aleksejeva loomingut

Üliõpilastele: uued teemad lõputöödeks

TÜMRI: meie juures sirgub Eesti bioteaduste tulevik!

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut õpetab kõikidel õppeastmetel noorte teadlaste järelkasvu ja meie teadlased hoiavad väga kõrget taset maailma tippteaduses.

Teadus

Teadus noorelt noorele

Tudengid panevad kooliõpilasi katseid tegema

Üliõpilased õppimas

Bakalaureuseõpe

Tüdruk pipetiga laboris

Magistriõpe

Ajai Kumar Pathak saab kätte doktoridiplomi 27.05.2022

Doktoriõpe

MR Mikrokraad foto Reidar Andreson

Mikrokraad

Sõnastikud, õpikud ja õppematerjalid

Eesti rahvusülikoolis töötades ja õppides peame oluliseks eesti teaduskeele arendamist koos eestikeelse oskussõnavara loomise, täpsustamise ja rakendamisega.
28.09.2023

Värske teadus TÜMRI-s

Molekulaarbioloogia õppetool: Ribosoomides olev RNA ehk rRNA sisaldab lisaks tavalistele ka keemiliselt modifitseeritud nukleotiide. Modifitseeritud nukleotiidide olemasolu ja keemiline struktuur on küll pikka aega tuntud, aga nende bioloogiline roll on jäänud mõistatuslikuks. Bioloogiliste funktsioonide uurimine on raske, kuna üksiku modifikatsiooni puudumine ei muuda oluliselt raku füsioloogiat või ribosoomide talitlust, modifikatsioonid on liiased. Meie töö uudsus seisneb sellise bakteritüve kasutamises, milles puudub 10 modifikatsioone määravat geeni. Selline bakteritüvi on küll eluvõimeline kuid vaid eriti soodsatel tingimustel. Kui sellesse tüvesse viia tagasi üks neist geenidest, mille ühe kaupa eemaldamine ei põhjustanud olulisi muutusi, siis paraneb oluliselt bakterite kasv ja võime ribosoome kokku panna. Ühe kaupa tagasi paneku abil tegime kindlaks, millised modifikatsioonid on vajalikud ribosoomide moodustamiseks soolekepikese rakkudes. Tulemused aitavad selgitada ka modifikatsioonide liiasust, mitu modifikatsiooni võivad üksteist funktsionaalselt asendada.

Ribosomal RNA modification enzymes stimulate large ribosome subunit assembly in E. coli

Arengubioloogia õppetool: Terviklike keerukate 3D-organite kujunemise eelduseks on rakkude kuju muutused, mis toetavad kudede arengut. Kuna rakkude kuju on pidevas muutumises, siis on oluline nende muutuste jälgimiseks reaalajas välja töötada toimiv metoodika ja protokoll. Antud uuringus kasutati äädikakärbse tiiva mudelit, et vaadelda reaalajas toimivaid arengulisi protsesse. Äädikakärbse tiivaalges on kaks peaaegu identset vastastikku asetsevat epiteliaalsete rakkude kihti. Kasutades reaalajas biokuvamist jälgiti nende kihtide vahelist rakkude väljakasvudest moodustunud võrgustikku, mida nimetatakse Interplanaarseks Amida Võrgustikuks (ingl Interplanar Amida Network, IPAN). Katsete tulemused näitasid ilmekalt, et IPAN´i rakk-rakk kontaktide kadumine mõjutab rakujagunemist mõlemas tiivaepiteelis. Kokkuvõtvalt, IPAN vahendatud rakkude kuju muutused aitavad suunata 3D keerukate struktuuride arengut ning on olulised koekasvu regulatsioonis.

Programmed disassembly of a microtubule-based membrane protrusion network coordinates 3D epithelial morphogenesis in Drosophila
MR (fookus all) LT-Tulf-202 (Mariana Tulf)

Teenused ettevõtetele ja teadlastele

Naistudeng laua peal olevast raamatukuhjast ümbert kinni hoidmas

Koolidele

Rändav bioklass

Projekti „Rändav bioklass“ eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
05.04.2024
MR LT-Tulf-359 (Mariana Tulf)

Vaimne tervis ja võrdne kohtlemine

Üliõpilane praktikal

Praktika

Unsplash 5

Sotsiaalmeedia ja blogi