#tunnustamine #pressiteade
Vabariigi aastapäeva eel kuulutas Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser välja ülikooli 2023. aasta ühiskonnateo, teadusteo ja keeleteo ning nimetas aasta õppejõud.
19.02.2024
#kooliõpilasele #uudis
11. - 22. märtsil kogunevad bioloogiahuvilised üle Eesti taas Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituuti, et osaleda geneetika õppepäevadel.
16.02.2024
#tunnustamine #uudis
Riia 23 hoone valvelauas töötavad Raivo Lentso ja Kaja Tamm on kolleegid, keda teavad kõik TÜMRI töötajad, üliõpilased ja külalised. Hiljuti tähistasid mõlemad nii isiklikku kui ka tööjuubelit. Nad mõlemad on töötanud ülikooli sisevalvetalituses 30 aastat. Raivo on meie majas olnud algusest peale ning Kaja tuli 10 aastat tagasi. Loe TÜMRI blogist lähemalt, mida kujutab endast töö valvelauas ja mida kõike on nende aastate jooksul juhtunud. 
15.02.2024
#tunnustamine #uudis
Iseseisvuspäeva eel pälvis presidendilt Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärgi vivaariumi juhataja, molekulaar- ja rakubioloog Sulev kuuse.
07.02.2024

Üliõpilastele: uued teemad lõputöödeks

TÜMRI: meie juures sirgub Eesti bioteaduste tulevik!

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut õpetab kõikidel õppeastmetel noorte teadlaste järelkasvu ja meie teadlased hoiavad väga kõrget taset maailma tippteaduses.

Teadus

Teadus noorelt noorele

Tudengid panevad kooliõpilasi katseid tegema

Üliõpilased õppimas

Bakalaureuseõpe

Tüdruk pipetiga laboris

Magistriõpe

Ajai Kumar Pathak saab kätte doktoridiplomi 27.05.2022

Doktoriõpe

MR Mikrokraad foto Reidar Andreson

Mikrokraad

Sõnastikud, õpikud ja õppematerjalid

Eesti rahvusülikoolis töötades ja õppides peame oluliseks eesti teaduskeele arendamist koos eestikeelse oskussõnavara loomise, täpsustamise ja rakendamisega.
28.09.2023

Värske teadus TÜMRI-s

Arengubioloogia õppetool: Terviklike keerukate 3D-organite kujunemise eelduseks on rakkude kuju muutused, mis toetavad kudede arengut. Kuna rakkude kuju on pidevas muutumises, siis on oluline nende muutuste jälgimiseks reaalajas välja töötada toimiv metoodika ja protokoll. Antud uuringus kasutati äädikakärbse tiiva mudelit, et vaadelda reaalajas toimivaid arengulisi protsesse. Äädikakärbse tiivaalges on kaks peaaegu identset vastastikku asetsevat epiteliaalsete rakkude kihti. Kasutades reaalajas biokuvamist jälgiti nende kihtide vahelist rakkude väljakasvudest moodustunud võrgustikku, mida nimetatakse Interplanaarseks Amida Võrgustikuks (ingl Interplanar Amida Network, IPAN). Katsete tulemused näitasid ilmekalt, et IPAN´i rakk-rakk kontaktide kadumine mõjutab rakujagunemist mõlemas tiivaepiteelis. Kokkuvõtvalt, IPAN vahendatud rakkude kuju muutused aitavad suunata 3D keerukate struktuuride arengut ning on olulised koekasvu regulatsioonis.

Programmed disassembly of a microtubule-based membrane protrusion network coordinates 3D epithelial morphogenesis in Drosophila

Rakubioloogia õppetool: DNA replikatsiooni algatamine eukarüootides on ajastatud vastavalt rakutsükli faasile, mida mõjutavad mitmed faktorid. Punguvas pärmis seonduvad haamerpea (Forkhead) perekonna valgud Fkh1 ja Fkh2 replikatsiooni alguspunktidega ja aktiveerivad neid varajases S faasis. Nende valkude seondumissaidid on kindlas konfiguratsioonis, mis viitavad, et haamerpea valgud peavad seonduma samuti kindlal viisil. Artiklis näidatakse, millised piirkonnad molekulidevahelises interaktsioon on seondumiseks olulised ja millised molekulaarsed mehhanismid tagavad vajaliku regulatsiooni.

Interactions between Fkh1 monomers stabilize its binding to DNA replication origins

Geneetika õppetool: Artiklis uuritakse mikroorganismide mõju mustas kildas (grapotiliitargilliit) leiduva orgaanilise aine lagunemisele, samuti metallide (V, Mo, U ja Zn) leostumisele ja/või sadestumisele. Eesti aluspõhjas olev graptoliitargilliit on mikroorganismide elupaigaks. Mikroobe leidub inaktiivete rakkude või spooridena. Teadustöös ühendati esmakordselt kaks näiliselt vastandlikku eesmärki: esiteks kasutada kivimit metaani tekke allikana ja teiseks metallimaagina. Tulemus saavutati tänu mitmete tuntud TÜMRI teadlaste pikaajalisele kompetensile keskkonnamikrobioloogias ja geneetikas.

Methanogenesis and metal leaching on anaerobic decomposition of graptolite argillite
MR (fookus all) LT-Tulf-202 (Mariana Tulf)

Teenused ettevõtetele ja teadlastele

Naistudeng laua peal olevast raamatukuhjast ümbert kinni hoidmas

Koolidele

Rändav bioklass

Projekti "Rändav bioklass" eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
15.12.2023
Unsplash 1

Praktika

Unsplash 5

Sotsiaalmeedia ja blogi